MasterCard World Black Edition | ardshinbank

MasterCard World Black Edition

Քարտը տրամադրվում է 5 տարի ժամկետով:
Քարտը հնարավորություն է ընձեռում`

 • Օգտվել արտերկրում քարտի արտակարգ  վերաթողարկման հնարավորությունից:
 • Օգտվել արտերկրում առանց քարտի առկայության կանխիկի արտակարգ տրամադրման հնարավորությունից:
 • Օգտվել Concierge ծառայությունից (ռեստորանների ամրագրում, հյուրընկալություն և միջոցառումների տոմսերի ամրագրում):
 • Անդամակցել Priority Pass ակումբին, ստանալ ակումբի անդամկացության քարտ: Օգտվեք աշխարհի ավելի քան 100 երկրների 600 հանգստի և ժամանցի VIP սրահներում թռիչքին  սպասելու և հանգստանալու հնարավորությունից:
 • Ստանալ ճանապարհորդական ապահովագրություն արտերկրում:
 • Օգտվել Բանկի կողմից նշանակված անհատական մենեջերի մատուցած ծառայություններից` անհատական սպասարկումից:
 • Օգտվել Բանկի կողմից տրամադրվող զեղչային ակումբին մասնակցությունից և ստանալ զեղչեր ՀՀ առևտրի և սպասարկման լավագույն կետերում, (հյուրանոցներում, բժշկական հաստատություններում և այլ անընդհատ թարմացվող ոլորտներում):
 • Օգտվել Yandex.Taxi Comfort, Comfort+ և Business ծառայություններից 30% զեղչով մինչև 31.12.2020թ.:

   

 

Հ/Հ

MasterCard World Black Edition

AMD

EUR

USD

 1. Հիմնական միջնորդավճարներ

1.1  

Քարտի տրամադրում (թողարկում)

անվճար

անվճար

անվճար

1.2  

Քարտի սպասարկման վճար, եթե վերջին օրացույցային ամսվա ընթացքում հաշվի միջին օրական մնացորդը ավել է 500000 դրամից

Անվճար

Անվճար

Անվճար

1.3  

Քարտի  սպասարկման վճար, եթե վերջին օրացույցային ամսվա ընթացքում հաշվի միջին օրական մնացորդը պակաս է 500000 դրամից*

8000 ՀՀ դրամ ամսական

8000 ՀՀ դրամ ամսական

8000 ՀՀ դրամ ամսական

1.4  

Քարտային հաշվի նվազագույն մնացորդ

0  ՀՀ դրամ

0  ՀՀ դրամ

0  ՀՀ դրամ

1.5  

Կից քարտի սպասարկման վարձ

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

1.6  

Կանխիկացման գործարքներ իրականացնելու դիմաց վճարներ*****

 

 

 

 

 • Բանկի և ԱԿԲԱ Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկի բանկոմատներում

0% մինչև օրական 100000 դրամ գործարքների դիմաց և 0.5% օրական 100000 դրամ սահմանաչափը գերազանցող գործարքի և դրան հաջորդող գործարքների դիմաց

0% մինչև օրական 100000 դրամ գործարքների դիմաց և 0.5% օրական 100000 դրամ սահմանաչափը գերազանցող գործարքի և դրան հաջորդող գործարքների դիմաց

0% մինչև օրական 100000 դրամ գործարքների դիմաց և 0.5% օրական 100000 դրամ սահմանաչափը գերազանցող գործարքի և դրան հաջորդող գործարքների դիմաց

 

 • Բանկի կանխիկացման կետերում

1%

1%

1%

 

 • «Արքա» համակարգի անդամ այլ բանկերի բանկոմատներում

0% մինչև օրական 100000 դրամ գործարքների դիմաց և 1,0 % օրական 100000 դրամ սահմանաչափը գերազանցող գործարքի և դրան հաջորդող գործարքների դիմաց

0% մինչև օրական 100000 դրամ գործարքների դիմաց և 1.0% օրական 100000 դրամ սահմանաչափը գերազանցող գործարքի և դրան հաջորդող գործարքների դիմաց

0% մինչև օրական 100000 դրամ գործարքների դիմաց և 1.0% օրական 100000 դրամ սահմանաչափը գերազանցող գործարքի և դրան հաջորդող գործարքների դիմաց

 

 • Այլ բանկերի կանխիկացման կետերում

1,5% min 1500 ՀՀ դրամ

1,5% min 1500 ՀՀ դրամ

1,5% min 1500 ՀՀ դրամ

 

 • Այլ բանկերի բանկոմատներում

0%

0%

0%

 

 • Առանց քարտի առկայության կանխիկ գումարի ստացում Բանկի դրամարկղերից (կիրառելի չէ քարտի և քարտային հաշվի փակման դեպքում)

