Visa Electron Retiree | ardshinbank

Visa Electron Retiree

Քարտը տրամադրվում է 2 տարի ժամկետով:
Քարտային հաշիվը կարող է բացվել ՀՀ դրամով:

Վճարային քարտը նախատեսված է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում և արտասահմանում կենսաթոշակի ստացման, վճարումների և կանխիկացման գործառնությունների իրակացման համար:

Ոչ երես առ երես տեսակի գործառնությունների (այդ թվում ինտերնետ միջավայրում) իրականացումը սահմանափակ է: Փոխարենը քարտը առանձնանում է գործառնությունների իրականացման անվտանգության բարձր մակարդակով:

Հ/Հ

Visa Electron Կենսաթոշակային

AMD

 1. Հիմնական միջնորդավճարներ

1.1  

Քարտի տրամադրում (թողարկում)

անվճար

1.2  

Քարտի սպասարկման վարձ

անվճար

1.3  

Քարտային հաշվի նվազագույն մնացորդ

-

1.4  

Կից քարտի սպասարկման վարձ

Չի տրամադրվում

1.5  

Կանխիկացման գործարքներ իրականացնելու դիմաց վճարներ

 

 

 • Բանկի և ԱԿԲԱ Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկի բանկոմատներում

0%

 

 • Բանկի կանխիկացման կետերում

0%

 

 • «Արքա» համակարգի անդամ այլ բանկերի բանկոմատներում և կանխիկացման կետերում

0.5%

 

 • Այլ բանկերի բանկոմատներում

0.5%

 

 • Առանց քարտի առկայության կանխիկ գումարի ստացում Բանկի դրամարկղերից (կիրառելի չէ քարտի և քարտային հաշվի փակման դեպքում)

2%

 

 • Վճարային քարտի և քարտային հաշվի փակման դեպքում

անվճար

1.6  

Քարտային հաշվին դրամական միջոցների մուտքագրման գործարքներ իրականացնելու դիմաց վճարներ

 

 

 • Մինչև 100000 ՀՀ դրամ (կամ համարժեք արտարժույթ) կանխիկ դրամական միջոցների մուտքագրում բանկի դրամարկղից *

1% min 100 ՀՀ դրամ

 

 • 100000 ՀՀ դրամից (կամ համարժեք արտարժույթից) ավել կանխիկ դրամական միջոցների մուտքագրում

1% min 100 ՀՀ դրամ

 

 • Քարտային հաշվի համալրում անկանխիկ փոխանցմամբ

անվճար

 

 • Քարտային հաշվի համալրում «ԱրՔա» պրոցեսինգային կենտրոնում սպասարկվող բանկերի բանկոմատներում (Cash-in)

1%

 

 • Քարտային հաշվի համալրում  «ԱրՔա» պրոցեսինգային կենտրոնում չսպասարկվող  բանկերի բանկոմատներում (Cash-in)

1,5%

1.7  

Քարտային հաշվին առկա մնացորդի դիմաց օրական հաշվարկվող տարեկան պարզ (անվանական) տոկոսադրույք**

 

 

 • Օրվա ավարտի դրությամբ մնացորդը մեծ կամ հավասար է 1,000,000 ՀՀ դրամից

2%

 

 • Օրվա ավարտի դրությամբ մնացորդը փոքր է 1,000,000 ՀՀ դրամից

0%

1.8  

Վճարային տերմինալներում քարտերի միջոցով ապրանքների և ծառայությունների դիմաց անկանխիկ վճարման միջնորդավճար

0%

 1. Կորուստ, վերաթողարկում և փակում
 1. 1

Քարտի գործողության կասեցում բանկի հավաստագրման համակարգում

0

 1. 2

Քարտի գործողության կասեցում բանկի հավաստագրման համակարգում և տեղադրում Stop-list-ում,

15000 ՀՀ դրամ

2 շաբաթվա համար

 1. 3

Քարտի վերաթողարկում` համաձայն հաճախորդի դիմումի

անվճար

 1. 4

Արտասահմանում քարտի կորստի դեպքում կանխիկի շտապ տրամադրում

Ծառայությունը հասանելի չէ

 1. 5

Արտասահմանում քարտի ժամանակավոր շտապ վերաթողարկում 

Ծառայությունը հասանելի չէ

 1. 6

PIN կոդի սխալ մուտքագրումների արդյունքում  կասեցված քարտի գործողության ապակասեցում բանկի հավաստագրման համակարգում

