«ԴԻԼԻՋԱՆ ՖԱՅՆԵՆՍ Բ.Վ.»-ի կողմից թողարկված արժեկտրոնային պարտատոմսերի առևտրի ազդագրի գրանցում