Mastercard Gold | ardshinbank

Mastercard Gold

Վճարային քարտը Mastercard Premium դասի վճարային քարտ է, որին հասանելի են Mastercard Premium Collection առաջարկները: 
Mastercard Gold վճարային քարտին հասանելի են արտասահմանում քարտի արտակարգ վերաթողարկման և կանխիկի արտակարգ տրամադրման ծառայությունները:

Ծառայությունը գործում է շուրջօրյա, սպասարկումը իրականացվում է 30+ լեզուներով և 550 միջազգային հեռախոսահամարներով:

Mastercard Gold վճարային քարտի քարտապաններն ունեն հնարավորություն օգտվելու CASHBACK ծառայությունից՝ քարտով անկանխիկ վճարման 1%-ի չափով:

 

Վարչության 2022թ. նոյեմբերի 17-ի թիվ 01/090-552 L որոշում
 

Հ/Հ

Mastercard Gold

AMD

USD

EUR

 1. Հիմնական միջնորդավճարներ

1.1

Քարտի տրամադրում (թողարկում)

Անվճար

Անվճար

Անվճար

1.2 Քարտի տրամադրում (թողարկում) ՝ լրացուցիչ ծառայություններից******** օգտվելու դեպքում - գործում է 25.01.2023թ.-ից 7000 ՀՀ դրամ 7000 ՀՀ դրամ 7000 ՀՀ դրամ

1.3

Քարտի սպասարկման վարձ

2000 ՀՀ դրամ ամսական

2000 ՀՀ դրամ ամսական

2000 ՀՀ դրամ ամսական

1.4

Քարտային հաշվի նվազագույն մնացորդ

Չի սահմանվում

Չի սահմանվում

Չի սահմանվում

1.5

Կից քարտի սպասարկման վարձ

1500 ՀՀ դրամ ամսական

1500 ՀՀ դրամ ամսական

1500 ՀՀ դրամ ամսական

1.6

Կանխիկացման գործարքներ իրականացնելու դիմաց վճարներ

 

 

 

 

 • Բանկի և Ակբա Բանկի բանկոմատներում քարտերով

2%

2%

 

2%

 

 • Բանկի և Ակբա բանկի բանկոմատներում թվայնացված քարտով

2% min 1500 ՀՀ դրամ

2% min 1500 ՀՀ դրամ

2% min 1500 ՀՀ դրամ

 

 • Բանկի կանխիկացման կետերում

3% 

3%

3%

 

 • «Արքա» համակարգի անդամ այլ բանկերի բանկոմատներում և կանխիկացման կետերում  քարտերով

2%

2%

 

 

2%

 

 • «Արքա» համակարգի անդամ այլ բանկերի  և բոլոր այլ բանկերի բանկոմատներում թվայնացված քարտով

2% min 1500 ՀՀ դրամ

2% min 1500 ՀՀ դրամ

2% min 1500 ՀՀ դրամ

 

 • Այլ բանկերի բանկոմատներում և կանխիկացման կետերում քարտերով

2% min 1500 ՀՀ դրամ

2% min 1500 ՀՀ դրամ

2 % min 1500 ՀՀ դրամ

 

 • Առանց քարտի առկայության կանխիկ գումարի ստացում Բանկի դրամարկղերից (կիրառելի չէ քարտի և քարտային հաշվի փակման դեպքում)

2%

2%

 

2%

 

 • Վճարային քարտի և քարտային հաշվի փակման դեպքում

Համաձայն ֆիզիկական անձանց համար կանխիկով գործառնությունների պայմանների

1.7

Քարտային հաշվին դրամական միջոցների մուտքագրման գործարքներ իրականացնելու դիմաց վճարներ

 

 

 

 

 • Մինչև 200000 ՀՀ դրամ (կամ համարժեք արտարժույթ) կանխիկ դրամական միջոցների մուտքագրում բանկի դրամարկղից ******

Անվճար

Անվճար

Անվճար

 

 • 200000 ՀՀ դրամից (կամ համարժեք արտարժույթից) ավել կանխիկ դրամական միջոցների մուտքագրում

Անվճար

Անվճար

Անվճար

 

 • Քարտային հաշվի համալրում անկանխիկ փոխանցմամբ

Համաձայն ֆիզիկական անձ հաճախորդների բանկային փոխանցումների և վճարումների սակագների ու պայմանների

 

 • Քարտային հաշվի համալրում «ԱրՔա» պրոցեսինգային կենտրոնում սպասարկվող բանկերի բանկոմատներում (Cash-in)