անվճար

 1. 7

Վճարային քարտի և քարտային հաշվի փակում

 անվճար

 1. Տույժեր և տուգանքներ
 1. 1

Քարտային հաշվի գերածախսի համար տույժ

օրական 0.30%

 1. Փոխանցումներ
 1. 1

Քարտից քարտ փոխանցում Բանկի քարտին

0.30%

 1. 2

Քարտից քարտ փոխանցում «Արքա» համակարգի անդամ այլ բանկերի քարտերին

0.50%

        4.3

Քարտից քարտ փոխանցում Արքա համակարգի անդամ չհանդիսացող բանկերի քարտերին

 
 1. 4

Քարտային հաշվից փոխանցումներ

Համաձայն ֆիզիկական անձ հաճախորդների բանկային փոխանցումների և վճարումների սակագներ ու պայմանների (ներբանկային և միջբանկային փոխանցումները ՀՀ բանկեր վճարային քարտի և քարտային հաշվի փակման դեպքում կատարվում են անվճար)

** Բանկին պատկանող ինքնասպասարկման սարքերի խափանման կամ այդ սարքերից Բանկում սպասարկվող հաշիվների և քարտերի համալրման ծառայության անսանելիության դեպքում և ընթացքում տվյալ սակագինը սահմանվում է 0 (զրո) ՀՀ դրամ:

*** Բանկի հաճախորդներին տրամադրման ենթակա չեն ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պահպանության ժամկետը լրացած փաստաթղթերը և/կամ տեղեկատվությունը:

 

 

 

Հ/Հ

Visa Electron Կենսաթոշակային

AMD

 1. Հիմնական միջնորդավճարներ

1.1  

Քարտի տրամադրում (թողարկում)

անվճար

1.2  

Քարտի սպասարկման վարձ

անվճար

1.3  

Քարտային հաշվի նվազագույն մնացորդ

-

1.4  

Կից քարտի սպասարկման վարձ

Չի տրամադրվում

1.5  

Կանխիկացման գործարքներ իրականացնելու դիմաց վճարներ

 

 

 • Բանկի և ԱԿԲԱ Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկի բանկոմատներում

0%

 

 • Բանկի կանխիկացման կետերում

0%

 

 • «Արքա» համակարգի անդամ այլ բանկերի բանկոմատներում և կանխիկացման կետերում

0.5%

 

 • Այլ բանկերի բանկոմատներում

0.5%

 

 • Առանց քարտի առկայության կանխիկ գումարի ստացում Բանկի դրամարկղերից

0%

 

 • Վճարային քարտի և քարտային հաշվի փակման դեպքում

անվճար

1.6  

Քարտային հաշվին դրամական միջոցների մուտքագրման գործարքներ իրականացնելու դիմաց վճարներ

 

 

 • Մինչև 100000 ՀՀ դրամ (կամ համարժեք արտարժույթ) կանխիկ դրամական միջոցների մուտքագրում բանկի դրամարկղից *

1% min 100 ՀՀ դրամ

 

 • 100000 ՀՀ դրամից (կամ համարժեք արտարժույթից) ավել կանխիկ դրամական միջոցների մուտքագրում

1% min 100 ՀՀ դրամ

 

 • Քարտային հաշվի համալրում անկանխիկ փոխանցմամբ

անվճար

 

 • Քարտային հաշվի համալրում «ԱրՔա» պրոցեսինգային կենտրոնում սպասարկվող բանկերի բանկոմատներում (Cash-in)

1%

 

 • Քարտային հաշվի համալրում  «ԱրՔա» պրոցեսինգային կենտրոնում չսպասարկվող  բանկերի բանկոմատներում (Cash-in)

1,5%

1.7  

Քարտային հաշվին առկա մնացորդի դիմաց օրական հաշվարկվող տարեկան պարզ (անվանական) տոկոսադրույք**

 

 

 • Օրվա ավարտի դրությամբ մնացորդը մեծ կամ հավասար է 1,000,000 ՀՀ դրամից

2%

 

 • Օրվա ավարտի դրությամբ մնացորդը փոքր է 1,000,000 ՀՀ դրամից

0%

1.8  

Վճարային տերմինալներում քարտերի միջոցով ապրանքների և ծառայությունների դիմաց անկանխիկ վճարման միջնորդավճար

