NurCard Gold Express | ardshinbank

NurCard Gold Express

NurCard Gold Express վարկային գծերը տրամադրվում են MasterCard NurCard Gold քարտեր ունեցող հաճախորդներին, առանց լրացուցիչ փաստաթղթերի ներկայացման, իսկ վարկային գծի տրամադրման վերաբերյալ որոշումը կայացվում է հաշված րոպեների ընթացքում:

Հնարավորություն են ընձեռում ունենալ վարկային սահմանաչափ, որի դիմաց Բանկը չի հաշվարկում տոկոսագումար օգտագործված մասի բացակայության դեպքում, ինչպես նաև Բանկի կողմից պարբերականությամբ վերանայվում են լավագույն հաճախորդների վարկային սահմանաչափերն և ժամկետը՝ առանց հաճախորդի այցելության:

Nur Card Gold Express վարկային գծերը տրամադրվում են Բանկի կողմից հրապարակված վարկավորման պայմաններին համապատասխան, ինքնաշխատ երկարաձգվում են, եթե սպասարկման ընթացքում չեն արձանագրվում վարկավորման պայմանների նշանակալի խախտումներ:

Բանկը աստիճանաբար ավելացնում է առավելագույն վարկային սահմանաչափը` վարկային գծի մարումների պատշաճ իրականացման և NurCard ծրագրի գործընկեր հանդիսացող առևտրի կետերում անկանխիկ վճարումների ծավալի հիման վրա:

Դուք կարող եք MasterCard NURCARD GOLD-ի միջոցով ստանալ նոր վարկային գիծ 600 000 - 900 000 ՀՀ դրամի 19.9%-ով կամ 1200 - 1800 ԱՄՆ դոլարի չափով 14.9 %, իսկ գործող վարկառուների համար 700 000 – 900 000 ՀՀ դրամի և 1400 – 1800 ԱՄՆ դոլարի չափով: Վարկային գիծ ստանալու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել անձնագիր և ունենալ հաշվառում ՀՀ-ում:

Ուշադրություն

Հաճախորդի կողմից տոկոսագումարների և վարկի գումարների մարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում այդ մասին տեղեկատվությունը կտրամադրվի ՀՀ Կենտրոնական Բանկի վարկային ռեգիստրին և ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորտինգ ՓԲԸ-ին:

Ուշադրություն - 06.08.2018թ-ից NurCard Gold Express նոր քարտերի թողարկումը դադարեցվում է: Ստորև պայմանները գործում են մինչև 06.08.2018թ-ը թողարկված NurCard Gold Express վճարային քարտերի համար:

 

Վարկային գծի արժույթ AMD

Վարկային գծի արժույթ USD

Վարկային գծի տեսակ

Մարման արտոնյալ ժամանակահատվածով վարկային գիծ

Վարկային գծի տրամադրման եղանակ

Անկանխիկ

Վարկային գծի տրամադրման առավելագույն ժամկետ (ամիսներով)

36

Վարկային գծի առավելագույն սահմանաչափ

600,000 - 900,000 ՀՀ դրամ

1,400 -1800 USD

Վարկային գծի տարեկան անվանական տոկոսադրույք

19.9%

14.9%

 

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է
Developed by Studio One