Visa Electron | ardshinbank

Visa Electron

Քարտը տրամադրվում է 5 տարի ժամկետով:
Քարտային հաշիվը կարող է բացվել ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով, Եվրոյով:

Վճարային քարտը գործում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում և արտասահմանում: Քարտը կարող է օգտագործվել վճարումների իրականացման և կանխիկի ստացման համար աշխարհի ավելի քան 26 միլիոն առևտրի կետերում և 700 հազար բանկոմատներում:

Ոչ երես առ երես տեսակի գործառնությունների (այդ թվում ինտերնետ միջավայրում) իրականացումը սահմանափակ է: Փոխարենը քարտը առանձնանում է գործառնությունների իրականացման անվտանգության բարձր մակարդակով:

 

 

Հ/Հ

Visa Electron

AMD

USD

EUR

1.     Հիմնական միջնորդավճարներ

1.1  

Քարտի տրամադրում (թողարկում)

անվճար

անվճար

անվճար

1.2  

Քարտի սպասարկման վարձ*

200 ՀՀ դրամ ամսական

200 ՀՀ դրամ ամսական

200 ՀՀ դրամ ամսական

1.3  

Քարտային հաշվի նվազագույն մնացորդ

0 ՀՀ դրամ

0  ՀՀ դրամ

0  ՀՀ դրամ

1.4  

Կից քարտի սպասարկման վարձ

100 ՀՀ դրամ ամսական

100 ՀՀ դրամ ամսական

100 ՀՀ դրամ ամսական

1.5  

Կանխիկացման գործարքներ իրականացնելու դիմաց վճարներ

 

 

 

 

-         Բանկի և ACBA-Credit Agricole բանկի բանկոմատներում

0.2%

0.2%

0.2%

 

-         Բանկի կանխիկացման կետերում

1%

1%

1%

 

-         «Արքա» համակարգի անդամ այլ բանկերի բանկոմատներում և կանխիկացման կետերում

1%

1%

1%

 

-         Այլ բանկերի բանկոմատներում և կանխիկացման կետերում

1% min 1500  ՀՀ դրամ

1% min 1500 ՀՀ դրամ

1% min 1500 ՀՀ դրամ

 

-         Առանց քարտի առկայության կանխիկ գումարի ստացում Բանկի դրամարկղերից (կիրառելի չէ քարտի և քարտային հաշվի փակման դեպքում)  

Համաձայն ֆիզիկական անձանց համար կանխիկով գործառնությունների պայմանների

 

-       Վճարային քարտի և քարտային հաշվի փակման դեպքում

անվճար

անվճար

անվճար

1.6  

Քարտային հաշվին դրամական միջոցների մուտքագրման գործարքներ իրականացնելու դիմաց վճարներ

 

 

 

 

-         Մինչև 100000 ՀՀ դրամ (կամ համարժեք արտարժույթ) կանխիկ դրամական միջոցների մուտքագրում բանկի դրամարկղից **

0.5% min 100 ՀՀ դրամ

0.5% min 100 ՀՀ դրամ

0.5% min 100 ՀՀ դրամ

 

-         100000 ՀՀ դրամից (կամ համարժեք արտարժույթից) ավել կանխիկ դրամական միջոցների մուտքագրում

անվճար

անվճար

անվճար

 

-         Քարտային հաշվի համալրում անկանխիկ փոխանցմամբ

անվճար

անվճար

անվճար

 

-         Քարտային հաշվի համալրում «ԱրՔա» պրոցեսինգային կենտրոնում սպասարկվող բանկերի բանկոմատներում (Cash-in)

1%

1%

1%

 

-         Քարտային հաշվի համալրում  «ԱրՔա» պրոցեսինգային կենտրոնում չսպասարկվող  բանկերի բանկոմատներում (Cash-in)

1,5%

1,5%

1,5%

1.7  

Քարտային հաշվին առկա մնացորդի դիմաց օրական հաշվարկվող տարեկան պարզ (անվանական) տոկոսադրույք***

 