Համաձայն ֆիզիկական անձանց համար կանխիկով գործառնությունների պայմանների

 

 • Վճարային քարտի և քարտային հաշվի փակման դեպքում

անվճար

անվճար

անվճար

1.7  

Քարտային հաշվին դրամական միջոցների մուտքագրման գործարքներ իրականացնելու դիմաց վճարներ

 

 

 

 

 • Մինչև 100000 ՀՀ դրամ (կամ համարժեք արտարժույթ) կանխիկ դրամական միջոցների մուտքագրում բանկի դրամարկղից *

անվճար

անվճար

անվճար

 

 • 100000 ՀՀ դրամից (կամ համարժեք արտարժույթից) ավել կանխիկ դրամական միջոցների մուտքագրում

անվճար

անվճար

անվճար

 

 • Քարտային հաշվի համալրում անկանխիկ փոխանցմամբ

անվճար

անվճար

անվճար

 

 • Քարտային հաշվի համալրում «ԱրՔա» պրոցեսինգային կենտրոնում սպասարկվող բանկերի բանկոմատներում (Cash-in)

1%

1%

1%

 

 • Քարտային հաշվի համալրում  «ԱրՔա» պրոցեսինգային կենտրոնում չսպասարկվող  բանկերի բանկոմատներում (Cash-in)

1,5%

1,5%

1,5%

1.8  

Քարտային հաշվին առկա մնացորդի դիմաց օրական հաշվարկվող տարեկան պարզ (անվանական) տոկոսադրույք**

 

 

 

 

 • Օրվա ավարտի դրությամբ մնացորդը մեծ կամ հավասար է 4,000,000 ՀՀ դրամից կամ 8000 ԱՄՆ դոլարից

3%

2%

2%

 

 • Օրվա ավարտի դրությամբ մնացորդը փոքր է 4,000,000 ՀՀ դրամից կամ 8000 ԱՄՆ դոլարից 

0%

0%

0%

1.9  

Վճարային տերմինալներում քարտերի միջոցով ապրանքների և ծառայությունների դիմաց անկանխիկ վճարման միջնորդավճար

0%

0%

0%

 1. Կորուստ, վերաթողարկում և փակում
 1.  

Քարտի գործողության կասեցում բանկի հավաստագրման համակարգում

անվճար

անվճար

անվճար

 1.  

Քարտի գործողության կասեցում բանկի հավաստագրման համակարգում և տեղադրում Stop-list-ում,

15000  ՀՀ դրամ 2 շաբաթվա համար համար

15000 ՀՀ դրամ  2  շաբաթվա համար համար

15000 ՀՀ դրամ  2  շաբաթվա համար համար

 1.  

Քարտի վերաթողարկում՝ համաձայն հաճախորդի դիմումի

15000  ՀՀ դրամ

15000  ՀՀ դրամ

15000  ՀՀ դրամ

 1.  

Արտասահմանում քարտի կորստի դեպքում կանխիկի շտապ տրամադրում

անվճար

անվճար

անվճար

 1.  

Արտասահմանում քարտի ժամանակավոր շտապ վերաթողարկում 

անվճար

անվճար

անվճար

 1.  

PIN կոդի սխալ մուտքագրումների արդյունքում  կասեցված քարտի գործողության ապակասեցում բանկի հավաստագրման համակարգում

1000 ՀՀ դրամ

1000 ՀՀ դրամ

1000 ՀՀ դրամ

 1.  

Վճարային քարտի և քարտային հաշվի փակում

անվճար

անվճար

անվճար

 1. Տույժեր և տուգանքներ
 1. 1

Քարտային հաշվի գերածախսի համար տույժ

48 % տարեկան

48 % տարեկան

48 % տարեկան

 1. Փոխանցումներ
 1. 1

Քարտից քարտ փոխանցում Բանկի քարտին

0.50%

0.50%

0.50%

 1. 2

Քարտից քարտ փոխանցում «Արքա» համակարգի անդամ այլ բանկերի քարտերին

0.50%

0.50%

0.50%

 1. 3

Քարտից քարտ փոխանցում «Արքա» համակարգի անդամ չհանդիսացող այլ բանկերի քարտերին

1% min 500 դրամ

1% min 500 դրամ

1% min 500 դրամ

 1. 4

Քարտային հաշվից փոխանցումներ

Համաձայն ֆիզիկական անձ հաճախորդների բանկային փոխանցումների և վճարումների սակագներ ու պայմանների (ներբանկային և միջբանկային փոխանցումները ՀՀ բանկեր վճարային քարտի և քարտային հաշվի փակման դեպքում կատարվում են անվճար)

*  Բանկին պատկանող ինքնասպասարկման սարքերի խափանման կամ այդ սարքերից Բանկում սպասարկվող հաշիվների և քարտերի համալրման ծառայության անսանելիության դեպքում և ընթացքում տվյալ սակագինը սահմանվում է 0 (զրո) ՀՀ դրամ:

