Կանխիկով գործառնություններ | ardshinbank

Կանխիկով գործառնություններ

Գործառնության տեսակը

Սակագնի չափը

Հաճախորդի հաշվին կանխիկ գումարի մուտքագրում

որպես կանոն անվճար

Հաճախորդի հաշվին կանխիկ մուտքագրված գումարի փոխարկում և/կամ փոխանցում

Գործարքի կատարման պահին Բանկի կողմից սահմանված սակագներով

Կանխիկացում հաճախորդի միջոցներից*

 

*Կանխիկ է համարվում նաև հաճախորդի ավանդների դիմաց հաշվեգրված տոկոսագումարները

որպես կանոն կանխիկ մուտքագրված միջոցների սահմաններում կանխիկացումը կատարվում է անվճար

(յուրաքանչյուր արժույթի ծավալներին համապատասխան)

մնացած դեպքերում կանխիկացումն իրականացվում է գործարքի կատարման պահին Բանկի կողմից սահմանված սակագներով

Հնամաշ և վնասված

դրամների փոխանակում

անվճար

արտարժույթի փոխանակում

3%

 

 

Содержимое для сравнения

ИНФОРМАЦИЯ ОБНОВЛЕНА
Developed by Studio One