ՏՏՎ, Տեղեկատվական համակարգերի ներդրման բաժնի մասնագետ