1%

1%

1%

 

 • Քարտային հաշվի համալրում «ԱրՔա» պրոցեսինգային կենտրոնում չսպասարկվող բանկերի բանկոմատներում (Cash-in)

1,5%

1,5%

1,5%

1.8

Քարտային հաշվին առկա մնացորդի դիմաց օրական հաշվարկվող տարեկան պարզ (անվանական) տոկոսադրույք*

 

 

 

 

 • Օրվա ավարտի դրությամբ մնացորդը մեծ կամ հավասար է 250.000 ՀՀ դրամից կամ 500 ԱՄՆ դոլարից/EUR

0.1%

0.1%

0.1%

 

 • Օրվա ավարտի դրությամբ մնացորդը փոքր է 250.000 ՀՀ դրամից կամ 500 ԱՄՆ դոլարից/EUR

0%

0%

 

0%

 

1.9

Ապրանքների և ծառայությունների համար անկանխիկ վճարման միջնորդավճար

Էլեկտրոնային քսակների լիցքավորում 2%, մնացած բոլոր գործարքների դեպքում 0%

 

 

Անկանխիկ վճարման համար գործարքի գումարից հաճախորդին հետվճար (Cash-back) **

1%

 

 

 1. Կորուստ, վերաթողարկում և փակում
 1. 1

Քարտի գործողության կասեցում բանկի հավաստագրման համակարգում

Անվճար

Անվճար

 

Անվճար

 1. 2

Քարտի գործողության կասեցում բանկի հավաստագրման համակարգում և տեղադրում Stop-list-ում

15000 ՀՀ դրամ 2 շաբաթվա համար

15000 ՀՀ դրամ 2 շաբաթվա համար

15000 ՀՀ դրամ  2 շաբաթվա համար

 1. 3

Քարտի վերաթողարկում՝  համաձայն հաճախորդի դիմումի

5000 ՀՀ դրամ

5000 ՀՀ դրամ

 

5000 ՀՀ դրամ

 1. 4

Արտասահմանում քարտի կորստի դեպքում կանխիկի արտակարգ տրամադրում

Անվճար

Անվճար

 

         Անվճար

 1. 5

Արտասահմանում քարտի ժամանակավոր արտակարգ վերաթողարկում 

Անվճար

Անվճար

 

Անվճար

 1. 6

PIN կոդի սխալ մուտքագրումների արդյունքում  կասեցված քարտի գործողության ապակասեցում բանկի հավաստագրման համակարգում

1000 ՀՀ դրամ

 

 

1000 ՀՀ դրամ

 

 

 

 

1000 ՀՀ դրամ

 

 1. 7

Վճարային քարտի և քարտային հաշվի փակում

Անվճար

Անվճար

 

       Անվճար

 1. Տույժեր և տուգանքներ
 1. 1

Քարտային հաշվի գերածախսի համար տույժ

Տարեկան 48%

Տարեկան 48%

Տարեկան 48%

 1. Փոխանցումներ
 1. 1

Քարտից քարտ փոխանցում Բանկի քարտին

2%

2%

2%

 1. 2

Քարտից քարտ փոխանցում «Արքա» համակարգի անդամ այլ բանկերի քարտերին

2%

2%

2%

 1. 3

Քարտից քարտ փոխանցում Արքա համակարգի անդամ չհանդիսացող բանկերի քարտերին

2% min 500 դրամ

 1. 4

Քարտային հաշվից ներբանկային փոխանցում

 

       4.4.1

Բանկ այցելելով կամ Հեռախոսային-բանկ համակարգով

2%

2%

2%

        4.4.2

Internet-բանկինգ կամ Mobile-բանկինգ համակարգով

2%

2%

2%

 1. 5

Քարտային հաշվից միջբանկային փոխանցում ՀՀ բանկեր

 

        4.51

Բանկ այցելելով կամ Հեռախոսային-բանկ համակարգով

3%

3%

3%

      4.5.2

Internet-բանկինգ կամ Mobile-բանկինգ համակարգով

2%

2%

2%

 1. 6

Քարտային հաշվից միջբանկային փոխանցում ոչ ՀՀ բանկեր

Բանկում գործող SWIFT փոխանցումների սակագների համաձայն

Բանկում գործող SWIFT փոխանցումների սակագների համաձայն

Բանկում գործող SWIFT փոխանցումների սակագների համաձայն

 1. 7

Քարտային հաշվից ներբանկային և միջբանկային ՀՀ բանկեր փոխանցումներ վճարային քարտի և քարտային հաշվի փակման դեպքում

