400 միլիոն - 800 միլիոն ՀՀ դրամ տարեկան բանկային շրջանառություն ապահովող կազմակերպություններին