Հակոբյան Արթուր Գառնիկի - Վարչության անդամ, ՓՄՁ բիզնեսի տնօրեն