Ավագ Իրավախորհրդատու - Պայմանագրերի և բիզնես ուղղությունների սպասարկման գծով | ardshinbank

Ավագ Իրավախորհրդատու - Պայմանագրերի և բիզնես ուղղությունների սպասարկման գծով

Բացման ամսաթիվ և վերջնաժամկետ: 
02.12.2019 to 15.12.2019
Աշխատանքային վայրը: 
Գլխամասային գրասենյակ
Դրույք: 
Լրիվ դրույք
Աշխատանքային պարտականություններ: 
 • Բանկային օրենսդրությամբ, բանկային կանոններով և բանկային գործունեության մեջ կիրառվող գործարար շրջանառության սովորույթներով նախատեսված ֆինանսական գործառնությունների իրականացման համար պայմանագրերի մշակում՝ Բանկի ներքին իրավական ակտերի պահանջներին և պայմաններին համապատասխան, և ուսումնասիրում:
 • Պայմանագրերի իրավական ռիսկերի և դրանց հետևանքների բացահայտում և գնահատում, Պայմանագրերի իրավական ռիսկերի նվազեցմանն ուղղված առաջարկությունների մշակում և տրամադրում:
 • Պայմանագրերի օրինակելի ձևերում հատուկ պայմանների ներմուծման ուղեցույցների և մեթոդական ցուցումների պատրաստում և տրամադրում:
 • Պայմանագրերի օրինակելի ձևերի պարբերաբար վերանայումների, այդ թվում՝ օրենսդրական և ներքին իրավական ակտերից բխող փոփոխությունների և լրացումների  կատարում:
 • Բանկի ներքին իրավական ակտերի նախագծերի իրավական փորձաքննություն, գործող օրենքների, այլ իրավական ակտերի խորհրդատվական բնույթի մեկնաբանությունների կազմման ապահովում, գործող օրենքներում և ենթաօրենսդրական ակտերում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ Բանկի ղեկավարությանը իրազեկման և դրանց վերաբերյալ խորհրդատվական բնույթի մեկնաբանությունների կազմման ապահովում:
 • Բանկի կողմից կնքվող այլ՝ ոչ ստանդարտ (ոչ տիպային) պայմանագրերի նախագծերի կազմում, դրանց ուսումնասիրություն:
 • Բանկի հաճախորդների բողոք-պահանջների, Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրությունների վերաբերյալ պատասխան գրության և հաշտության համաձայնությունների ուսումնասիրություն:
 • Բանկի մասնաճյուղերի հիմնադիր փաստաթղթերի և դրանցում փոփոխություններ պարունակող փաստաթղթերի կազմում, նոր մասնաճյուղերի գրանցման և գործաղ մասնաճյուղերի հիմնադիր փաստաթղթերի փոփոխությունների գրանցման ապահովում ՀՀ Կենտրոնական բանկում:
 • Բանկի ներքին իրավական ակտերով, որոշումներով և հրամաններով իրեն վերապահված այլ գործառույթների և իր գործառույթներին առնչվող այլ հանձնարարականների կատարում:

 

Պահանջվող որակավորում: 
 • Բարձրագույն իրավաբանական կրթություն (մագիստրոսի կոչումը ցանկալի է),
 • Վերջին 7 տարիների ընթացքում առնվազն 3 տարվա մասնագիտական փորձ Կենտրոնական բանկում, բանկերի կամ վարկային կազմակերպությունների իրավաբանական ստորաբաժանումներում (պայմանագրերի և իրավական վերլուծությունների ուղղվածությամբ) կամ առնվազն 3 տարվա փորձ որպես փաստաբան առաջնակարգ փաստաբանական գրասենյակում (միջազգային ֆինանսական ինստիտուտների հետ պայմանագրային աշխատանքների ուղղվածությամբ)ՀՀ փաստաբանի որակավորումը ցանկալի է,
 • Փաստաբանի որակավորումը ցանկալի է
 • MS Office-ի իմացություն,
 • Գործարարական, հարկային, ֆինանսական և վարչական հարաբերությունների և դրանք կարգավորող իրավական ակտերի իմացություն,
 • Հայերեն (գերազանց), ռուսերեն (լավ), անգլերեն (լավ)իմացությունը ցանկալի է:

 

Դիմելու կարգը: 

Բոլոր այն անձինք, ովքեր հետաքրքրված են և ունեն համապատասխան որակավորում կարող են իրենց դիմում-հարցաթերթիկներն ուղարկել հետևյալ էլեկտրոնային փոստի հասցեով` hr@ardshinbank.am, ինչպես նաև կարող են ներկայացնել Բանկի գլխամասային գրասենյակ: Սահմանված դիմում-հարցաթերթիկների ձևով չլրացված ռեզյումեները չեն դիտարկվի: Խնդրում ենք էլ. նամակի անվանման դաշտում նշել  “Senior Legal adviser, այլ կերպ Ձեր դիմումը կարող է չդիտարկվել: Դիմում-հարցաթերթիկների ընդունման վերջնաժամկետն է 2019թ. Դեկտեմբերի 15-ը: Հարցազրույցին կհրավիրվեն ստացված դիմում-հարցաթերթիկների նախնական քննարկման արդյունքում ընտրված անձինք

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է
Developed by Studio One