Պարտատոմսերի արժեկտրոնային եկամուտների վճարման և մարման ժամանակացույց | ardshinbank

Պարտատոմսերի արժեկտրոնային եկամուտների վճարման և մարման ժամանակացույց

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ դոլարային պարտատոմսերի արժեկտրոնային եկամուտների վճարումը և պարտատոմսերի մարումը կիրականացվի հետևյալ ժամանակացույցով՝

  • Արժեկտրոնային եկամուտների առաջին վճարում՝ 16.03.2020,
  • Արժեկտրոնային եկամուտների երկրորդ վճարում՝ 16.06.2020,
  • Արժեկտրոնային եկամուտների երրորդ վճարում՝ 16.09.2020,
  • Արժեկտրոնային եկամուտների չորրորդ վճարում՝ 16.12.2020,
  • Արժեկտրոնային եկամուտների հինգերորդ վճարում՝ 16.03.2021,
  • Արժեկտրոնային եկամուտների վեցերորդ վճարում՝ 16.06.2021,
  • Արժեկտրոնային եկամուտների յոթերորդ վճարում՝ 16.09.2021,
  • Արժեկտրոնային եկամուտների ութերորդ վճարում՝ 16.12.2021,
  • Արժեկտրոնային եկամուտների իններորդ վճարում՝ 16.03.2022:

Պարտատոմսերի մարման ամսաթիվ՝ 16.03.2022թ.:

 

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է
Developed by Studio One