NurCard Express | ardshinbank

NurCard Express

Nur Card Express վարկային գծերը տրամադրվում են MasterCard NurCard քարտեր ունեցող հաճախորդներին, առանց լրացուցիչ փաստաթղթերի ներկայացման, իսկ վարկային գծի տրամադրման վերաբերյալ որոշումը կայացվում է հաշված րոպեների ընթացքում:

Հնարավորություն են ընձեռում ունենալ վարկային սահմանաչափ, որի դիմաց Բանկը չի հաշվարկում տոկոսագումար օգտագործված մասի բացակայության դեպքում, ինչպես նաև Բանկի կողմից պարբերականությամբ վերանայվում են լավագույն հաճախորդների վարկային սահմանաչափերն և ժամկետը՝ առանց հաճախորդի այցելության:

Nur Card Express վարկային գծերը տրամադրվում են Բանկի կողմից հրապարակված վարկավորման պայմաններին համապատասխան, ինքնաշխատ երկարաձգվում են, եթե սպասարկման ընթացքում չեն արձանագրվում վարկավորման պայմանների նշանակալի խախտումներ:

Բանկը աստիճանաբար ավելացնում է առավելագույն վարկային սահմանաչափը` վարկային գծի մարումների պատշաճ իրականացման և NurCard ծրագրի գործընկեր հանդիսացող առևտրի կետերում անկանխիկ վճարումների ծավալի հիման վրա:

Nur Card Express վարկային գծերի օգտագործումը հնարավորություն է ընձեռում ստեղծել վարկային պատմություն: Սկսելով սպասարկումը նվազագույն վարկային սահմանաչափից և կատարելով վարկային պատմություն ստեղծման և ֆինանսական գրագիտության ուղղությամբ առաջին քայլերը ստեղծեք Ձեր վարկային պատմությունը և օգտվեք բանկային ծառայութունների հետզհետե ընդլայնվող ցանկից:

Դուք կարող եք MasterCard NURCARD-ի միջոցով ստանալ նոր վարկային գիծ 400 000 - 900 000 ՀՀ դրամի չափով, իսկ գործող վարկառուների համար 300 000 – 9 00 000 ՀՀ դրամ: Վարկային գիծ ստանալու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել անձնագիր և ունենալ հաշվառում ՀՀ-ում:

Զգուշացում`

Հաճախորդի կողմից տոկոսագումարների և վարկի գումարների մարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում այդ մասին տեղեկատվությունը կտրամադրվի ՀՀ Կենտրոնական Բանկի վարկային ռեգիստրին և ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորտինգ ՓԲԸ-ին:

 

Վարկային գծի տեսակ

Մարման արտոնյալ ժամանակահատվածով վարկային գիծ

Վարկային գծի տրամադրման եղանակ

Անկանխիկ

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

19.9%

Վարկային գծի  սահմանաչափ

300.000 – 900.000 ՀՀ դրամ

Վարկային գծի տրամադրման ժամկետ (ամիսներով)

36

 

 

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է
Developed by Studio One