*** Բանկի հաճախորդներին տրամադրման ենթակա չեն ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պահպանության ժամկետը լրացած փաստաթղթերը և/կամ տեղեկատվությունը:

**** Master Card World Black Edition վճարային քարտի թողարկումը իրականացվում է միայն Բանկի ներքին չափանիշներին բավարարող հաճախորդների համար: Նշված տեսակի վճարային քարտի ստացման վերաբերյալ ներկայացված դիմումը կարող է մերժվել Բանկի կողմից առանց լրացուցիչ պարզաբանումների:

***** Կանխիկացման նոր համակարգը աշխատում է հետևյալ տարբերակով`

Հաճախորդը կարող է օրեկան մինչև 100000 դրամ ստանալ առանց միջնորդավճար վճարելու յուրաքանչյուր բանկոմատում: 100000 դրամը գերազանցող յուրաքանչյուր գործաքի դիմաց գանձվում է միջնորդավճար, որը սահմանված է այն բանկոմատի համար որտեղ իրականացվում է գործարքը: Օրինակ` հաճախորդը հանել է 70000 դրամ ԱրՔա համակարգի կողմից սպասարկվող այլ բանկի բանկոմատից, որից հետո նույն օրը հանել է 50000 դրամ Արդշինբանկի բանկոմատից և նորից 30000 ԱրՔա համակարգի կողմից սպասարկվող այլ բանկի բանկոմատից: Այս դեպքում հաճախորդից կգանձվի 70000*0+50000*0.2%+30000*1%= 400 դրամ:

 

 • 5.1

  Լուսանկարի արտապատկերում

  1000 ՀՀ դրամ

  1000 ՀՀ դրամ

  1000 ՀՀ դրամ

  5.2

  Բանկի Զեղչային ակումբին մասնակցություն

  անվճար

  անվճար

  անվճար

  5.3

  Priority Pass քարտի տրամադրում և վերաթողարկում

  անվճար

  անվճար

  անվճար

  5.4

  Priority Pass ցանցին պատկանող սրահների յուրաքանչյուր մուտք

  2 անձի համար անվճար, 3-րդ և ավել յուրաքանչյուր անձի դիմաց 16000 դրամ

  5.5

  Հավաստագրումների վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկում

  անվճար

  անվճար

  անվճար

  5.6

  Քարտային հաշվի վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկում

  անվճար

  անվճար

  անվճար

  Վարկային պարտավորությունների մարման վերաբերյալ

   

  անվճար

  անվճար

  անվճար

  5.7

  Քաղվածքի և տեղեկանքի տրամադրում ***

  անվճար

  անվճար

  անվճար

   

   

 •  

  AMD USD EURO

  6.1

  Օրական կանխիկացման սահմանաչափ 1.6.5 դեպքում

  500000  ՀՀ դրամ

  1000 ԵՎՐՈ

  1000 ԱՄՆ դոլար

  6.2

  Օրական կանխիկացման սահմանաչափ 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3 և 1.6.4 դեպքերում

  5000000  ՀՀ դրամ

  9000 ԵՎՐՈ

  10000 ԱՄՆ դոլար

  6.3

  Օրական կանխիկացման գործարքների քանակ 1.6.5 դեպքերում

  3

  3

  3

  6.4

  Օրական կանխիկացման գործարքների քանակ 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3 և 1.6.4 դեպքերում

  7

  7

  7

  6.5

  Օրական անկանխիկ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ

  8000000  ՀՀ դրամ

  14000 ԵՎՐՈ

  16000 ԱՄՆ դոլար

  6.6

  Օրական անկանխիկ գործարքների քանակ

  10

  10

  10

  6.7

  Օրական քարտից քարտ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված քարտերին

  2500000 ՀՀ դրամ

  5000 ԱՄՆ դոլար

  4000 Եվրո

  6.8

  Օրական քարտից քարտ  գործարքների քանակ ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված քարտերին

  5

  5

  5

  6.9

  Օրական քարտից քարտ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված քարտերին

  1000000 ՀՀ դրամ

  2000 ԱՄՆ դոլար

  1700 Եվրո

  6.10

  Օրական քարտից քարտ  գործարքների քանակ  ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված քարտերին

  3

  3

  3

  6.11

  Շաբաթական քարտից քարտ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված քարտերին

  5000000 ՀՀ դրամ

  10000 ԱՄՆ դոլար

  9000 Եվրո

  6.12

  Շաբաթական  քարտից քարտ  գործարքների քանակ ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված քարտերին

  10

  10

  10

  6.13

  Շաբաթական քարտից քարտ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված քարտերին

