Աշխատավարձային վարկ արտոնյալ պայմաններով սպասարկվող կազմակերպությունների համար