Վճարային քարտեր

       Անհրաժեշտ տեղեկություններ  

 

·       Վճարային քարտերի կանոններ

              o  Վճարային քարտերի կանոններ - գործում է 17.11.2017 մինչև 15.01.2018թ.

o  Վճարային քարտերի կանոններ - գործում է 12.09.2015թ. մինչև 22.10.2015թ.

o   Վճարային քարտերի կանոններ - գործում է 23.10.2015թ. մինչև 22.12.2015թ.   

o   Վճարային քարտերի կանոններ - գործում է 16.11.2017թ-ից մինչև 15.01.2018թ.

o   Վճարային քարտերի կանոններ - գործում է 04.04.2017թ-ից մինչև 16.11.2017թ.

o   Վճարային քարտերի կանոններ - գործում է 06.02.2017թ-ից մինչև 04.04.2017թ.

o   Վճարային քարտերի կանոններ - գործում է 23.09.2016թ-ից մինչև 06.02.2017թ.

o   Վճարային քարտերի կանոններ - գործում է 26.05.2016թ.-ից մինչև 23.09.2016թ.

o   Վճարային քարտերի կանոններ գործում է 30.03.2016թ-ից մինչև 25.05.2016թ.

o   Վճարային քարտերի կանոններ գործում է 23.12.2015թ. մինչև 29.03.2016թ.

 

·       Վճարային քարտերի վարկավորման կանոններ

                              o  Վճարային քարտերի վարկավորման կանոններ-գործում է 21.11.2016թ-ից մինչև 14.01.2018թ.

o   Վճարային քարտերի վարկավորման կանոններ-գործում է 23.12.2015թ-ից մինչև 20.11.2016թ.

o   Վճարային քարտերի վարկավորման կանոններ-գործում է 18.08.2014թ-ից մինչև 22.12.2015թ.

 

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է Ուրբ, 2018-03-16 11:03
Developed by Studio One