  2500000 ՀՀ դրամ

  5000 ԱՄՆ դոլար

  4000 Եվրո

  6.14

  Շաբաթական քարտից քարտ  գործարքների քանակ  ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված քարտերին

  5

  5

  5

  6.15

  Ամսական քարտից քարտ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված քարտերին

  7500000 ՀՀ դրամ

  15000 ԱՄՆ դոլար

  14000 Եվրո

  6.16

  Ամսական  քարտից քարտ  գործարքների քանակ ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված քարտերին

  20

  20

  20

  6.17

  Ամսական  քարտից քարտ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված քարտերին

  4000000 ՀՀ դրամ

  8000 ԱՄՆ դոլար

  7000 Եվրո

  6.18

  Ամսական  քարտից քարտ  գործարքների քանակ  ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված քարտերին

  10

  10

  10

   

   

 • 7.1

  Հիմնական չիպային, առանց հպման գործարքներ կատարելու հնարավորությամբ վճարային քարտը տրամադրվում է ՀՀ, ԼՂՀ կամ այլ երկրի քաղաքացիություն ունեցող չափահաս մինչև 70 տարեկան ֆիզիկական անձի, որը ներկայացնում է Դեբետային (հաշվարկային) քարտի տրամադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկով սահմանված  պատշաճ և վավեր փաստաթղթեր:

  Ընդ որում, այլ երկրի քաղաքացիություն ունեցող ֆիզիկական անձին վճարային քարտը տրամադրվում է, եթե ֆիզիկական անձը հանդիսանում է.

  • Աշխատավարձային նախագծի շրջանակներում Բանկի հետ համագործակցող կազմակերպության աշխատակից և քարտը թողարկվում է որպես աշխատավարձային,
  • ՀՀ-ում գտնվող օտարերկրյա պետության դեսպանության կամ հյուպատոսական  հիմնարկի աշխատակից,
  • ՀՀ ԿԲ կողմից լիցենզավորված կազմակերպության աշխատակից,
  • Վերջին ժամանակահատվածի համար հրապարակված առաջին 1000  խոշոր  հարկատու կազմակերպության ղեկավար:
  • Բանկում 1 ամիս և ավել ժամանկահատվածով ունի առնվազն 4 մլն ՀՀ դրամի կամ դրան համարժեք արտարժույթի չափով գումար

  7.2

  Վճարային քարտը տրամադրվում է ՀՀ-ում կամ ԼՂՀ-ում փաստացի բնակության հասցե, էլեկտրոնային փոստի հասցե   և բջջային հեռախոսամար ունեցող ֆիզիկական անձանց:

  7.3

  Սույն սակագնային փաթեթում ներկայացված վճարային քարտը չի կարող տրամադրվել, որպես կից քարտ:

  7.4

  Վճարային քարտը տրամադրվում է 5 տարի ժամկետով, վճարային քարտի վերաթողարկումը նոր ժամկետով իրականացվում է Վճարային քարտերի կանոններով սահմանված դեպքերում:

  7.5

  Վճարային քարտի հաշիվը բացվում է սակագներում առկա արժույթներից որևիցե մեկով:

  7.6

  Վճարային քարտը թողարկվում և ակտիվացվում է Վճարային քարտերի կանոններով սահմանված կարգով:

  **** Master Card World Black Edition վճարային քարտի թողարկումը իրականացվում է միայն Բանկի ներքին չափանիշներին բավարարող հաճախորդների համար: Նշված տեսակի վճարային քարտի ստացման վերաբերյալ ներկայացված դիմումը կարող է մերժվել Բանկի կողմից առանց լրացուցիչ պարզաբանումների:

   

 • * «Տարեկան պարզ (անվանական) տոկոսադրույքը» տարեկան կտրվածքով սակագներով սահմանված տոկոսադրույք է, որի հիման վրա Բանկը հաշվարկում է Հաճախորդին վճարման ենթակա տոկոսագումարները:

  Օրինակ` 1000 ՀՀ դրամ * 5% = 50 ՀՀ դրամ` 365 օրվա համար

  Հաշվի տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը (APY) այն տոկոսն է, որն անձը կստանա 1000 ՀՀ դրամ ավանդի դիմաց 365-օրյա ժամանակահատվածի ընթացքում տարեկան պարզ տոկոսադրույքի կիրառման և տոկոսների կապիտալացման ու վճարման հաճախականության հետևանքով:

  Ավանդի տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն է հանդիսանում տարեկան տոկոսային եկամտաբերության տոկոսադրույքով վճարվող տոկոսների հաշվարկման արդյունքում ստացված գումարը:

  Տարեկան տոկոսային եկամտաբերության հաշվարկման կարգը սահմանված է ՀՀ ԿԲ «Բանկային ավանդների տարեկան տոկոսային եկամտբերության հաշվարկում» Կանոնակարգ 8/02-ով:

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է
Developed by Studio One