ՓՄՁ հաճախորդների գործարքների մշակման ուղղության համակարգող - Գործարքների կառուցվածքի մշակման վարչություն