POS տերմինալներ | ardshinbank

POS տերմինալներ

POS տերմինալները հնարավորություն են տալիս բիզնեսին մեծացնել վաճառքի ծավալները, բարձրացնել հաճախորդների սպասարկման որակը և ընդգրկվել տարատեսակ զեղչային, խրախուսական ծրագրերում:

Արդշինբանկի POS տերմինալները սպասարկում են MasterCard, Visa, ArCa, Мир, AMEX և DINERS քարտատեսակները: POS տերմինալների միացումը իրականացվում է քաղաքային հեռախոսագծի, U-com հեռախոսագծի կամ GPRS կապի միջոցով:

POS տերմինալների տեղադրումը, ընթացիկ սպասարկումը և անհրաժեշտ նյութերի տրամադրումը անվճար է:

Առևտրային կամ սպասարկման կետում POS տերմինալի տեղադրման համար խնդրում ենք դիմել Բանկի ցանկացած մասնաճյուղ: 

 

 1. Տրամադրման պայմաններ

N/N

Պայման

Տերմինալի տեսակը

ՀԴՄ/POS-տերմինալ*

Բանկի տերմինալ*

1.1

Ծառայության հասանելիությունը**

Բանկի բոլոր դասերի հաճախորդներին

Բանկի C և բարձր դասի հաճախորդներին

1.2

Սահմանաչափեր

1.2.1

Մեկ գործարքի գումարի առավելագույն չափը

Սահմանվում է բանկի կողմից կախված կատարվող գործարքի տեսակից և բանկում հաճախորդին շնորհված դասից

1.2.2

Օրվա կտրվածքով կատարվող գործարքների ընդհանուր գումարի առավելագույն չափը

Սահմանվում է բանկի կողմից կախված կատարվող գործարքի տեսակից և բանկում հաճախորդին շնորհված դասից

1.2.3

Օրվա կտրվածքով կատարվող գործարքների քանակը

Սահմանվում է բանկի կողմից կախված կատարվող գործարքի տեսակից և բանկում հաճախորդին շնորհված դասից

 1. Սպասարկման սակագներ

Սպասարկման կետի ոլորտ

Վճարահաշվարկային համակարգեր

ArCa

MasterCard

Visa

Мир

 

AMEX

Diners

2.1

Բենզալցման կայաններ

պայմանագրային

համաձայն գործընկեր բանկի սակագնի

2.2

Խանութներ

պայմանագրային

համաձայն գործընկեր բանկի սակագնի

2.3

Հյուրանոցներ

պայմանագրային

համաձայն գործընկեր բանկի սակագնի

2.4

Ռեստորաններ կամ ժամանցի վայրեր

պայմանագրային

համաձայն գործընկեր բանկի սակագնի

2.5

Տուրիզմի ոլորտ

պայմանագրային

համաձայն գործընկեր բանկի սակագնի

2.6

Սպասարկման ոլորտ

պայմանագրային

համաձայն գործընկեր բանկի սակագնի

2.7

Առողջապահություն ոլորտ

պայմանագրային

համաձայն գործընկեր բանկի սակագնի

2.8

Ինտերնետային առևտուր և սպասարկում

պայմանագրային

համաձայն գործընկեր բանկի սակագնի

2.9

Ինտերնետային խաղեր, լոտոներ և այլ նմանատիպ վիրտուալ ծառայություններ

պայմանագրային

համաձայն գործընկեր բանկի սակագնի

*ծառայությունը մատուցվում է միայն բանկում հաշիվ ունեցող իրավաբանական անձ և անհատ ձեռնարկատեր հաճախորդներին

** բանկը առանց լրացուցիչ բացատրություններ ներկայացնելու կարող է մերժել սպասարկման կետի գրանցումը եթե վերջինս չի համապատասխանում իր կողմից ներքին իրավական ակտերով սահմանված չափանիշներին

 

 1. Արդշինբանկի կողմից առաջարկված  ծրագրային լուծման միջոցով կամ հաճախորդի սեփական ուժերով պրոցեսինգային կենտրոնին միանալու դեպքում
 1. Գործարքների շրջանառությունից գանձվող միջնորդավճար

 

Ռիսկի դասը

Ցածր

Բարձր

1.1.1

ArCa

1.5%

2%

1.1.2

Visa

2.3%

3%

1.1.3

MasterCard

2.3%

3%

 1. Հաշվի սպասարկում

1.2.1

Տարեկան վարձ***

անվճար

250000 դրամ յուրաքանչյուր ՎՀՀ գծով`

1.2.2

Սառեցում**

0%

Համաձայն Բանկի կողմից սահմանված սահմանաչափի

 1. Գործարքների գծով սահմանաչափեր

1.3.1

Մեկ գործարքի առավելագույն չափը

20.000.000 դրամ

10.000.000 դրամ

1.3.2

Մեկ քարտով գործարքների առավելագույն չափը ամսեկան

50.000.000 դրամ

20.000.000 դրամ

1.3.3

Մեկ տերմինալով առավելագույն շրջանառությունը ամսեկան

800.000.000 դրամ

300.000.000 դրամ

1.3.4

Մեկ սպասարկման կետով առավելագույն շրջանառությունը ամսեկան

1.500.000.000 դրամ

500.000.000 դրամ

 1. Կայքի հանդեպ պահանջներ
 1.  

