MasterCard Standard «Express» | ardshinbank

MasterCard Standard «Express»

Ուշադրություն

Հաճախորդի կողմից տոկոսագումարների և վարկի գումարների մարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում այդ մասին տեղեկատվությունը կտրամադրվի ՀՀ Կենտրոնական Բանկի վարկային ռեգիստրին և ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորտինգ ՓԲԸ-ին:

Վարկային գծի տեսակ

Մարման արտոնյալ ժամանակահատվածով վարկային գիծ

Վարկային գծի տրամադրման եղանակ

Անկանխիկ

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

14.9%

Վարկային գծի  սահմանաչափ

600 - 2000 ԱՄՆ դոլար

Վարկային գծի տրամադրման ժամկետ (ամիսներով)

36 

 

 

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է Երք, 2018-07-17 12:10
Developed by Studio One