 

 

 

-         Օրվա ավարտի դրությամբ մնացորդը մեծ կամ հավասար է 1,000,000 ՀՀ դրամից կամ 2000 ԱՄՆ դոլարից  կամ 2000 Եվրոից

2%

1%

1%

 

-         Օրվա ավարտի դրությամբ մնացորդը փոքր է 1,000,000 ՀՀ դրամից կամ 2000 ԱՄՆ դոլարից  կամ 2000 Եվրոից

0%

0%

0%

1.8  

Վճարային տերմինալներում քարտերի միջոցով ապրանքների և ծառայությունների դիմաց անկանխիկ վճարման միջնորդավճար

0%

0%

0%

2.     Կորուստ, վերաթողարկում և փակում

2.1           

Քարտի գործողության կասեցում բանկի հավաստագրման համակարգում

0

0

0

2.2          

Քարտի գործողության կասեցում բանկի հավաստագրման համակարգում և տեղադրում Stop-list-ում,

15000  ՀՀ դրամ 2 շաբաթվա համար

15000  ՀՀ դրամ 2 շաբաթվա համար

15000  ՀՀ դրամ 2 շաբաթվա համար

2.3          

Քարտի վերաթողարկում` համաձայն հաճախորդի դիմումի

1000  ՀՀ դրամ

1000  ՀՀ դրամ

1000  ՀՀ դրամ

2.4          

Արտասահմանում քարտի կորստի դեպքում կանխիկի շտապ տրամադրում

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

2.5          

Արտասահմանում քարտի ժամանակավոր շտապ վերաթողարկում 

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

2.6          

PIN կոդի սխալ մուտքագրումների արդյունքում  կասեցված քարտի գործողության ապակասեցում բանկի հավաստագրման համակարգում

1000  ՀՀ դրամ

1000  ՀՀ դրամ

1000  ՀՀ դրամ

2.7          

Վճարային քարտի և քարտային հաշվի փակում

անվճար

անվճար

անվճար

3.    Տույժեր և տուգանքներ

3.1          

Քարտային հաշվի գերածախսի համար տույժ

48% տարեկան

48% տարեկան

48% տարեկան

4.    Փոխանցումներ

4.1           

Քարտից քարտ փոխանցում Բանկի քարտին

0.30%

0.30%

0.30%

4.2          

Քարտից քարտ փոխանցում «Արքա» համակարգի անդամ այլ բանկերի քարտերին

0.50%

0.50%

0.50%

   4.3

 

Քարտից քարտ փոխանցում Արքա համակարգի անդամ չհանդիսացող բանկերի քարտերին 1% min.500 դրամ

4.4         

Քարտային հաշվից փոխանցումներ

Համաձայն ֆիզիկական անձ հաճախորդների բանկային փոխանցումների և վճարումների սակագներ ու պայմանների (ներբանկային և միջբանկային փոխանցումները ՀՀ բանկեր վճարային քարտի և քարտային հաշվի փակման դեպքում կատարվում են անվճար)

* Վճարային քարտի սպասարկման վարձը չի գանձվում Բանկում ներդրված 100.000 ՀՀ դրամ, 200 ԱՄՆ դոլար, 200 Եվրո և ավել ժամկետային ավանդի առկայության դեպքում` Դեբետային (հաշվարկային) քարտի տրամադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկով սահմանված փաստաթղթերը ներկայացվելու դեպքում: Ընդ որում, եթե ներդրված ավանդը հավաստող պայմանագիրը խզվում, դադարեցվում կամ սույն կետում նշված գումարի չափից նվազեցվում է, Բանկն իրավունք ունի կիրառել սույն սակագնային փաթեթում նշված սակագները:

** Բանկին պատկանող ինքնասպասարկման սարքերի խափանման կամ այդ սարքերից Բանկում սպասարկվող հաշիվների և քարտերի համալրման ծառայության անսանելիության դեպքում և ընթացքում տվյալ սակագինը սահմանվում է 0 (զրո) ՀՀ դրամ:

**** Բանկի հաճախորդներին տրամադրման ենթակա չեն ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պահպանության ժամկետը լրացած փաստաթղթերը և/կամ տեղեկատվությունը:

 

 

 

 • 5.1           

  Լուսանկարի արտապատկերում

  Ծառայությունը հասանելի չէ

  Ծառայությունը հասանելի չէ

  Ծառայությունը հասանելի չէ

  5.2          

  Բանկի Զեղչային ակումբին մասնակցություն

  անվճար

  անվճար

  անվճար

  5.3          

  Priority Pass քարտի տրամադրում և վերաթողարկում

  Ծառայությունը հասանելի չէ

  Ծառայությունը հասանելի չէ

  Ծառայությունը հասանելի չէ

  5.4          

  Priority Pass ցանցին պատկանող սրահների մուտք

  Ծառայությունը հասանելի չէ

  Ծառայությունը հասանելի չէ

  Ծառայությունը հասանելի չէ

  5.5          

  Հավաստագրումների վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկում

  30  ՀՀ դրամ

  30  ՀՀ դրամ

  30  ՀՀ դրամ

  5.6          

  Քարտային հաշվի վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկում

   

   

   

  Վարկային պարտավորությունների մարման վերաբերյալ

  30  ՀՀ դրամ

  30  ՀՀ դրամ

  30  ՀՀ դրամ

  5.7          

  Քաղվածքի և տեղեկանքի տրամադրում ****

  Համաձայն ֆիզիկական անձանց բանկային հաշիվների բացման և սպասարկման սակագների ու պայմանների

   

 •  
    AMD USD EUR
  6.1 

  Օրական կանխիկացման սահմանաչափ

  500000 ՀՀ դրամ 1000 ԱՄՆ դոլար 1000 Եվրո
  6.2

  Օրական կանխիկացման գործարքների քանակ

  3
  6.3

  Օրական անկանխիկ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ

  500000 ՀՀ դրամ 1000 ԱՄՆ դոլար 1000 Եվրո
  6.4

  Օրական անկանխիկ գործարքների քանակ

  10

  6.5

  Օրական քարտից քարտ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված քարտերին

  2500000 ՀՀ դրամ 5000 ԱՄՆ դոլար 4000 Եվրո

  6.6

  Օրական քարտից քարտ  գործարքների քանակ ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված քարտերին

  5

  6.7

  Օրական քարտից քարտ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված քարտերին

  1000000 ՀՀ դրամ 2000 ԱՄՆ դոլար 1700 Եվրո

  6.8

  Օրական քարտից քարտ  գործարքների քանակ  ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված քարտերին

  3

  6.9

  Շաբաթական քարտից քարտ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված քարտերին

  5000000 ՀՀ դրամ 10000 ԱՄՆ դոլար 9000 Եվրո

  6.10

  Շաբաթական  քարտից քարտ  գործարքների քանակ ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված քարտերին

  10

  6.11

  Շաբաթական քարտից քարտ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված քարտերին

  2500000 ՀՀ դրամ 5000 ԱՄՆ դոլար 4000 Եվրո

  6.12

  Շաբաթական քարտից քարտ  գործարքների քանակ  ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված քարտերին

  5

  6.13

  Ամսական քարտից քարտ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված քարտերին

  7500000 ՀՀ դրամ 15000 ԱՄՆ դոլար 14000 Եվրո

  6.14

  Ամսական  քարտից քարտ  գործարքների քանակ ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված քարտերին

  20

  6.15

  Ամսական  քարտից քարտ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված քարտերին

  4000000 ՀՀ դրամ 8000 ԱՄՆ դոլար 7000 Եվրո

  6.16

  Ամսական  քարտից քարտ  գործարքների քանակ  ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված քարտերին

  10
   

   

