«Արդշինբանկ» ՓԲԸ նախաորակավորման ծրագիր (այսուհետ` Ծրագիր) | ardshinbank

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ նախաորակավորման ծրագիր (այսուհետ` Ծրագիր)

Բացման ամսաթիվ և վերջնաժամկետ: 
26.12.2019 to 12.01.2020
Աշխատանքային վայրը: 
ՀՀ, ք.Կապան
Դրույք: 
Լրիվ դրույք
Աշխատանքային պարտականություններ: 

Ֆինանսաբանկային համակարգում աշխատանքային փորձ չունեցող երիտասարդ անձինք, որոնք.

  • ունեն բարձրագույն կրթություն (առնվազն բակալավրի աստիճան),
  • ուսման ընթացքում ցուցաբերել են բարձր առաջադիմություն (նախընտրելի են այն դիմորդները, ում ավարտական վկայականին կից գնահատման թերթիկի բալային միջին գնահատականը կազմում է գնահատման բալային համակարգի առավելագույն արժեքի առնվազն 75%-ը):
Պահանջվող որակավորում: 

Ծրագրին մասնակցության համար անհրաժեշտ է «Արդշինբանկ» ՓԲԸ ներկայացնել`

  • ծրագրին մասնակցության լրացված հայտ (առկա է «Արդշինբանկ» ՓԲԸ ինտերնետային կայքի «Կարիերա» բաժնում),
  • անձը հաստատող փաստաթղթի պատճե (սքանավորված տարբերակ),
  • դիմորդի ԲՈՒՀ-ի ավարտական վկայականի (մագիստրատուրայի, իսկ վերջինիս բացակայության դեպքում՝ բակալավրի) և կից գնահատման թերթիկի պատճեներ:
Դիմելու կարգը: 

Համապատասխան փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթն անհրաժեշտ է ուղարկել hr@ardshinbank.am էլեկտրոնային փոստի հասցեով` հաղորդագրության անվանման դաշտում նշելով «Նախաորակավորման ծրագիր_Կապան»: Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետն է 2020թ. Հունվարի 12-ը:

  

 

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է
Developed by Studio One