Վերլուծաբան – ՌԿՏ, Պորտֆելային ռիսկերի կառավարման վարչություն