MasterCard Nur Card | ardshinbank

MasterCard Nur Card

Քարտը տրամադրվում է 2 տարի ժամկետով:
Քարտային հաշիվը կարող է բացվել ՀՀ դրամով:

Ձեր MasterCard NurCard վճարային քարտով կատարեք անկանխիկ վճարումներ NurCard կուտակային ծրագրի գործընկեր առևտրի և սպասարկման կետերում և ստացեք Cashback մինչև 15%-ի չափով:

Cashback-ի վճարման պայմաններին կարող եք ծանոթանալ MasterCard NurCard սակագնային փաթեթի միջոցով:

MasterCard NurCard-ի կուտակային ծրագրի գործընկերներին և Cashback-ի չափերին կարող եք ծանոթանալ այստեղ, իսկ հերթական ամսվա ընթացքում կուտակված cashback-ի չափը իմանալու համար www.nurcard.am կայքի Գրանցվել բաժնում մուտքագրեք քարտի դարձերեսին նշված շտրիխ-կոդի թվերն ու Ձեր էլ-փոստի հասցեն: 

Դուք կարող եք MasterCard NURCARD-ի միջոցով ստանալ նոր վարկային գիծ 120 000 - 300 000 ՀՀ դրամի չափով, իսկ գործող վարկառուների համար 300 000 – 800 000 ՀՀ դրամ: Վարկային գիծ ստանալու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել անձնագիր, հանրային ծառայությունների համարանիշ (կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու դեպքում՝ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք) և ունենալ հաշվառում ՀՀ-ում:
Ծառայության անվանումը Նկարագրությունը Տրամադրվող բոնուսի տոկոսային չափը
Վճարային քարտով անկանխիկ վճարում Բանկի տերմինալների միջոցով սպասարկող՝ բացառապես Նուռ Քարտ ծրագրի անդամ հանդիսացող առևտրի և/կամ սպասարկման կետերում անկանխիկ վճարում կատարելու դեպքում Յուրաքանչյուր գործարքից 0.5%
Այլ առևտրի և/կամ սպասարկման կետերում անկանխիկ վճարում կատարելու դեպքում Յուրաքանչյուր գործարքից 0.15%
Կոմունալ վճարումների իրականացում Բանկի բանկոմատների միջոցով կոմունալ վճարումների իրականցում Յուրաքանչյուր վճարումից 0.125%

Դիմեք և պարզեցված գնահատման մեթոդի կիրառմամբ րոպեների ընթացքում ստացեք Բանկի եզրակացությունը տրամադրման վերաբերյալ:

 

Հ/Հ

MasterCard Nur Card

AMD

1.     Հիմնական միջնորդավճարներ

1.1  

Քարտի տրամադրում (թողարկում)

անվճար

1.2  

Քարտի սպասարկման վարձ

600 ՀՀ դրամ ամսական

1.3  

Քարտային հաշվի նվազագույն մնացորդ

0  ՀՀ դրամ

1.4  

Կից քարտի սպասարկման վարձ

Ծառայությունը հասանելի չէ

1.5  

Կանխիկացման գործարքներ իրականացնելու դիմաց վճարներ

 

 

-         Բանկի և ACBA-Credit Agricole բանկի բանկոմատներում

3%

 

-         Բանկի կանխիկացման կետերում

3%

 

-         «Արքա» համակարգի անդամ այլ բանկերի բանկոմատներում և կանխիկացման կետերում

3%

 

-         Այլ բանկերի բանկոմատներում

3% min 1500  ՀՀ դրամ

 

-         Առանց քարտի առկայության կանխիկ գումարի ստացում Բանկի դրամարկղերից (կիրառելի չէ քարտի և քարտային հաշվի փակման դեպքում)

5%

1.6  

Քարտային հաշվին դրամական միջոցների մուտքագրման գործարքներ իրականացնելու դիմաց վճարներ

 

 

-         Մինչև 100000 ՀՀ դրամ (կամ համարժեք արտարժույթ) կանխիկ դրամական միջոցների մուտքագրում բանկի դրամարկղից *

0.5% min 100 ՀՀ դրամ

 

-         100000 ՀՀ դրամից (կամ համարժեք արտարժույթից) ավել կանխիկ դրամական միջոցների մուտքագրում

