«Արդշինբանկ» ՓԲԸ նախաորակավորման ծրագիր Կորպորատիվ Բիզնեսի Տնօրինությունում | ardshinbank

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ նախաորակավորման ծրագիր Կորպորատիվ Բիզնեսի Տնօրինությունում

Բացման ամսաթիվ և վերջնաժամկետ: 
09.12.2019 to 25.12.2019
Աշխատանքային վայրը: 
Լրիվ դրույք
Դրույք: 
Լրիվ դրույք
Աշխատանքային պարտականություններ: 

    Ծրագիրը ֆինանսաբանկային համակարգում աշխատանքային փորձ չունեցող երիտասարդների համար հնարավորություն է ընձեռնում`

 • ստանալ գործնական գիտելիքներ բանկային գործի վերաբերյալ,
 • գործնականորեն առնչվել ֆինանսական վերլուծությունների հետ,
 • ծանոթանալ Բանկ-Հաճախորդ հարաբերություններին,
 • ծանոթանալ Բանկի կողմից մատուցվող ծառայությունների կազմակերպման սկզբունքներին և ընթացակարգերին,
 • Ծրագրի ավարտից հետո ունենալ պատրաստվածության առավել բարձր մակարդակ Բանկի կողմից համապատասխան թափուր հաստիքների համար հայտարարված մրցույթներին մասնակցության համար՝  այլ հավասար պայմաններում ունենալով նախապատվություն Ծրագրին չմասնակցած անձանց նկատմամբ:
Պահանջվող որակավորում: 

Ֆինանսաբանկային համակարգում աշխատանքային փորձ չունեցող երիտասարդ անձինք, որոնք.

 • Հայաստանում Սլավոնական, ֆրանսիական և Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի շրջանավարատներ են կամ ավարտական կուրսի ուսանող,
 • Ուսման ընթացքում ցուցաբերել են բարձր առաջադիմություն (նախընտրելի են այն դիմորդները, ում ավարտական վկայականին կից գնահատման թերթիկի բալային միջին գնահատականը կազմում է գնահատման բալային համակարգի առավելագույն արժեքի առնվազն 75%-ը),
 • Տիրապետում են անգլերեն և ռուսերեն լեզուներին:

 

Դիմելու կարգը: 

Ծրագրին մասնակցության համար անհրաժեշտ է «Արդշինբանկ» ՓԲԸ ներկայացնել`

 • ծրագրին մասնակցության լրացված հայտ (առկա է «Արդշինբանկ» ՓԲԸ ինտերնետային կայքի «Կարիերա» բաժնում),
 • անձը հաստատող փաստաթղթի պատճե (սքանավորված տարբերակ),
 • դիմորդի ԲՈՒՀ-ի ավարտական վկայականի (մագիստրատուրայի, իսկ վերջինիս բացակայության դեպքում՝ բակալավրի) և կից գնահատման թերթիկի պատճեներ:

 Համապատասխան փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթն անհրաժեշտ է ուղարկել hr@ardshinbank.am էլեկտրոնային փոստի հասցեով` հաղորդագրության անվանման դաշտում նշելով «Նախաորակավորման ծրագիր_Արդշինբանկ ԳԳ_ԿԲՏ»: Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետն է 2019թ.ի դեկտեմբերի 25-ը:

 

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է
Developed by Studio One