 • 7. Տրամադրման պայմաններ

  7.1

  Հիմնական չիպային, առանց հպման գործարքներ կատարելու հնարավորությամբ  վճարային քարտը տրամադրվում է յուրաքանչյուր չափահաս ֆիզիկական անձի, որը ներկայացնում է Դեբետային (հաշվարկային) քարտի տրամադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկով սահմանված  պատշաճ և վավեր փաստաթղթեր:

  7.2

  Սույն սակագնային փաթեթում ներկայացված վճարային քարտը կարող է տրամադրվել, որպես կից քարտ Բանկում միջազգային դասական կամ պրեմիում դեբետային (հաշվարկային) քարտ ունեցող և Դեբետային (հաշվարկային) քարտի տրամադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկով սահմանված պատշաճ և վավեր փաստաթղթեր ներկայացրած քարտապանին:

  Կից քարտի քարտապան կարող է հանդիսանալ ցանկացած ֆիզիկական անձ` անկախ քաղաքացիությունից և տարիքից, այդ թվում հիմնական քարտի քարտապանը:

  7.3

  Վճարային քարտը տրամադրվում է ՀՀ-ում փաստացի բնակության հասցե, էլեկտրոնային փոստի հասցե   և բջջային հեռախոսամար ունեցող ֆիզիկական անձանց:

  7.4

  Վճարային քարտը տրամադրվում է 5 տարի ժամկետով, վճարային քարտի վերաթողարկումը նոր ժամկետով իրականացվում է Վճարային քարտերի կանոններով սահմանված դեպքերում:

  7.5

  Վճարային քարտի հաշիվը բացվում է սակագներում առկա արժույթներից որևիցե մեկով:

  7.6

  Միևնույն արժույթով կարող է թողարկվել միայն մեկ  նույնատեսակ վճարային քարտ:

  7.7

  Վճարային քարտը կարող է տրամադրվել Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկով սահմանված փաստաթղթերը Բանկ ներկայացնելուց հետո առավելագույնը 10 րոպեի ընթացքում: Ընդ որում, նշված քարտերը չանհատականացված են, թողարկվում են միայն ՀՀ դրամով և վճարային քարտի ժամկետը 2 տարի է: Հակառակ  դեպքում վճարային քարտը տրամադրվում է առավելագույնը 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, Վճարային քարտն ակտիվացվում է  Վճարային քարտերի կանոններով սահմանված կարգով:

   

   

 • ***«Տարեկան պարզ (անվանական) տոկոսադրույքը» տարեկան կտրվածքով սակագներով սահմանված տոկոսադրույք է, որի հիման վրա Բանկը հաշվարկում է Հաճախորդին վճարման ենթակա տոկոսագումարները:

  Օրինակ` 1000 ՀՀ դրամ * 5% = 50 ՀՀ դրամ` 365 օրվա համար

  Հաշվի տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը (APY) այն տոկոսն է, որն անձը կստանա 1000 ՀՀ դրամ ավանդի դիմաց 365-օրյա ժամանակահատվածի ընթացքում տարեկան պարզ տոկոսադրույքի կիրառման և տոկոսների կապիտալացման ու վճարման կանոնավոր հաճախականության հետևանքով:

  Ավանդի տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն է հանդիսանում տարեկան տոկոսային եկամտաբերության տոկոսադրույքով վճարվող տոկոսների հաշվարկման արդյունքում ստացված գումարը:

  Տարեկան տոկոսային եկամտաբերության հաշվարկման կարգը սահմանված է ՀՀ ԿԲ «Բանկային ավանդների տարեկան տոկոսային եկամտբարերության հաշվարկումը» Կանոնակարգ 8/02-ով:

  Բանկը վճարման ենթակա տոկոսագումարը վճարում է հաճախորդի հաշվին յուրաքանչյուր եռամսյակը մեկ անգամ, ընդ որում «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն Հաճախորդին հաշվեգրված տոկոսները վճարելիս Բանկը հանդես է գալիս որպես ավանդատուի հարկային գործակալ, գանձում է եկամտային հարկ տոկոսագումարի (եկամտի) օրենքով սահմանված չափով և փոխանցում պետական բյուջե:

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է
Developed by Studio One