POS տերմինալներ | ardshinbank

POS տերմինալներ

POS տերմինալները հնարավորություն են տալիս բիզնեսին մեծացնել վաճառքի ծավալները, բարձրացնել հաճախորդների սպասարկման որակը և ընդգրկվել տարատեսակ զեղչային, խրախուսական ծրագրերում:

Արդշինբանկի POS տերմինալները սպասարկում են MasterCard, Visa, ArCa, JCB, AMEX և DINERS քարտատեսակները: POS տերմինալների միացումը իրականացվում է քաղաքային հեռախոսագծի, Ucom հեռախոսագծի կամ GPRS կապի միջոցով:

POS տերմինալների տեղադրումը, ընթացիկ սպասարկումը և անհրաժեշտ նյութերի տրամադրումը անվճար է:

Առևտրի կամ սպասարկման կետում POS տերմինալի տեղադրման համար խնդրում ենք դիմել Բանկի ցանկացած մասնաճյուղ: 

ԴԻՄԵԼ ԱՅՍՏԵՂ

 

     1. Տրամադրման պայմաններ

 

Պայման

Տերմինալի տեսակը

ՀԴՄ/POS-տերմինալ*

Բանկի տերմինալ*

1.1

Ծառայության հասանելիությունը**

Բանկի բոլոր դասերի հաճախորդներին

Բանկի բոլոր դասերի հաճախորդներին

     2. Սահմանաչափեր

2.1

Մեկ գործարքի գումարի առավելագույն չափը

Սահմանվում է բանկի կողմից կախված կատարվող գործարքի տեսակից և բանկում հաճախորդին շնորհված դասից

2.2

Օրվա կտրվածքով կատարվող գործարքների ընդհանուր գումարի առավելագույն չափը

Սահմանվում է բանկի կողմից կախված կատարվող գործարքի տեսակից և բանկում հաճախորդին շնորհված դասից

2.3

Օրվա կտրվածքով կատարվող գործարքների քանակը

Սահմանվում է բանկի կողմից կախված կատարվող գործարքի տեսակից և բանկում հաճախորդին շնորհված դասից

    3. Գործարքների շրջանառությունից գանձվող միջնորդավճար 

3.1

ArCa Արդշինբանկի քարտով

Պայմանագրային

3.2

ArCa այլ բանկի քարտով

Պայմանագրային

3.3

MasterCard Արդշինբանկի քարտով

Պայմանագրային

3.4

MasterCard ArCa համակարգում թողարկված այլ քարտով

Պայմանագրային

3.5

MasterCard այլ քարտով

Պայմանագրային

3.6

Visa Արդշինբանկի քարտով

Պայմանագրային

3.7

Visa ArCa համակարգում թողարկված այլ քարտով

Պայմանագրային

3.8

Visa այլ քարտով

Պայմանագրային

3.9

JCB

Պայմանագրային

3.10

AMEX

համաձայն գործընկեր բանկի սակագնի

3.11

Diners

համաձայն գործընկեր բանկի սակագնի

*ծառայությունը մատուցվում է միայն բանկում հաշիվ ունեցող իրավաբանական անձ և անհատ ձեռնարկատեր հաճախորդներին

** բանկը առանց լրացուցիչ բացատրություններ ներկայացնելու կարող է մերժել սպասարկման կետի գրանցումը եթե վերջինս չի համապատասխանում իր կողմից ներքին իրավական ակտերով սահմանված չափանիշներին

 

Բանկի կանխիկացման կետերում` POS-տերմինալներով կանխիկացման գործարքների համար սպասարկման միջնորդավճարներ

Արժույթ

Միջնորդավճար

On-Us

EUR

2.00%

USD

2.00%

AMD

0.00%

RUR

0.00%

 

 

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է Հնգ, 2022-10-13 17:27
Developed by Studio One