Գրավի առարկայի հետ կապված փոփոխությունների պայմաններ | ardshinbank

Գրավի առարկայի հետ կապված փոփոխությունների պայմաններ

Գրավի առարկայի հետ կապված փոփոխությունների կատարման, տնօրինման նկատմամբ սահմանափակումների վերացման և հաջորդող գրավի թույլտվության տրամադրման ընթացակարգի շրջանակներում տրամադրվող թույլտվությունների համար, բացառությամբ հաջորդող գրավի թույլտվությունների և գրավ դրված գույքով ապահովված պարտավորությունների և/կամ գրավի իրավունքի դադարման վերաբերյալ այլ բանկերից ստացված հարցումների պատասխանների /22.07.2016թ. հետո տրամադրված վարկերի համար/, գանձվում է 15.000 ՀՀ դրամ տրամադրված միջնորդավճար (ԱԱՀ-ն ներառյալ):

Содержимое для сравнения

ИНФОРМАЦИЯ ОБНОВЛЕНА
Developed by Studio One