Մկրտիչյան Հովհաննես Եղիկի - Վարչության անդամ, Գլխավոր հաշվապահ