60-200 միլիոն բանկային շրջանառություն ապահովող կազմակերպություններին