Բաժնի պետ – Գործառնական տնօրինություն, Վարկերի ուղեկցման և գրավների ձևակերպումների բաժին