Կանխիկով գործառնություններ | ardshinbank

Կանխիկով գործառնություններ

Գործառնության տեսակը

Սակագնի չափը

Հաճախորդի հաշվին կանխիկ գումարի մուտքագրում

որպես կանոն անվճար

Հաճախորդի հաշվին կանխիկ մուտքագրված գումարի փոխարկում և/կամ փոխանցում

Գործարքի կատարման պահին Բանկի կողմից սահմանված սակագներով

Կանխիկացում հաճախորդի միջոցներից*

 

*Կանխիկ է համարվում նաև հաճախորդի ավանդների դիմաց հաշվեգրված տոկոսագումարները

որպես կանոն կանխիկ մուտքագրված միջոցների սահմաններում կանխիկացումը կատարվում է անվճար

(յուրաքանչյուր արժույթի ծավալներին համապատասխան)

մնացած դեպքերում կանխիկացումն իրականացվում է գործարքի կատարման պահին Բանկի կողմից սահմանված սակագներով

Հնամաշ և վնասված

դրամների փոխանակում

անվճար

արտարժույթի փոխանակում

3%

 

 

 

Վճարման եղանակ

Սակագին

  1.  

Վարկի ուղղիղ մարում Բանկի դրամարկղից

 

1.1

Մինչև 200,000 ՀՀ դրամ (կամ համարժեք արտարժույթ) կանխիկ դրամական միջոցների մուտքագրում բանկի դրամարկղից

0.5%, նվզ. 100 ՀՀ դրամ, առվ. 300 ՀՀ դրամ

1.2

200,000 ՀՀ դրամից (կամ համարժեք արտարժույթից) ավել կանխիկ դրամական միջոցների մուտքագրում

անվճար

  1.  

Վարկի մարում Բանկին պատկանող (Բանկի տարածքում գտնվող) ինքնասպասարկման սարքերից, այդ թվում Բանկի մոբայլ հավելվածով

անվճար

  1.  

Վարկի մարում հաշիվներից (ինքնաշխատ մարումներ), այդ թվում մոբայլ փոխանցումով

անվճար

 

 

 

Վճարման եղանակ

Սակագին

  1.  

Վարկի ուղղիղ մարում Բանկի դրամարկղից

 

1.1

Մինչև 200,000 ՀՀ դրամ (կամ համարժեք արտարժույթ) կանխիկ դրամական միջոցների մուտքագրում բանկի դրամարկղից *

0.5%, նվզ. 100 ՀՀ դրամ, առվ. 300 ՀՀ դրամ

1.2

200,000 ՀՀ դրամից (կամ համարժեք արտարժույթից) ավել կանխիկ դրամական միջոցների մուտքագրում

անվճար

  1.  

Վարկի մարում Բանկին պատկանող (Բանկի տարածքում գտնվող) ինքնասպասարկման սարքերից, այդ թվում Բանկի մոբայլ հավելվածով

անվճար

  1.  

Վարկի մարում հաշիվներից (ինքնաշխատ մարումներ), այդ թվում մոբայլով և փոխանցումով

անվճար

* սույն սակագինը կիրառելի չէ և սահմանվում է 0 (զրո) ՀՀ դրամ Բանկին պատկանող ինքնասպասարկման սարքերի խափանման կամ այդ սարքերից վարկի մարման ծառայության անհասանելիության դեպքում և ընթացքում, ինչպես նաև ինքնասպասարկման սարքերով չհամալրված Բանկի մասնաճյուղերի(ՀՍՎ) համար:

 

 

Содержимое для сравнения

ИНФОРМАЦИЯ ОБНОВЛЕНА пт, 2021-12-03 12:30
Developed by Studio One