Visa Gold Debit | ardshinbank

Visa Gold Debit

Քարտը տրամադրվում է 5 տարի ժամկետով:
Քարտային հաշիվը կարող է բացվել ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով, Եվրոյով:

Վճարային քարտի պրեմիում ծառայությունների ցանկը ընդգրկում է`

 1. Զեղչային ակումբին մասնակցություն:  Առևտրի կետերի և զեղչերի մասին մարմասան տեղեկատվության ստանալաու համար այցելեք այստեղ:
 2. Արտերկրում քարտի կորստի դեպքում կասեցման, կանխիկի շտապ տրամադրման և քարտի վերաթողարկման և խորհրդատվական Visa GCAS ծառայություն: Ծառայությունը գործում է շուրջօրյա 9 լեզուներով և 550 միջազգային հեռախոսահամարներով
 3. Մինչև 75% զեղչեր աշխարհի 50.000-ից ավել հյուրանոցներում: Կատարեք հյուրանոցի պատվեր www.hotelclub.com կայքում:
 4. Զեղչեր արտասահմանում: Այցելեք www.visapremium.com կայքը ավելին իմանալու համար:
 5. Chic Outlet Shopping առաջարկից, որն ընձեռում է Chic Outlet Shopping բուտիկներոմ ստանալ 10% հավելյալ զեղչ, օգտվել Shopping Express լյուքսային ավտոբուսից մինչև 50% զեղչով, ինչպես նաև անհատական առաքման ծառայությունից մինչև 15% զեղչով: Մանրամասների համար կարող եք այցելել Chic Outlet Shopping կայք:

 

Հ/Հ

Visa Gold Debit

AMD

USD

EUR

 1. Հիմնական միջնորդավճարներ

1.1  

Քարտի տրամադրում (թողարկում)

անվճար

անվճար

անվճար

1.2  

Քարտի սպասարկման վճար, եթե վերջին օրացույցային ամսվա ընթացքում հաշվի միջին օրական մնացորդը ավել է 200000 դրամից

Անվճար

Անվճար

Անվճար

1.3  

Քարտի  սպասարկման վճար, եթե վերջին օրացույցային ամսվա ընթացքում հաշվի միջին օրական մնացորդը պակաս է 200000 դրամից*

2000 ՀՀ դրամ ամսական

2000 ՀՀ դրամ ամսական

2000 ՀՀ դրամ ամսական

1.4  

Քարտային հաշվի նվազագույն մնացորդ

0  ՀՀ դրամ

0  ՀՀ դրամ

0  ՀՀ դրամ

1.5  

Կից քարտի սպասարկման վարձ

1500 ՀՀ դրամ ամսական

1500 ՀՀ դրամ ամսական

1500 ՀՀ դրամ ամսական

1.6  

Կանխիկացման գործարքներ իրականացնելու դիմաց վճարներ****

 

 

 

1.6.1

 • Բանկի և ԱԿԲԱ Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկի բանկոմատներում

0% մինչև օրական 100000 դրամ գործարքների դիմաց և 0.2% օրական 100000 դրամ սահմանաչափը գերազանցող գործարքի և դրան հաջորդող գործարքների դիմաց

0% մինչև օրական 100000 դրամ գործարքների դիմաց և 0.2% օրական 100000 դրամ սահմանաչափը գերազանցող գործարքի և դրան հաջորդող գործարքների դիմաց

0% մինչև օրական 100000 դրամ գործարքների դիմաց և 0.2% օրական 100000 դրամ սահմանաչափը գերազանցող գործարքի և դրան հաջորդող գործարքների դիմաց

1.6.2

 • Բանկի կանխիկացման կետերում

1%

1%

1%

1.6.3

 • «Արքա» համակարգի անդամ այլ բանկերի բանկոմատներում

0% մինչև օրական 100000 դրամ գործարքների դիմաց և 1,0 % օրական 100000 դրամ սահմանաչափը գերազանցող գործարքի և դրան հաջորդող գործարքների դիմաց

0% մինչև օրական 100000 դրամ գործարքների դիմաց և 1.0% օրական 100000 դրամ սահմանաչափը գերազանցող գործարքի և դրան հաջորդող գործարքների դիմաց

