200-400 միլիոն ՀՀ դրամ տարեկան բանկային շրջանառություն ապահովող կազմակերպություններին