անվճար

անվճար

անվճար

 1. Այլ միջնորդավճարներ
 1. 1

Վճարային մատանու տրամադրում

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

 1. 2

Priority Pass քարտի տրամադրում և վերաթողարկում

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

 1. 3

Priority Pass ցանցին պատկանող սրահների մուտք

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

 1. 4

Հավաստագրումների, միանգամյա PIN-կոդի ստացման և ինտերնետային գործարքների գաղտնի կոդի ստացման վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկում

Անվճար

Անվճար

Անվճար

 1. 5

Քարտային հաշվի վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկում

 

 

 

 • Վարկային պարտավորությունների մարման վերաբերյալ

Անվճար

Անվճար

Անվճար

 1. 6

Քաղվածքի և տեղեկանքի տրամադրում *****

Համաձայն ֆիզիկական անձանց բանկային հաշիվների բացման և սպասարկման սակագների ու պայմանների

 1. Հավաստագրման սահմանաչափեր
 1. 1

Օրական կանխիկացման սահմանաչափ

1500000 ՀՀ դրամ

3000 ԱՄՆ դոլար

3000 Եվրո

 1. 2

Օրական կանխիկացման գործարքների քանակ

7

7

7

 1. 3

Օրական անկանխիկ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ

3000000 ՀՀ դրամ

6000 ԱՄՆ դոլար

5500 Եվրո

 1. 4

Օրական անկանխիկ գործարքների քանակ

10

10

10

 1. 5

Օրական քարտից քարտ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված քարտերին

2500000 ՀՀ դրամ

5000 ԱՄՆ դոլար

4000 Եվրո

 1. 6

Օրական քարտից քարտ  գործարքների քանակ ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված քարտերին

5

5

5

 

 1. 7

Օրական քարտից քարտ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված քարտերին

1000000 ՀՀ դրամ

2000 ԱՄՆ դոլար

1700 Եվրո

 1. 8

Օրական քարտից քարտ  գործարքների քանակ  ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված քարտերին

3

3

3

 

 1. 9

Շաբաթական քարտից քարտ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված քարտերին

5000000 ՀՀ դրամ

10000 ԱՄՆ դոլար

9000 Եվրո

 1. 10

Շաբաթական  քարտից քարտ  գործարքների քանակ ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված քարտերին

10

10

10

 

 1. 11

Շաբաթական քարտից քարտ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված քարտերին

2500000 ՀՀ դրամ

5000 ԱՄՆ դոլար

4000 Եվրո

 1. 12

Շաբաթական քարտից քարտ  գործարքների քանակ  ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված քարտերին

5

5

5

 

 1. 13

Ամսական քարտից քարտ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված քարտերին

7500000 ՀՀ դրամ

15000 ԱՄՆ դոլար

14000 Եվրո

 1. 14

Ամսական  քարտից քարտ  գործարքների քանակ ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված քարտերին

20

20

20

 

 1. 15

Ամսական  քարտից քարտ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված քարտերին

4000000 ՀՀ դրամ

8000 ԱՄՆ դոլար

7000 Եվրո

 1. 16

Ամսական  քարտից քարտ  գործարքների քանակ  ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված քարտերին

10

10

10

 

 1. Վարկավորման պայմաններ
 1. 1

Վարկային գծի տեսակ

Մարման արտոնյալ ժամանակահատվածով վարկային գիծ

 1. 2

Վարկային գծի տրամադրման եղանակ

Անկանխիկ

 1. 3

Վարկային գծի տրամադրման ձև

Միանվագ կամ մաս-մաս

 1. 4

Վարկային գծի ձևակերպման վայր

Բանկի ցանկացած մասնաճյուղում (գրասենյակում) կամ գործակալի մոտ

 1. 5

Վարկային գծի տրամադրման ժամկետ (ամիսներով)

36

 1. 6

Վարկային գծի նվազագույն սահմանաչափ

1.000.000 ՀՀ դրամ

1.000 ԱՄՆ դոլար

750 Եվրո

 1. 7

Վարկային գծի առավելագույն սահմանաչափ

 