0% մինչև օրական 100000 դրամ գործարքների դիմաց և 1.0% օրական 100000 դրամ սահմանաչափը գերազանցող գործարքի և դրան հաջորդող գործարքների դիմաց

1.6.4

 • Այլ բանկերի կանխիկացման կետերում

1,5% min 1500 ՀՀ դրամ

1,5% min 1500 ՀՀ դրամ

1,5% min 1500 ՀՀ դրամ

1.6.5

 • Այլ բանկերի բանկոմատներում

0%

0%

0%

 

 • Առանց քարտի առկայության կանխիկ գումարի ստացում Բանկի դրամարկղերից (կիրառելի չէ քարտի և քարտային հաշվի փակման դեպքում)

Համաձայն ֆիզիկական անձանց համար կանխիկով գործառնությունների պայմանների

 

 • Վճարային քարտի և քարտային հաշվի փակման դեպքում

անվճար

անվճար

անվճար

1.7  

Քարտային հաշվին դրամական միջոցների մուտքագրման գործարքներ իրականացնելու դիմաց վճարներ

 

 

 

 

 • Մինչև 100000 ՀՀ դրամ (կամ համարժեք արտարժույթ) կանխիկ դրամական միջոցների մուտքագրում բանկի դրամարկղից *

0.5% min 100 ՀՀ դրամ

0.5% min 100 ՀՀ դրամ

0.5% min 100 ՀՀ դրամ

 

 • 100000 ՀՀ դրամից (կամ համարժեք արտարժույթից) ավել կանխիկ դրամական միջոցների մուտքագրում

անվճար

անվճար

անվճար

 

 • Քարտային հաշվի համալրում անկանխիկ փոխանցմամբ

անվճար

անվճար

անվճար

 

 • Քարտային հաշվի համալրում «ԱրՔա» պրոցեսինգային կենտրոնում սպասարկվող բանկերի բանկոմատներում (Cash-in)

1%

1%

1%

 

 • Քարտային հաշվի համալրում  «ԱրՔա» պրոցեսինգային կենտրոնում չսպասարկվող  բանկերի բանկոմատներում (Cash-in)

1,5%

1,5%

1,5%

1.8  

Քարտային հաշվին առկա մնացորդի դիմաց օրական հաշվարկվող տարեկան պարզ (անվանական) տոկոսադրույք**

 

 

 

 

 • Օրվա ավարտի դրությամբ մնացորդը մեծ կամ հավասար է 2,000,000 ՀՀ դրամից կամ 4000 ԱՄՆ դոլարից կամ 4000 Եվրոից

3%

2%

2%

 

 • Օրվա ավարտի դրությամբ մնացորդը փոքր է 2,000,000 ՀՀ դրամից կամ 4000 ԱՄՆ դոլարից կամ 4000 Եվրոից

0%

0%

0%

1.9  

Վճարային տերմինալներում քարտերի միջոցով ապրանքների և ծառայությունների դիմաց անկանխիկ վճարման միջնորդավճար

0%

0%

0%

 1. Կորուստ, վերաթողարկում և փակում
 1.  

Քարտի գործողության կասեցում բանկի հավաստագրման համակարգում

անվճար

անվճար

անվճար

 1.  

Քարտի գործողության կասեցում բանկի հավաստագրման համակարգում և տեղադրում Stop-list-ում հաճախորդի դիմումի համաձայն,

15000 ՀՀ դրամ 2 շաբաթվա համար

15000  ՀՀ դրամ 2 շաբաթվա համար

15000  ՀՀ դրամ 2 շաբաթվա համար

 1.  

Քարտի վերաթողարկում` համաձայն հաճախորդի դիմումի

5000  ՀՀ դրամ

5000  ՀՀ դրամ

5000  ՀՀ դրամ

 1.  

Արտասահմանում քարտի կորստի  դեպքում կանխիկի շտապ տրամադրում

անվճար

անվճար

անվճար

 1.  

