Արդշինբանկը ամփոփել է 2019 թ. երկրորդ եռամսյակի արդյունքները շահույթի աննախադեպ աճով | ardshinbank

Արդշինբանկը ամփոփել է 2019 թ. երկրորդ եռամսյակի արդյունքները շահույթի աննախադեպ աճով

Արդշինբանկը հրապարակել է 2019 թվականի երկրորդ եռամսյակի գործունեության ցուցանիշները՝ արձանագրելով աննախադեպ շահույթի աճ: Բանկի զուտ շահույթը երկրորդ եռամսյակի արդյունքներով կազմել է 3 մլրդ ՀՀ դրամ:

30.06.2019 թվականի դրությամբ Բանկի ակտիվները կազմել են 688 մլրդ ՀՀ դրամ, Բանկի վարկային պորտֆելը՝ 445 մլրդ ՀՀ դրամ, պարտավորությունները` 615 մլրդ ՀՀ դրամ, կապիտալը` 73 մլրդ դրամ։ Բանկի շահույթը տարվա սկզբից կազմել է 5.23 մլրդ դրամ:

2019 թվականի 2-րդ եռամսյակի վերջի դրությամբ հիմնական ցուցանիշների համեմատական դինամիկան 2019 թվականի 1-ին եռամսյակի հետ հետևյալն է.

 

Ցուցանիշ

Բացարձակ

մեծություն

30.06.19թ.

 դրությամբ

(մլրդ ՀՀ դրամ)

Բացարձակ

մեծություն

31.03.19թ.

դրությամբ

(մլրդ ՀՀ դրամ)

Աճը

(մլրդ ՀՀ դրամ)

Աճը %-ային

հարաբերակցու­թյամբ

Ակտիվներ

687.61

667.42

20.2

3.0%

Պարտավորու-թյուններ

614.94

597.79

17.1

2.9%

Վարկային պորտֆել

444.76

452.72

(8.0)

-1.8%

Հաճախորդներից ներգրավված միջոցներ

355.38

342.65

12.7

3.7%

Սեփական կապիտալ

72.67

69.62

3.0

4.4%

Զուտ շահույթ

5.23

2.23

3

134.5%

 

 

 

 

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է
Developed by Studio One