MasterCard Standard «Express» | ardshinbank

MasterCard Standard «Express»

Վարկային գծի տեսակ

Մարման արտոնյալ ժամանակահատվածով վարկային գիծ

Վարկային գծի տրամադրման եղանակ

Անկանխիկ

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

14.9%

Վարկային գծի  սահմանաչափ

600 - 2000 ԱՄՆ դոլար

Վարկային գծի տրամադրման ժամկետ (ամիսներով)

36 

 
Անկանխիկ վճարման համար գործարքի գումարից հաճախորդին հետվճար (Cash-back)  3%

 

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է
Developed by Studio One