Արտասահմանում քարտի ժամանակավոր շտապ վերաթողարկում 

անվճար

անվճար

անվճար

 1.  

PIN կոդի սխալ մուտքագրումների արդյունքում  կասեցված քարտի գործողության ապակասեցում բանկի հավաստագրման համակարգում

1000  ՀՀ դրամ

1000  ՀՀ դրամ

1000  ՀՀ դրամ

 1.  

Վճարային քարտի և քարտային հաշվի փակում

անվճար

անվճար

անվճար

 1. Տույժեր և տուգանքներ
 1.  

Քարտային հաշվի գերածախսի համար տույժ

48 % տարեկան

48 % տարեկան

48 % տարեկան

 1. Փոխանցումներ
 1.  

Քարտից քարտ փոխանցում Բանկի քարտին

0.30%

0.30%

0.30%

 1.  

Քարտից քարտ փոխանցում «Արքա» համակարգի անդամ այլ բանկերի քարտերին

0.50%

0.50%

0.50%

 1.  

Քարտից քարտ փոխանցում «Արքա» համակարգի անդամ չհանդիսացող այլ բանկերի քարտերին

1% min 500 դրամ

1% min 500 դրամ

1% min 500 դրամ

 1.  

Քարտային հաշվից փոխանցումներ

 Համաձայն ֆիզիկական անձ հաճախորդների բանկային փոխանցումների և վճարումների սակագներ ու պայմանների (ներբանկային և միջբանկային փոխանցումները ՀՀ բանկեր վճարային քարտի և քարտային հաշվի փակման դեպքում կատարվում են անվճար)

 1. Այլ միջնորդավճարներ
 1.  

Լուսանկարի արտապատկերում

1000  ՀՀ դրամ

1000  ՀՀ դրամ

1000  ՀՀ դրամ

 1.  

Բանկի Զեղչային ակումբին մասնակցություն

անվճար

անվճար

անվճար

 1.  

Priority Pass քարտի տրամադրում և վերաթողարկում

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

 1.  

Priority Pass ցանցին պատկանող սրահների մուտք

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

 1.  

Հավաստագրումների վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկում

անվճար

անվճար

անվճար

 1.  

Վարկային պարտավորությունների մարման վերաբերյալ

 

անվճար

անվճար

անվճար

 1.  

Քաղվածքի և տեղեկանքի տրամադրում ****

Համաձայն ֆիզիկական անձանց բանկային հաշիվների բացման և սպասարկման սակագների ու պայմանների

 1. Հավաստագրման սահմանաչափեր
 1.  

Օրական կանխիկացման սահմանաչափ 1.6.5 դեպքում

150000 ՀՀ դրամ

250 ԱՄՆ դոլար

250 ԵՎՐՈ

 1.  

Օրական կանխիկացման սահմանաչափ 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3 և 1.6.4 դեպքերում

1500000  ՀՀ դրամ

3000 ԱՄՆ դոլար

3000 Եվրո

 1.  

Օրական կանխիկացման գործարքների քանակ 1.6.5 դեպքերում

3

3

3

 1.  

Օրական կանխիկացման գործարքների քանակ 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3 և 1.6.4 դեպքերում

7

7

7

 1.  

Օրական անկանխիկ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ

3000000  ՀՀ դրամ

6000 ԱՄՆ դոլար

5500 Եվրո

 1.  

Օրական անկանխիկ գործարքների քանակ

10

10

10

 1.  

Օրական քարտից քարտ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված քարտերին

2500000 ՀՀ դրամ

5000 ԱՄՆ դոլար

4000 Եվրո

 1.  

Օրական քարտից քարտ  գործարքների քանակ ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված քարտերին

5

5

5

 1.  

Օրական քարտից քարտ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված քարտերին

1000000 ՀՀ դրամ

2000 ԱՄՆ դոլար

1700 Եվրո

 1.  

Օրական քարտից քարտ  գործարքների քանակ  ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված քարտերին

3

3

3

 1.  

Շաբաթական քարտից քարտ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված քարտերին

5000000 ՀՀ դրամ

10000 ԱՄՆ դոլար

9000 Եվրո

 1.  