0%

 1. Կորուստ, վերաթողարկում և փակում
 1. 1

Քարտի գործողության կասեցում բանկի հավաստագրման համակարգում

0

 1. 2

Քարտի գործողության կասեցում բանկի հավաստագրման համակարգում և տեղադրում Stop-list-ում,

15000 ՀՀ դրամ

2 շաբաթվա համար

 1. 3

Քարտի վերաթողարկում` համաձայն հաճախորդի դիմումի

անվճար

 1. 4

Արտասահմանում քարտի կորստի դեպքում կանխիկի շտապ տրամադրում

Ծառայությունը հասանելի չէ

 1. 5

Արտասահմանում քարտի ժամանակավոր շտապ վերաթողարկում 

Ծառայությունը հասանելի չէ

 1. 6

PIN կոդի սխալ մուտքագրումների արդյունքում  կասեցված քարտի գործողության ապակասեցում բանկի հավաստագրման համակարգում

անվճար

 1. 7

Վճարային քարտի և քարտային հաշվի փակում

 անվճար

 1. Տույժեր և տուգանքներ
 1. 1

Քարտային հաշվի գերածախսի համար տույժ

օրական 0.30%

 1. Փոխանցումներ
 1. 1

Քարտից քարտ փոխանցում Բանկի քարտին

0.30%

 1. 2

Քարտից քարտ փոխանցում «Արքա» համակարգի անդամ այլ բանկերի քարտերին

0.50%

 1. 3

 

 

 

Քարտային հաշվից փոխանցումներ

Համաձայն ֆիզիկական անձ հաճախորդների բանկային փոխանցումների և վճարումների սակագներ ու պայմանների (ներբանկային և միջբանկային փոխանցումները ՀՀ բանկեր վճարային քարտի և քարտային հաշվի փակման դեպքում կատարվում են անվճար)

** Բանկին պատկանող ինքնասպասարկման սարքերի խափանման կամ այդ սարքերից Բանկում սպասարկվող հաշիվների և քարտերի համալրման ծառայության անսանելիության դեպքում և ընթացքում տվյալ սակագինը սահմանվում է 0 (զրո) ՀՀ դրամ:

*** Բանկի հաճախորդներին տրամադրման ենթակա չեն ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պահպանության ժամկետը լրացած փաստաթղթերը և/կամ տեղեկատվությունը:

 

  1. 1

  Լուսանկարի արտապատկերում

  Ծառայությունը հասանելի չէ

  1. 2

  Բանկի Զեղչային ակումբին մասնակցություն

  անվճար

  1. 3

  Priority Pass քարտի տրամադրում և վերաթողարկում

  Ծառայությունը հասանելի չէ

  1. 4

  Priority Pass ցանցին պատկանող սրահների մուտք

  Ծառայությունը հասանելի չէ

  1. 5

  Հավաստագրումների վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկում

  30 ՀՀ դրամ

  1. 6

  Քարտային հաշվի վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկում

   

  • Վարկային պարտավորությունների մարման վերաբերյալ

  30 ՀՀ դրամ

  1. 7

  Քաղվածքի և տեղեկանքի տրամադրում ***

  Համաձայն ֆիզիկական անձանց բանկային հաշիվների բացման և սպասարկման սակագների ու պայմանների

   

  1. 1

  Օրական կանխիկացման սահմանաչափ

  500000 ՀՀ դրամ

  1. 2

  Օրական կանխիկացման գործարքների քանակ

  3

  1. 3

  Օրական անկանխիկ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ

  500000 ՀՀ դրամ

  1. 4

  Օրական անկանխիկ գործարքների քանակ

  10

  1. 5

  Օրական քարտից քարտ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված քարտերին

  2500000 ՀՀ դրամ

  1. 6

  Օրական քարտից քարտ  գործարքների քանակ ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված քարտերին

  5

  1. 7

  Օրական քարտից քարտ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված քարտերին

  1000000 ՀՀ դրամ

  1. 8

  Օրական քարտից քարտ  գործարքների քանակ  ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված քարտերին

  3

  1. 9

  Շաբաթական քարտից քարտ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված քարտերին

  5000000 ՀՀ դրամ

  1. 10

  Շաբաթական  քարտից քարտ  գործարքների քանակ ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված քարտերին

  10

  1. 11

  Շաբաթական քարտից քարտ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված քարտերին