      7.7.1

Սքորինգի կիրառմամբ վարկային գծերի դեպքում

4.000.000 ՀՀ դրամ, սակայն ոչ ավել քան գնահատման արդյունքում  ստացված սահմանաչափը

10.000 ԱՄՆ դոլար, սակայն ոչ ավել քան գնահատման արդյունքում  ստացված սահմանաչափը

10.000  Եվրո, սակայն ոչ ավել քան գնահատման արդյունքում  ստացված սահմանաչափ

     7.7.2

Թիրախային խմբերի նախահաստատված սահմանաչափերի ցանկի դեպքում

4.000.000 ՀՀ դրամ, սակայն ոչ ավել քան ցանկով սահմանված սահմանաչափը

10.000  ԱՄՆ դոլար,  սակայն ոչ ավել քան ցանկով սահմանված սահմանաչափը

10.000  Եվրո,  սակայն ոչ ավել քան ցանկով սահմանված սահմանաչափը

      7.7.3

Աշխատավարձը հաշվի առնելու դեպքում

4.000.000 ՀՀ դրամ, սակայն ոչ ավել քան  ամսական զուտ աշխատավարձի (դրան հավասարեցված այլ վճարների)******* մինչև վեցապատիկը

10.000 ԱՄՆ դոլար, սակայն ոչ ավել քան  ամսական զուտ աշխատավարձի (դրան հավասարեցված այլ վճարների)******* մինչև  վեցապատիկը

10.000  Եվրո, սակայն ոչ ավել քան  ամսական զուտ աշխատավարձի (դրան հավասարեցված այլ վճարների)******* մինչև  վեցապատիկը

Միևնույն աշխատավարձի հիմքով այլ վարկերի և/կամ վարկային գծերի առկայության դեպքում հասանելի սահմանաչափը նվազեցվում է վարկի մնացորդային գումարի և/կամ  վարկային գծերի սահմանաչափերի չափով

        7.7.4

Իրավաբանական անձի երաշխավորությամբ  վարկային գծերի դեպքում

4.000.000 ՀՀ դրամ

10.000 ԱՄՆ դոլար

10.000  Եվրո

      7.7.5

Ժամկետային  միջոցների գրավադրմամբ վարկային գծերի դեպքում

4.000.000 ՀՀ դրամ

10.000 ԱՄՆ դոլար

10.000  Եվրո

     7.7.6

Առավելագույն սահմանաչափը չի կարող գերազանցել՝

 • Նույնանուն արժույթով և ՀՀ դրամով գրավի դեպքում՝ 94%-ը,
 • Տարանուն արժույթով գրավի դեպքում (բացառությամբ ՀՀ դրամով գրավի)`
 • Գրավի արժույթը ԱՄՆ դոլար կամ Եվրո` 80%-ը,
 • Գրավի արժույթը ՌԴ ռուբլի` 60%-ը: 

Ընդ որում, տարանուն արժույթների դեպքում առավելագույն սահմանաչափը հաշվարկվում է հիմք ընդունելով տվյալ օրվա ՀՀ ԿԲ սահմանած փոխարժեքը: 

 1. 8

Վարկային գծի տարեկան անվանական տոկոսադրույք

20%

17%

16%

 1. 9

Վարկային գծի տոկոսագումարի հաշվարկման ձև***

Տոկոսագումարը հաշվարկվում է վարկային գծի օգտագործված մասի դիմաց անվանական տոկոսադրույքի կիրառման միջոցով հետևյալ բանաձևով`

I=R*L/D, որտեղ

I` մեկ օրվա տոկոսագումարն է

R` անվանական տոկոսադրույքը

L` վարկային գծի օգտագործված մասը

D` տարվա փաստացի օրերի քանակը

 1. 10

Վարկային գծի ամսական սպասարկման վարձ

-

-

 

 1. 11

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

 