Շաբաթական  քարտից քարտ  գործարքների քանակ ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված քարտերին

10

10

10

 1.  

Շաբաթական քարտից քարտ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված քարտերին

2500000 ՀՀ դրամ

5000 ԱՄՆ դոլար

4000 Եվրո

 1.  

Շաբաթական քարտից քարտ  գործարքների քանակ  ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված քարտերին

5

5

5

 1.  

Ամսական քարտից քարտ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված քարտերին

7500000 ՀՀ դրամ

15000 ԱՄՆ դոլար

14000 Եվրո

 1.  

Ամսական  քարտից քարտ  գործարքների քանակ ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված քարտերին

20

20

20

 1.  

Ամսական  քարտից քարտ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված քարտերին

4000000 ՀՀ դրամ

8000 ԱՄՆ դոլար

7000 Եվրո

 1.  

Ամսական  քարտից քարտ  գործարքների քանակ  ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված քարտերին

10

10

10

 1. Տրամադրման պայմաններ
 1.  

Հիմնական չիպային, առանց հպման գործարքներ կատարելու հնարավորությամբ  վճարային քարտը տրամադրվում է ՀՀ կամ այլ երկրի քաղաքացիություն ունեցող չափահաս ֆիզիկական անձի, որը ներկայացնում է Դեբետային (հաշվարկային) քարտի տրամադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկով սահմանված  պատշաճ և վավեր փաստաթղթեր:

Այլ երկրի քաղաքացիություն ունեցող ֆիզիկական անձին վճարային քարտը տրամադրվում է միայն եթե ֆիզիկական անձը.

 • հանդիսանում է աշխատավարձային նախագծի շրջանակներում Բանկի հետ համագործակցող կազմակերպության աշխատակից և քարտը թողարկվում է որպես աշխատավարձային,
 • հանդիսանում է դեսպանատների և հյուպատոսարանների աշխատակից,
 • ՀՀ ԿԲ կողմից լիցենզավորված կազմակերպության աշխատակից,
 • հանդիսանում է վերջին ժամանակահատվածի համար հրապարակված խոշոր 1000 հարկատու կազմակերպության ղեկավար,
 • Բանկում 1 ամիս և ավել ժամանկահատվածով ունի առնվազն 4 մլն ՀՀ դրամի կամ դրան համարժեք արտարժույթի չափով գումար
 1.  

Վճարային քարտը տրամադրվում է ՀՀ-ում փաստացի բնակության հասցե, էլեկտրոնային փոստի հասցե  և բջջային հեռախոսամար ունեցող ֆիզիկական անձանց:

 1.  

Կից քարտը տրամադրվում է Բանկում միջազգային պրեմիում դեբետային (հաշվարկային) քարտ ունեցող և Դեբետային (հաշվարկային) քարտի տրամադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկով սահմանված պատշաճ և վավեր փաստաթղթեր ներկայացրած քարտապանին:

Կից քարտի քարտապան կարող է հանդիսանալ ցանկացած ֆիզիկական անձ` անկախ քաղաքացիությունից և տարիքից, այդ թվում հիմնական քարտի քարտապանը: 

 1.  

Վճարային քարտը տրամադրվում է 5 տարի ժամկետով, վճարային քարտի վերաթողարկումը նոր ժամկետով իրականացվում է Վճարային քարտերի կանոններով սահմանված դեպքերում:

 1.  

Վճարային քարտի հաշիվը բացվում է սակագներում առկա արժույթներից որևիցե մեկով:

 1.  

Միևնույն արժույթով կարող է թողարկվել միայն մեկ  նույնատեսակ վճարային քարտ:

 1.  