  2500000 ՀՀ դրամ

  1. 12

  Շաբաթական քարտից քարտ  գործարքների քանակ  ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված քարտերին

  5

  1. 13

  Ամսական քարտից քարտ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված քարտերին

  7500000 ՀՀ դրամ

  1. 14

  Ամսական  քարտից քարտ  գործարքների քանակ ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված քարտերին

  20

  1. 15

  Ամսական  քարտից քարտ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված քարտերին

  4000000 ՀՀ դրամ

  1. 16

  Ամսական  քարտից քարտ  գործարքների քանակ  ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված քարտերին

  10

   

   

  1. 1

  Հիմնական չիպային, առանց հպման գործարքներ կատարելու հնարավորությամբ  վճարային քարտը տրամադրվում է ՀՀ կամ այլ երկրի քաղաքացիություն ունեցող և կենսաթոշակառու հանդիսացող չափահաս ֆիզիկական անձի, որը ներկայացնում է Դեբետային (հաշվարկային) քարտի տրամադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկով սահմանված  պատշաճ և վավեր փաստաթղթեր:

  1. 2

  Վճարային քարտը տրամադրվում է ՀՀ-ում փաստացի բնակության հասցե և բջջային հեռախոսամար ունեցող ֆիզիկական անձանց:

  1. 3

  Վճարային քարտը տրամադրվում է 5 տարի ժամկետով, վճարային քարտի վերաթողարկումը նոր ժամկետով իրականացվում է Վճարային քարտերի կանոններով  սահմանված դեպքերում:

  1. 4

  Վճարային քարտի հաշիվը բացվում է ՀՀ դրամով:

  1. 5

  Միևնույն արժույթով կարող է թողարկվել միայն մեկ  նույնատեսակ վճարային քարտ:

  1. 6

  Վճարային քարտին կցված բանկային հաշվով կենսաթոշակ ստանալու համար կենսաթոշակառուն վճարային քարտը և բանկային հաշվի վերաբերյալ ծանուցումը ստանալուց հետո պետք է ներկայանա ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության Սոցիալական ապահովության պետական ծառայության համապատասխան տեղային բաժանմունք և ներկայացնի բանկային հաշվով կենսաթոշակ ստանալու վերաբերյալ դիմում:  

  1. 7

  Կենսաթոշակի ստացման անընդհատությունը ապահովելու համար կենսաթոշակառուն առաջին կենսաթոշակի փոխանցումից հետո մինչև օրացուցային մեկ տարի լրանալը պետք է առնվազն մեկ անգամ անձամբ ներկայանա Բանկ և ստորագրի ներկայանալու վերաբերյալ փաստաթուղթ: Յուրաքանչյուր ներկայանալու փաստը արձանագրելուց հետո կենսաթոշակի փոխանցումները կիրականացվեն ևս մեկ տարվա ընթացքում: 

  1. 8

  Վճարային քարտը թողարկվում է Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկով սահմանված փաստաթղթերը Բանկ ներկայացնելուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում և ակտիվացվում է  Վճարային քարտերի կանոններով սահմանված կարգով: 

   

 • 5.1

  Լուսանկարի արտապատկերում

  Ծառայությունը հասանելի չէ

  5.2

  Բանկի Զեղչային ակումբին մասնակցություն

  անվճար

  5.3

  Priority Pass քարտի տրամադրում և վերաթողարկում

  Ծառայությունը հասանելի չէ

  5.4

  Priority Pass ցանցին պատկանող սրահների մուտք

  Ծառայությունը հասանելի չէ

  5.5

  Հավաստագրումների վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկում

  30 ՀՀ դրամ

  5.6

  Քարտային հաշվի վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկում

   

  • Վարկային պարտավորությունների մարման վերաբերյալ

  30 ՀՀ դրամ

  5.7

  Քաղվածքի և տեղեկանքի տրամադրում ***

  Համաձայն ֆիզիկական անձանց բանկային հաշիվների բացման և սպասարկման սակագների ու պայմանների

   

 • 6.1

  Օրական կանխիկացման սահմանաչափ

  500000 ՀՀ դրամ

  6.2

  Օրական կանխիկացման գործարքների քանակ

  3

  6.3

  Օրական անկանխիկ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ

  500000 ՀՀ դրամ

  6.4

  Օրական անկանխիկ գործարքների քանակ

  10

   