Առավելագույնը 24%

 1. 12

Ժամկետանց վարկային պարտավորությունների գծով տարեկան տոկոսադրույք

24%

 1. 13

Փոխհաշվարկի օր

Յուրաքանչյուր ամսվա 1-ը,  եթե այլ օր չի սահմանվել պայմանագրով

 1. 14

Վարկային գծի մարման կարգ

Ոչ հավասարաչափ (դիֆերենցված) պարտադիր մարման չափով

 1. 15

Վարկային գծի օգտագործված մասի մարման միջանկյալ ժամկետ

Վճարային ժամանակահատվածի ընթացքում

 1. 16

Վարկային գծի տոկոսների մարում

Ամսական, Վճարային ժամանակահատվածի ընթացքում

 1. 17

Պարտադիր մարման չափ

 • Հաշվետու ժամանակաշրջանի ավարտի դրությամբ քարտային հաշվի գերածախսի (դեբիտորական պարտք) դիմաց հաշվարկված տույժ,
 • Հաշվետու ժամանակաշրջանի ավարտի դրությամբ քարտային հաշվի գերածախս (դեբիտորական պարտք),
 • Հաշվետու ժամանակաշրջանի ավարտի դրությամբ Պայմանագրով, Վարկային գծի պայմանագրով և (կամ) Խառը պայմանագրով նախատեսված վճարման ենթակա այլ միջնորդավճարներ,
 • Նախորդ ժամանակաշրջանի համար ժամկետին չվերադարձված տոկոսագումար (այդ թվում նաև ժամկետին չվերադարձված Կրեդիտի դիմաց հաշվարկված տոկոս և ժամկետանց տոկոսների տույժ)` առկայության դեպքում,
 • Նախորդ ժամանակաշրջանի համար ժամկետին չվերադարձված Նվազագույն մարման սահմանաչափեր` առկայության դեպքում,
 • Հաշվետու ժամանակաշրջանի ավարտի դրությամբ Վարկային գծի օգտագործված մասի դիմաց հաշվարկված (կուտակված) տոկոսագումար,
 • Նվազագույն մարման սահմանաչափ
 1. 18

Նվազագույն  մարման սահմանաչափ

Փոխհաշվարկի օրվա դրությամբ ձևավորված վարկային պարտավորության 10%

 1. 19

Նվազեցման չափ

-

 1. 20

Վարկային գծի մարման հետաձգում

-

 1. 21

Մարման արտոնյալ ժամանակահատված

15 օր

 1. 22

Վճարային ժամանակահատված

1 ամիս

 1. 23

Վարկային պատմության նկատմամբ պահանջներ

Հաճախորդի կողմից Բանկում,  ՀՀ այլ բանկերում  և ՈՒՎԿ-ներում վարկի և (կամ) դրա նկատմամբ հաշվարկված տոկոսագումարների մարումները  վերջին մեկ տարվա ընթացքում ուշացել են ոչ ավել, քան 30 (երեսուն) օր, կամ վարկային պատմության բացակայություն, ինչպես նաև ժամկետանց պարտավորությունների կամ դասակարգման բացակայություն:

 1. 24

Վարկային պարտավորությունների նկատմամբ պահանջներ

 

      7.24.1

Սքորինգի կիրառմամբ վարկային գծերի դեպքում

Վարկային գծի դիմումի ընդունման պահին Հաճախորդի անունով ՀՀ ֆինանսաբանկային համակարգում բացված չապահովված վարկերի հանրագումարը՝ ներառյալ հայցվող սահմանաչափը (չապահովված վարկերի հանրագումարի հաշվարկում չեն ներառվում  հիպոտեքային վարկերի, ոսկու (միայն ոսկով ապահովված մասով), և դրամական միջոցների (ավանդի) ապահովվածությամբ վարկերի գծով պարտավորությունները)  չպետք է գերազանցի  հաճախորդի եկամուտների 15-ապատիկը

 

       7.24.2

Աշխատավարձը հաշվի առնելու դեպքում

     7.24.3

Իրավաբանական անձի երաշխավորությամբ 

Վարկային գծի դիմումի ընդունման պահին Հաճախորդի անունով ՀՀ ֆինանսաբանկային համակարգում բացված չապահովված վարկերի հանրագումարը՝ ներառյալ հայցվող սահմանաչափը (չապահովված վարկերի հանրագումարի հաշվարկում չեն ներառվում  հիպոտեքային վարկերի, ոսկու (միայն ոսկով ապահովված մասով), և դրամական միջոցների (ավանդի) ապահովվածությամբ վարկերի գծով պարտավորությունները)  չպետք է գերազանցի  հաճախորդին հասանելի առավելագույն սահմանաչափի կամ համարժեք արտարժույթի 3-պատիկը

      7.24.4

Ժամկետային  միջոցների գրավադրմամբ վարկային գծերի դեպքում

-

     7.24.5

Թիրախային խմբերի նախահաստատված սահմանաչափերի ցանկի դեպքում

Վարկային գծի դիմումի ընդունման պահին Հաճախորդի անունով ՀՀ ֆինանսաբանկային համակարգում բացված չապահովված վարկերի հանրագումարը՝ ներառյալ հայցվող սահմանաչափը (չապահովված վարկերի հանրագումարի հաշվարկում չեն ներառվում  հիպոտեքային վարկերի, ոսկու   (միայն ոսկով ապահովված մասով), և դրամական միջոցների (ավանդի) ապահովվածությամբ վարկերի գծով պարտավորությունները)  չպետք է գերազանցի  հաճախորդին հասանելի առավելագույն սահմանաչափի կամ համարժեք արտարժույթի 10-պատիկը

