Իսպիրյան Հարություն Զաքարի - Վարչության անդամ, Գործառնական տնօրեն