Լուսինե Ռուբենի Ներսիսյան - Ներքին աուդիտի ծառայության ղեկավար