Վճարային քարտը կարող է տրամադրվել Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկով սահմանված փաստաթղթերը Բանկ ներկայացնելուց հետո առավելագույնը 10 րոպեի ընթացքում: Ընդ որում, նշված քարտերը չանհատականացված են, թողարկվում են միայն ՀՀ դրամով և վճարային քարտի ժամկետը 2 տարի է: Հակառակ  դեպքում վճարային քարտը տրամադրվում է առավելագույնը 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, Վճարային քարտն ակտիվացվում է  Վճարային քարտերի կանոններով սահմանված կարգով:

 

* Բանկին պատկանող ինքնասպասարկման սարքերի խափանման կամ այդ սարքերից Բանկում սպասարկվող հաշիվների և քարտերի համալրման ծառայության անսանելիության դեպքում և ընթացքում տվյալ սակագինը սահմանվում է 0 (զրո) ՀՀ դրամ:

**Վճարային քարտի սպասարկման վարձը չի գանձվում Բանկում ներդրված 5.000.000 ՀՀ դրամ, 13.000 ԱՄՆ դոլար, 10.000 Եվրո և ավել ժամկետային ավանդի առկայության դեպքում` Դեբետային (հաշվարկային) քարտի տրամադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկով սահմանված փաստաթղթերը ներկայացվելու դեպքում: Ընդ որում, եթե ներդրված ավանդը հավաստող պայմանագիրը խզվում, դադարեցվում կամ սույն կետում նշված գումարի չափից նվազեցվում է, Բանկն իրավունք ունի կիրառել սույն սակագնային փաթեթում նշված սակագները:

*** «Տարեկան պարզ (անվանական) տոկոսադրույքը» տարեկան կտրվածքով սակագներով սահմանված տոկոսադրույք է, որի հիման վրա Բանկը հաշվարկում է Հաճախորդին վճարման ենթակա տոկոսագումարները:

Օրինակ` 1000 ՀՀ դրամ * 5% = 50 ՀՀ դրամ` 365 օրվա համար

Հաշվի տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը (APY) այն տոկոսն է, որն անձը կստանա 1000 ՀՀ դրամ ավանդի դիմաց 365-օրյա ժամանակահատվածի ընթացքում տարեկան պարզ տոկոսադրույքի կիրառման և տոկոսների կապիտալացման ու վճարման կանոնավոր հաճախականության հետևանքով:

Ավանդի տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն է հանդիսանում տարեկան տոկոսային եկամտաբերության տոկոսադրույքով վճարվող տոկոսների հաշվարկման արդյունքում ստացված գումարը:

Տարեկան տոկոսային եկամտաբերության հաշվարկման կարգը սահմանված է ՀՀ ԿԲ «Բանկային ավանդների տարեկան տոկոսային եկամտբարերության հաշվարկումը» Կանոնակարգ 8/02-ով:

 

Բանկը վճարման ենթակա տոկոսագումարը վճարում է հաճախորդի հաշվին յուրաքանչյուր եռամսյակը մեկ անգամ, ընդ որում «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն Հաճախորդին հաշվեգրված տոկոսները վճարելիս Բանկը հանդես է գալիս որպես ավանդատուի հարկային գործակալ, գանձում է եկամտային հարկ տոկոսագումարի (եկամտի) օրենքով սահմանված չափով և փոխանցում պետական բյուջե:

*** Բանկի հաճախորդներին տրամադրման ենթակա չեն ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պահպանության ժամկետը լրացած փաստաթղթերը և/կամ տեղեկատվությունը:

**** Կանխիկացման նոր համակարգը աշխատում է հետևյալ տարբերակով`

Հաճախորդը կարող է օրեկան մինչև 100000 դրամ ստանալ առանց միջնորդավճար վճարելու յուրաքանչյուր բանկոմատում: 100000 դրամը գերազանցող յուրաքանչյուր գործաքի դիմաց գանձվում է միջնորդավճար, որը սահմանված է այն բանկոմատի համար որտեղ իրականացվում է գործարքը: Օրինակ` հաճախորդը հանել է 70000 դրամ ԱրՔա համակարգի կողմից սպասարկվող այլ բանկի բանկոմատից, որից հետո նույն օրը հանել է 50000 դրամ Արդշինբանկի բանկոմատից և նորից 30000 ԱրՔա համակարգի կողմից սպասարկվող այլ բանկի բանկոմատից: Այս դեպքում հաճախորդից կգանձվի 70000*0+50000*0.2%+30000*1%= 400 դրամ:

 

 

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է
Developed by Studio One