MasterCard Meghu Card | ardshinbank

MasterCard Meghu Card

MasterCard Meghu քարտերը՝ նախատեսված գործընկեր առևտրի և սպասարկման կետերից անկանխիկ վճարումների միջոցով ապառիկ գնումներ կատարելու համար: Մեղու քարտում միավորվել են գնումների շահավետությունը, աննախադեպ վարկավորման պայմանները և բազմաբնույթ ակցիաների և պարգևատրման ծրագրերին մասնակցելու հնարավորությունը:

Ծրագրի հետ համագործակցող ընկերությունների ցանկը, որտեղ կարելի է կատարել ապառիկ գնումներ առանց հավելյալ գումար կամ տոկոս վճարելու, մշտապես համալրվում է:

Քարտը տրամադրվում է 2 տարի ժամկետով: 

Վարկային գծի տեսակ

Նվազագույն սահմանաչափով վերականգնվող վարկային գիծ

Վարկային գծի տրամադրման եղանակ

Անկանխիկ

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

0%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 23.55 - 24%

Վարկային գծի  սահմանաչափ

120.000 - 900.000 ՀՀ դրամ

Վարկային գծի տրամադրման ժամկետ (ամիսներով)

24

Վարկային գծի սպասարկման վարձ

Կիսամյակային 14.5% հաշվարկված կիսամյակի վերջին օրվա դրությամբ վարկի օգտագործված մասի համար

Վճարային քարտերին վերաբերող կարգավորումների, այդ թվում՝ քարտային հաշվի գերածախսի մասին մանրամասն տեղեկատվությունը ներկայացված է «Արդշինբանկ» ՓԲԸ վճարային քարտերի կանոններում:

 
 
 

Վարկային գծի տեսակ

Նվազագույն սահմանաչափով վերականգնվող վարկային գիծ

Վարկային գծի տրամադրման եղանակ

Անկանխիկ

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

0%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 23.5% - 24%

Վարկային գծի  սահմանաչափ

120.000 - 900.000 ՀՀ դրամ

Վարկային գծի տրամադրման ժամկետ (ամիսներով)

24

Վարկային գծի սպասարկման վարձ

Կիսամյակային 14.5% հաշվարկված կիսամյակի վերջին օրվա դրությամբ վարկի օգտագործված մասի համար

Վճարային քարտերին վերաբերող կարգավորումների, այդ թվում՝ քարտային հաշվի գերածախսի մասին մանրամասն տեղեկատվությունը ներկայացված է «Արդշինբանկ» ՓԲԸ վճարային քարտերի կանոններում:

 
 
 

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է Երք, 2021-10-26 16:27
Developed by Studio One