Վերլուծաբան – Գործառնական ռիսկի կառավարման վարչության գործառնական ռիսկի փորձաքննության իրականացման ուղղություն