Գործարքների վերադարձի/չեղարկման գործընթացի նկարագրություն (հայերեն լեզուն պարտադիր),

 1.  

Վաճառվող ապրանքների/ծառայությունների մանրամասն նկարագիր (հայերեն լեզուն պարտադիր),

 1.  

Ապրանքների/ծառայությունների առաքման/տրամադրման պայմաններ/ժամկետներ  բոլոր սահմանափակումները և առանձնահատկությունները նշած (հայերեն լեզուն պարտադիր),

 1.  

Փոխարկումների իրականացման կանոնները (հայերեն լեզուն պարտադիր),

 1.  

Կոնտակտային տվյալները ներառյալ հեռախոսահամար, հասցե և e-mail (հայերեն լեզուն պարտադիր)

 1.  

Հաճախորդի հետ պայմանագիր-օֆերտա (հայերեն լեզուն պարտադիր)

 1.  

Անվտանգության սերտիֆիկատով պաշտպանվածություն

 1.  

ՀՀ դրամով գնանշումների առկայությունը

 1.  

ՀՀ ԿԲ պահանջներին համապատասխան գործարքների անդորագրերի ձևավորում (հայրեն լեզվով պարտադիր)

 1.  

Հաճախորդը պետք է հանդիսա ՀՀ ռեզիդենտ կազմակերպություն և կայքի երևացող մասում պետք է նշված լինի, որ կայքը ներկայացնում է ՀՀ-ն:

 1.  

Գործարքների անվտանգության գործիքների նկարագրություն (հայրեն լեզուն պարտադիր)

3.12

Գործարք կատարող հաճախորդը պետք է տեղեկացված լինի, որ իր քարտային տվյալները պաշտպանված են:

3.13

Վճարահաշվարկային համակարգերի ապրանքանիշները կայքում պետք է ներկայացված լինեն վերջիններիս գործող կանոններով սահմանված տեսքով:

3.14

Կայքը պետք է հանդիսանա բանկին դիմող կազմակերպության սեփականությունը

3.15

Արտասահման առաքում կատարող հաճախորդների կայքում պետք է լինի նախազգուշացում, որ առաքող կազմակերպությունը չի կրում պատասխանատվություն եթե առաքվող ապրանքը անօրինական է ապրանքը ստացողի երկրում:

3.16

Գործարք կատարող քարտապանների գրանցման և նույնականացման գործիքներ և դրանց նկարագրություն (հայրեն լեզվով պարտադիր)***

3.17

Գործարքների օրինական լինելու մասին տեղեկացում (հայերեն լեզվով պարտադիր)***

 1. Լրացուցիչ դրույթներ

4.1

Բոլոր գործարքները իրականացվում եմ բացառապես 3D Secure համակարգի կիրառմամբ

4.2

Դիմող կազմակերպությունը պետք է հանդիսանա ՀՀ ռեզիդենտ, ՀՀ-ում գործունեություն իրականացնող և հարկեր վճարող իրավաբանական անձ, որը ՀՀ օրենսդրությամբ իրավասու է վաճառել/մատուցել կայքի միջոցով առաջարկվող ապրանքները/ծառայությունները:

 1.  

Բանկը չի համագործակցում հեղինակային իրավունքները խախտող կազմակերպությունների հետ

 1.  

Միջազգային փոխանցումներից օգտվող հաճախորդներին առավել հարմարավետ է  ունենալ հաշիվներ բանկի թղթակից բանկերում ________:

 1.  

Բանկը ելնելով իր չափորոշիչներից և/կամ ՎՀՀ-ների պահանջներից կարող է պահանջել իր հաճախորդից PCI DSS պահանջներին բավարարում:

*ՎՀՀ`վճարահաշվարկային համակարգ

** Հաճախորդի հաշվին սառեցվող գումարների չափը սահմանվում է Բանկի կողմից և կարող է վերանայվել վերջինիս կողմից իրականացվող առևտրային կետի գործունեության մոնիթորինգի արդյունքում: Բանկի և ՎՀՀ-ների կողմից սահմանված կանոնների խախտումներ արձանագրվելու դեպքում կարող է սահմանաչափերը կարող են վերանայվել  հասնելով մինչև շրջանառության 25%, իսկ բանկի կողմից ներկայացված թերությունները չշտկելու դեպքում մինչև 50%

*** Պարտադիր է դեղորայքի, ծխախոտի, վիրտուալ պահոցների վաճառքով, հեռախոսային վաճառքով, խաղերի կամ խաղարկությունների կազմակերպումով,  ինչպես նաև բանկի հայեցողությամբ այլ հաճախորդների համար

****Վճարը գանձվում է միայն այն ԱՍԿ-ներից, որոնք դասակարգվել եմ որպես բարձր ռիսկի ԱՍԿ համապատասխան ՎՀՀ կողմից:

 

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է Երք, 2018-07-03 16:46
Developed by Studio One