անվճար

 

-         Քարտային հաշվի համալրում անկանխիկ փոխանցմամբ

անվճար

 

-         Քարտային հաշվի համալրում «ԱրՔա» պրոցեսինգային կենտրոնում սպասարկվող բանկերի բանկոմատներում (Cash-in)

1%

 

-         Քարտային հաշվի համալրում  «ԱրՔա» պրոցեսինգային կենտրոնում չսպասարկվող  բանկերի բանկոմատներում (Cash-in)

1,5%

1.7  

Քարտային հաշվին առկա մնացորդի դիմաց օրական հաշվարկվող տարեկան պարզ (անվանական) տոկոսադրույք**

 

 

-         Օրվա ավարտի դրությամբ մնացորդը մեծ կամ հավասար է 1,000,000 ՀՀ դրամից

3%

 

-         Օրվա ավարտի դրությամբ մնացորդը փոքր է 1,000,000 ՀՀ դրամից

0%

1.8  

Վճարային տերմինալներում քարտերի միջոցով ապրանքների և ծառայությունների դիմաց անկանխիկ վճարման միջնորդավճար

0%

1.9  

Անկանխիկ վճարման համար գործարքի գումարից հաճախորդին հետվճար (Cash-back) ***

համաձայն Բանկի պաշտոնական կայք-էջում հրապարակված Գործընկերների ցանկի և տրամադրվող Cash-back-ի չափի

2.    Կորուստ, վերաթողարկում և փակում

2.1     

Քարտի գործողության կասեցում բանկի հավաստագրման համակարգում

0

2.2     

Քարտի գործողության կասեցում բանկի հավաստագրման համակարգում և տեղադրում Stop-list-ում,

15000  ՀՀ դրամ 2 շաբաթվա համար համար

2.3     

Քարտի վերաթողարկում` համաձայն հաճախորդի դիմումի

1000  ՀՀ դրամ

2.4     

Արտասահմանում քարտի կորստի դեպքում կանխիկի արտակարգ տրամադրում

անվճար

2.5     

Արտասահմանում քարտի ժամանակավոր շտապ վերաթողարկում 

անվճար

2.6     

PIN կոդի սխալ մուտքագրումների արդյունքում  կասեցված քարտի գործողության ապակասեցում բանկի հավաստագրման համակարգում

1000 ՀՀ դրամ

2.7     

Վճարային քարտի և քարտային հաշվի փակում

անվճար

3.    Տույժեր և տուգանքներ

3.1     

Քարտային հաշվի գերածախսի համար տույժ

48% տարեկան

4.    Փոխանցումներ

4.1     

Քարտից քարտ փոխանցում Բանկի քարտին

3%

4.2     

Քարտից քարտ փոխանցում «Արքա» համակարգի անդամ այլ բանկերի քարտերին

5%

4.3     

Քարտային հաշվից ներբանկային փոխանցում

 

4.3.1  

Բանկ այցելելով կամ Հեռախոսային-բանկ համակարգով (չի կիրառվում քարտային հաշվի և վճարային քարտի փակման դեպքում)

4%

4.3.2      

Internet-բանկինգ կամ Mobile-բանկինգ համակարգով

3%

4.4     

Քարտային հաշվից միջբանկային փոխանցում ՀՀ բանկեր

 

4.4.1 

Բանկ այցելելով կամ Հեռախոսային-բանկ համակարգով (չի կիրառվում քարտային հաշվի և վճարային քարտի փակման դեպքում)

5%

4.4.2  

Internet-բանկինգ կամ Mobile-բանկինգ համակարգով

4%

4.5    

Քարտային հաշվից միջբանկային փոխանցում ոչ ՀՀ բանկեր

Բանկում գործող SWIFT փոխանցումների սակագների համաձայն

              4.6 Քարտից քարտ փոխանցում Արքա համակարգի անդամ չհանդիսացող բանկերի քարտերին

5% min 500 դրամ

* Բանկին պատկանող ինքնասպասարկման սարքերի խափանման կամ այդ սարքերից Բանկում սպասարկվող հաշիվների և քարտերի համալրման ծառայության անսանելիության դեպքում և ընթացքում տվյալ սակագինը սահմանվում է 0 (զրո) ՀՀ դրամ:

**** Բանկի հաճախորդներին տրամադրման ենթակա չեն ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պահպանության ժամկետը լրացած փաստաթղթերը և/կամ տեղեկատվությունը

 

 • 5.1    

  Լուսանկարի արտապատկերում

  Ծառայությունը հասանելի չէ

  5.2    

  Բանկի Զեղչային ակումբին մասնակցություն

  անվճար

  5.3    

  Priority Pass քարտի տրամադրում և վերաթողարկում

  Ծառայությունը հասանելի չէ

  5.4    

  Priority Pass ցանցին պատկանող սրահների մուտք

  Ծառայությունը հասանելի չէ

  5.5    

  Հավաստագրումների վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկում

  30 ՀՀ դրամ

  5.6        

  Քարտային հաշվի վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկում

   

  Վարկային պարտավորությունների մարման վերաբերյալ

  անվճար

  5.7    

  Քաղվածքի և տեղեկանքի տրամադրում ****

  Համաձայն ֆիզիկական անձանց բանկային հաշիվների բացման և սպասարկման սակագների ու պայմանների

   

  1. 1

  Օրական կանխիկացման սահմանաչափ

  400000 ՀՀ դրամ

  1. 2

  Օրական կանխիկացման գործարքների քանակ

  3

  1. 3

  Օրական անկանխիկ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ

  500000 ՀՀ դրամ

  1. 4

  Օրական անկանխիկ գործարքների քանակ

  10

  1. 5

  Օրական քարտից քարտ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված քարտերին

  2500000 ՀՀ դրամ

  1. 6

  Օրական քարտից քարտ  գործարքների քանակ ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված քարտերին

  5

  1. 7

  Օրական քարտից քարտ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված քարտերին

  1000000 ՀՀ դրամ

  1. 8

  Օրական քարտից քարտ  գործարքների քանակ  ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված քարտերին

  3

  1. 9

  Շաբաթական քարտից քարտ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված քարտերին

  5000000 ՀՀ դրամ

  1. 10

  Շաբաթական  քարտից քարտ  գործարքների քանակ ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված քարտերին

  10

  1. 11

  Շաբաթական քարտից քարտ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված քարտերին

  2500000 ՀՀ դրամ

  1. 12

  Շաբաթական քարտից քարտ  գործարքների քանակ  ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված քարտերին

  5

  1. 13

  Ամսական քարտից քարտ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված քարտերին

  7500000 ՀՀ դրամ

  1. 14

  Ամսական  քարտից քարտ  գործարքների քանակ ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված քարտերին

  20

  1. 15

  Ամսական  քարտից քարտ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված քարտերին

  4000000 ՀՀ դրամ

  1. 16

  Ամսական  քարտից քարտ  գործարքների քանակ  ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված քարտերին

  10

   

   

 • 7. Տրամադրման պայմաններ

  7.1

  Հիմնական չիպային, առանց հպման գործարքներ կատարելու հնարավորությամբ վճարային քարտը տրամադրվում է ՀՀ կամ այլ երկրի քաղաքացիություն ունեցող չափահաս ֆիզիկական անձի, որը ներկայացնում է Դեբետային (հաշվարկային) քարտի տրամադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկով սահմանված  պատշաճ և վավեր փաստաթղթեր:

  Այլ երկրի քաղաքացիություն ունեցող ֆիզիկական անձին վճարային քարտը տրամադրվում է միայն եթե ֆիզիկական անձը հանդիսանում է.

  • Դեսպանատների և հյուպատոսարանների աշխատակից,
  • ՀՀ ԿԲ կողմից լիցենզավորված կազմակերպության աշխատակից,
  • Վերջին ժամանակահատվածի համար հրապարակված խոշոր 1000 հարկատու կազմակերպության ղեկավար,
  • Բանկում 1 ամիս և ավել ժամանկահատվածով ունի առնվազն 4 մլն ՀՀ դրամի կամ դրան համարժեք արտարժույթից ավել գումար

  7.2

  Վճարային քարտը տրամադրվում է ՀՀ-ում փաստացի բնակության հասցե, էլեկտրոնային փոստի հասցե  և բջջային հեռախոսամար ունեցող ֆիզիկական անձանց:

  7.3

  Սույն սակագնային փաթեթում ներկայացված վճարային քարտը չի կարող տրամադրվել, որպես կից քարտ:

  7.4

  Վճարային քարտը տրամադրվում է 5 տարի ժամկետով, վճարային քարտի վերաթողարկումը նոր ժամկետով իրականացվում է Վճարային քարտերի կանոններով սահմանված դեպքերում:

  7.5

  Վճարային քարտի հաշիվը բացվում է սակագներում առկա արժույթներից որևիցե մեկով:

  7.6

  Միևնույն արժույթով կարող է թողարկվել միայն մեկ  նույնատեսակ վճարային քարտ:

  7.7

  Վճարային քարտը կարող է տրամադրվել Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկով սահմանված փաստաթղթերը Բանկ ներկայացնելուց հետո առավելագույնը 10 րոպեի ընթացքում: Ընդ որում, նշված քարտերը չանհատականացված են, թողարկվում են միայն ՀՀ դրամով և վճարային քարտի ժամկետը 2 տարի է: Հակառակ  դեպքում վճարային քարտը տրամադրվում է առավելագույնը 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, Վճարային քարտն ակտիվացվում է  Վճարային քարտերի կանոններով սահմանված կարգով:

   

   

 • ** «Տարեկան պարզ (անվանական) տոկոսադրույքը» տարեկան կտրվածքով սակագներով սահմանված տոկոսադրույք է, որի հիման վրա Բանկը հաշվարկում է Հաճախորդին վճարման ենթակա տոկոսագումարները:

  Օրինակ` 1000 ՀՀ դրամ * 5% = 50 ՀՀ դրամ` 365 օրվա համար

  Հաշվի տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը (APY) այն տոկոսն է, որն անձը կստանա 1000 ՀՀ դրամ ավանդի դիմաց 365-օրյա ժամանակահատվածի ընթացքում տարեկան պարզ տոկոսադրույքի կիրառման և տոկոսների կապիտալացման ու վճարման կանոնավոր հաճախականության հետևանքով:

  Ավանդի տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն է հանդիսանում տարեկան տոկոսային եկամտաբերության տոկոսադրույքով վճարվող տոկոսների հաշվարկման արդյունքում ստացված գումարը:

  Տարեկան տոկոսային եկամտաբերության հաշվարկման կարգը սահմանված է ՀՀ ԿԲ «Բանկային ավանդների տարեկան տոկոսային եկամտբարերության հաշվարկումը» Կանոնակարգ 8/02-ով:

  Բանկը վճարման ենթակա տոկոսագումարը վճարում է հաճախորդի հաշվին յուրաքանչյուր եռամսյակը մեկ անգամ, ընդ որում «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն Հաճախորդին հաշվեգրված տոկոսները վճարելիս Բանկը հանդես է գալիս որպես ավանդատուի հարկային գործակալ, գանձում է եկամտային հարկ տոկոսագումարի (եկամտի) օրենքով սահմանված չափով և փոխանցում պետական բյուջե:

 • *** Cashback ծառայության միջոցով կուտակված միավորների վճարումն իրականացվում է ամսական՝ հաշվետու ամսվան հաջորդող ամսվա առաջին 5 աշխատանքային օրերի ընթացքում: Ընդ որում, քարտը և քարտային հաշիվը տվյալ ամսվա ընթացքում փակելու դեպքում կուտակված միավորները չեն վճարվում:

  Cashback ծառայության իմաստով անկանխիկ վճարումները չեն տարածվում ինտերնետով իրականացված կոմունալ վճարումների, ինտերնետով կամ բանկոմատով  քարտից քարտ փոխանցումների, քարտային հաշվից ներբանկային, ՀՀ կամ ոչ ՀՀ բանկեր միջբանկային փոխանցումների վրա:

  Cashback ծառայության շրջանակներում վերադարձվող գումարները ենթակա են հարկման «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն, որոնց վճարելիս Բանկը հանդես է գալիս որպես քարտապանի հարկային գործակալ, գանձում է եկամտային հարկ օրենքով սահմանված չափով և փոխանցում պետական բյուջե:

   

   

   

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է
Developed by Studio One