Բաժնի պետ – ԳՏ, ՎԿՁևՈՒՎ Վարկերի ուղեկցման և գրավների ձևակերպումների բաժին | ardshinbank

Բաժնի պետ – ԳՏ, ՎԿՁևՈՒՎ Վարկերի ուղեկցման և գրավների ձևակերպումների բաժին

Բացման ամսաթիվ և վերջնաժամկետ: 
12.06.2019 to 27.06.2019
Աշխատանքային վայրը: 
Գլխամասային գրասենյակ
Դրույք: 
Լրիվ դրույք
Աշխատանքային պարտականություններ: 
 • Բաժնի աշխատանքի կազմակերպում, դրա` Բանկի ներքին իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխանության ապահովում, աշխատակիցների աշխատատեղերի նկարագրերով նախատեսված գործառույթների նկատմամբ  հսկողություն,
 • Իրեն տրված իրավասությունների շրջանակներում ընթացիկ վարկերի պայմանների, պարտավորությունների մեծությունների փոփոխությունների, ճշգրտուների դեպքում մուտքագրված տվյալների ստուգում, հաստատում «Գործառնական օր» համակարգ,
 • Գրավադրված գույքին առնչվող նամակների, տեղեկանքների, համաձայնությունների, գրավների նկատմամբ կիրառված սահմանափակումները վերացնելու վերաբերյալ գրությունների և այլ գրագրությունների ստուգում, նշագրում,
 • Բանկի ներքին իրավական ակտերով և որոշումներով սահմանված կարգով hաճախորդի` Բանկում  բացված (սպասարկվող)  վարկային հաշիվների վերաբերյալ ոչ ստանդարտ տիպի տեղեկանքների ստուգում, նշագրում, ստորագրում,
 • «Գործառնական օր» ծրագրում վարկային գործառնություններին առնչվող ստանդարտ կաղապարների ձևավորում, տվյալների ներմուծում ու փոփոխում,
 • Ստանդարտ կաղապարներում գրանցված պայմաններից շեղումով կատարված գործարքների հաստատում,
 • Բաժնի գործառույթներին առնչվող Բանկի ներքին իրավական ակտերի, որոշումների և այլ ակտերի նախագծերի մշակում և լրամշակում,
 • Բաժնի աշխատանքների արդյունավետության բարձրացման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում:
Պահանջվող որակավորում: 
 • Բարձրագույն (տնտեսագիտական, տեխնիկական կամ իրավաբանական փորձը ցանկալի է),
 • Վերջին 7 տարվա ընթացքում առնվազն 3 տարվա փորձ վարկային, գրավային պայմանագրերի ձևակերպումների ոլորտում: 1 տարվա ղեկավարի փորձը նախընտրելի է,
 • MS Office, Lotus, LSoft կամ համանման ծրագրերի իմացություն,
 • Հայերեն (գերազանց), ռուսերեն (լավ) լեզուների իմացություն,
 • ՀՀ բանկային օրենսդրություն, քաղաքացիական օրենսգիրք:
Դիմելու կարգը: 

Բոլոր այն անձինք, ովքեր հետաքրքրված են և ունեն համապատասխան որակավորում կարող են իրենց դիմում-հարցաթերթիկներն ուղարկել հետևյալ էլեկտրոնային փոստի հասցեով` hr@ardshinbank.am, ինչպես նաև կարող են ներկայացնել Բանկի գլխամասային գրասենյակ: Սահմանված դիմում-հարցաթերթիկների ձևով չլրացված ռեզյումեները չեն դիտարկվի: Խնդրում ենք էլ. նամակի անվանման դաշտում նշել “Head of Division_BO, այլ կերպ Ձեր դիմումը կարող է չդիտարկվել: Դիմում-հարցաթերթիկների ընդունման վերջնաժամկետն է 2018թ. հունիսի 27-ը: Հարցազրույցին կհրավիրվեն ստացված դիմում-հարցաթերթիկների նախնական քննարկման արդյունքում ընտրված անձինք:

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է
Developed by Studio One