"Ստանդարտ" ժամկետային ավանդ ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց և ԱՁ համար