Սարգսյան Դավիթ Ռաֆայելի - Վարչության անդամ, Ֆինանսական տնօրեն