Գասպարյան Արմեն Արթուրի - Վարչության անդամ, Ոչ պրոֆիլային ակտիվների կառավարման տնօրեն