«Արդշինբանկ» ՓԲԸ նախաորակավորման ծրագիր (այսուհետ` Ծրագիր)