Հաշվապահական ձևակերպումների և ֆինանսական վերահսկողության բաժնի 2-ին կարգի մասնագետ | ardshinbank

Հաշվապահական ձևակերպումների և ֆինանսական վերահսկողության բաժնի 2-ին կարգի մասնագետ

Բացման ամսաթիվ և վերջնաժամկետ: 
02.12.2019 to 15.12.2019
Աշխատանքային վայրը: 
Գլխամասային գրասենյակ
Դրույք: 
Լրիվ դրույք
Աշխատանքային պարտականություններ: 
 • Բանկի ի սեփականություն անցած բռնագանձված գույքի հաշվառում և դրանց օտարման հաշվապահական ձևակերպումների իրականացում
 • ՀՀ օրենսդրության և Բանկի ներքին իրավական ակտերին և որոշումներին համապատասխան` Բանկի հիմնական միջոցների, ոչ նյութական և նյութական ակտիվների և կապիտալ ներդրումների ամորտիզացիայի, արժեզրկման, վերագնահատման և դուրսգրման հաշվապահական ձևսկերպումներ;
 • ՀՀ օրենսդրության և Բանկի ներքին իրավական ակտերին և որոշումներին համապատասխան՝

Բանկի կողմից իրականացվող գործառնությունների հաշվապահական ձևակերպումների իրականացում;

 • ՀՀ օրենսդրության և Բանկի ներքին իրավական ակտերին և որոշումներին համապատասխան՝

Բանկի կողմից հարկային և պարտադիր այլ վճարների գծով Բանկի պարտավորությունների հաշվառման և վճարման գործընթացի իրականացում;

 • Բանկի կողմից վարկերի և դեբիտորական պարտքերի մարումների ձևակերպման իրականացում համաձայն ՀՀ ԿԲ և հարկային օրենքների;
 • Տնտեսական և կառավարչական ծախսերի, ձեռքբերվող ծառայությունների հաշվապահական ձևակերպումների հաշվառման իրականացում և համապատասխան վճարումների ապահովում, ներկայուցչական ծախսերի սահմանաչափերի վերահսկողություն;
 • Բանկի կողմից կնքած պայմանագրերի և հաստատված ծախսերի թույլտվությանների հիման վրա դուրս գրված հաշիվ-ապրանքագրերի ստուգում, հաստատում և ձևակերպում;
 • Մուրհականերով իրականացվող գործառնություներրի հաշվապահական ձևակերպան և հաշվառման հսկում;
 • Պայմանագրերի ռեեստրի (ոչ հաճախորդ) հաշվառում:
 • Արժեթղթերի վերագնահատում, վերագնահատման հաշվառման ստուգում;
 • Բանկի անունից մատակարարներին (ոչ ֆինանսական կազմակերպություններին) կատարվող միջազգային և ՀՀ տարածքում իրականացվող փոխանցումներ և դրանց հաշվապահական ձևակերպում և հաշվառում;
 • Աշխատանքային և քաղաքացիաիրավական պայմնագրերի շրջանակներում աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված վճարումների ապահովում և հաշվապահական ձևակերպումների իրականացում;
 • Գործուղումների, առհաշիվ վճարվող գումարների, վերապատրաստումների հաշվապահական ձևակեպումների հաշվառման իրականացում և համապատասխան վճարումների ապահովում;
 • Ժամկետանց դեբիտորական պարտքերի հետ կապված գործառույթների վերահսկում;
 • Վիճակագրական վարչության, անշարժ գույքի (հողի հարկ, գույքահարկ), ինչպես նաև ներքին կառավարչական հաշվետվությունների պատրաստում:
 • Բանկի ներքին իրավական ակտերով, որոշումներով և հրամաններով իրեն վերապահված այլ գործառույթների և իր գործառույթներին առնչվող այլ հանձնարարականների կատարում:

 

 

 

Պահանջվող որակավորում: 
 • Վերջին 5 տարիների ընթացքում առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ ֆինանսաբանկային ոլորտում (նախընտրելի է ներբանկային գործառնությունների ձևակերպումների ուղղվածությամբ);
 • Բարձրագույն (տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթությունը նախընտրելի է);
 • Հաշվապահական հաշվառմանև հարկային օրենսդրության լավ իմացություն, ՀՀՀՄՍ-ի ընդհանուր իմացություն;
 • MS Office-ի լավ իմացություն, LSBank-ի իմացությունը նախընտրելի է;
 • Հայերեն, ռուսերեն (գերազանց) և անգլերեն (լավ):

 

Դիմելու կարգը: 

Բոլոր այն անձինք, ովքեր հետաքրքրված են և ունեն համապատասխան որակավորում կարող են իրենց դիմում-հարցաթերթիկներն ուղարկել հետևյալ էլեկտրոնային փոստի հասցեով` hr@ardshinbank.am, ինչպես նաև կարող են ներկայացնել Բանկի գլխամասային գրասենյակ: Սահմանված դիմում-հարցաթերթիկների ձևով չլրացված ռեզյումեները չեն դիտարկվի: Խնդրում ենք էլ. նամակի անվանման դաշտում նշել 2st class specialist_”, այլ կերպ Ձեր դիմումը կարող է չդիտարկվել: Դիմում-հարցաթերթիկների ընդունման վերջնաժամկետն է 2019թ. Դեկտեմբերի 15-ը: Հարցազրույցին կհրավիրվեն ստացված դիմում-հարցաթերթիկների նախնական քննարկման արդյունքում ընտրված անձինք:

 

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է
Developed by Studio One