 • 7.1

  Հիմնական չիպային, առանց հպման գործարքներ կատարելու հնարավորությամբ  վճարային քարտը տրամադրվում է ՀՀ, ԼՂՀ կամ այլ երկրի քաղաքացիություն ունեցող և կենսաթոշակառու հանդիսացող չափահաս ֆիզիկական անձի, որը ներկայացնում է Դեբետային (հաշվարկային) քարտի տրամադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկով սահմանված  պատշաճ և վավեր փաստաթղթեր:

  7.2

  Վճարային քարտը տրամադրվում է ՀՀ-ում կամ ԼՂՀ-ում փաստացի բնակության հասցե և բջջային հեռախոսամար ունեցող ֆիզիկական անձանց:

  7.3

  Վճարային քարտը տրամադրվում է 5 տարի ժամկետով, վճարային քարտի վերաթողարկումը նոր ժամկետով իրականացվում է Վճարային քարտերի կանոններով  սահմանված դեպքերում:

  7.4

  Վճարային քարտի հաշիվը բացվում է ՀՀ դրամով:

  7.5

  Միևնույն արժույթով կարող է թողարկվել միայն մեկ  նույնատեսակ վճարային քարտ:

  7.6

  Վճարային քարտին կցված բանկային հաշվով կենսաթոշակ ստանալու համար կենսաթոշակառուն վճարային քարտը և բանկային հաշվի վերաբերյալ ծանուցումը ստանալուց հետո պետք է ներկայանա ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության Սոցիալական ապահովության պետական ծառայության համապատասխան տեղային բաժանմունք և ներկայացնի բանկային հաշվով կենսաթոշակ ստանալու վերաբերյալ դիմում:   

  7.7

  Կենսաթոշակի ստացման անընդհատությունը ապահովելու համար կենսաթոշակառուն առաջին կենսաթոշակի փոխանցումից հետո մինչև օրացուցային մեկ տարի լրանալը պետք է առնվազն մեկ անգամ անձամբ ներկայանա Բանկ և ստորագրի ներկայանալու վերաբերյալ փաստաթուղթ: Յուրաքանչյուր ներկայանալու փաստը արձանագրելուց հետո կենսաթոշակի փոխանցումները կիրականացվեն ևս մեկ տարվա ընթացքում: 

  7.8

  Վճարային քարտը թողարկվում է Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկով սահմանված փաստաթղթերը Բանկ ներկայացնելուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում և ակտիվացվում է  Վճարային քարտերի կանոններով սահմանված կարգով: 

   

 • *«Տարեկան պարզ (անվանական) տոկոսադրույքը» տարեկան կտրվածքով սակագներով սահմանված տոկոսադրույք է, որի հիման վրա Բանկը հաշվարկում է Հաճախորդին վճարման ենթակա տոկոսագումարները:

  Օրինակ` 1000 ՀՀ դրամ * 5% = 50 ՀՀ դրամ` 365 օրվա համար

  Հաշվի տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը (APY) այն տոկոսն է, որն անձը կստանա 1000 ՀՀ դրամ ավանդի դիմաց 365-օրյա ժամանակահատվածի ընթացքում տարեկան պարզ տոկոսադրույքի կիրառման և տոկոսների կապիտալացման ու վճարման կանոնավոր հաճախականության հետևանքով:

  Ավանդի տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն է հանդիսանում տարեկան տոկոսային եկամտաբերության տոկոսադրույքով վճարվող տոկոսների հաշվարկման արդյունքում ստացված գումարը:

  Տարեկան տոկոսային եկամտաբերության հաշվարկման կարգը սահմանված է ՀՀ ԿԲ «Բանկային ավանդների տարեկան տոկոսային եկամտբարերության հաշվարկումը» Կանոնակարգ 8/02-ով:

  Բանկը վճարման ենթակա տոկոսագումարը վճարում է հաճախորդի հաշվին յուրաքանչյուր եռամսյակը մեկ անգամ, ընդ որում «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն Հաճախորդին հաշվեգրված տոկոսները վճարելիս Բանկը հանդես է գալիս որպես ավանդատուի հարկային գործակալ, գանձում է եկամտային հարկ տոկոսագումարի (եկամտի) օրենքով սահմանված չափով և փոխանցում պետական բյուջե:

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է
Developed by Studio One