 1. 25

Վարկային գծի երկարաձգում (պայմանագրով սահմանված լինելու դեպքում)

 

           

    7.25.1

Սքորինգի կիրառմամբ վարկային գծերի դեպքում

Վարկային գիծը կարող է երկարաձգվել 7.5 կետում նշված առավելագույն ժամկետով, եթե բավարարված են ստորև նշված պահանջները`

-Ֆինանսաբանկային համակարգում հաճախորդի ժամկետանց և դասակարգված պարտավորության բացակայություն,  վերջին մեկ տարվա ընթացքում ֆինանսաբանկային համակարգում  հանրագումարային  30 օր և ավելի ժամետանց պարտավորության բացակայություն, ինչպես նաև չպետք է խախտվի 7.27 կետով սահմանված պահանջը:

 

7.27 կետով սահմանված տարիքը գերազանցելուց հետո  վարկային գծի երկարաձգում այլևս չի իրականացվում:

     7.25.2

Թիրախային խմբերի նախահաստատված սահմանաչափերի ցանկի դեպքում

   7.25.3

Աշխատավարձը հաշվի առնելու դեպքում

    7.25.4

Իրավաբանական անձի երաշխավորությամբ  վարկային գծերի դեպքում

-

    7.25.5

Ժամկետային  միջոցների գրավադրմամբ վարկային գծերի դեպքում

-

 1. 26

Վարկային սահմանաչափի ավելացում

                         

      7.26.1

Սքորինգի կիրառմամբ վարկային գծերի դեպքում

-Ֆինանսաբանկային համակարգում հաճախորդի ժամկետանց և դասակարգված պարտավորության բացակայություն,  վերջին մեկ տարվա ընթացքում ֆինանսաբանկային համակարգում  հանրագումարային  30 օր և ավելի ժամետանց պարտավորության բացակայություն:

 

Սահմանաչափի ավելացման արդյունքում չի կարող խախտվել տվյալ վարկային քարտի համար սահմանված վարկային գծի առավելագույն սահմանաչափը:

Հաճախորդի դիմումի հիման վրա սահմանաչափի ավելացման դեպքում իրականացվում է նոր վարկունակության գնահատում:  Ավելացման ենթակա չափը որոշվում է, որպես նոր գնահատման արդյունքում հասանելի սահմանաչափ նվազեցված գործող վարկի սահմանաչափ:

Սահմանաչափի ավելացում կարող է իրականացվել միայն այն դեպքում, երբ տվյալ վարկի վերջնաժամկետին մնացել է 6 և ավել ամիս:

       7.26.2

Թիրախային խմբերի նախահաստատված սահմանաչափերի ցանկի դեպքում

      7.26.3

Աշխատավարձը հաշվի առնելու դեպքում

    7.26.4

Իրավաբանական անձի երաշխավորությամբ  վարկային գծերի դեպքում

Համաձայն հաճախորդի դիմումի:  Սահմանաչափի ավելացումը կատարվում է սահմանաչափի սկզբնական հաստատման բոլոր ստուգումների դրական արդյունքի դեպքում: Սահմանաչափի ավելացման արդյունքում չի կարող խախտվել տվյալ վարկային քարտի  և վարկատեսակի պայմաններով հաճախորդին հասանելի առավելագույն սահմանաչափը:

Ֆինանսաբանկային համակարգում հաճախորդի ժամկետանց և դասակարգված պարտավորության բացակայություն,  վերջին մեկ տարվա ընթացքում ֆինանսաբանկային համակարգում  հանրագումարային  30 օր և ավելի ժամետանց պարտավորության բացակայություն:

Սահմանաչափի ավելացում կարող է իրականացվել միայն այն դեպքում, երբ տվյալ վարկի վերջնաժամկետին մնացել է 6 և ավել ամիս:

     7.26.5

Ժամկետային  միջոցների գրավադրմամբ վարկային գծերի դեպքում

Համաձայն հաճախորդի դիմումի: Սահմանաչափի ավելացման արդյունքում չի կարող խախտվել տվյալ վարկային քարտի համար սահմանված վարկային գծի առավելագույն սահմանաչափը և 7.7.6 ենթակետով սահմանված վարկ/գրավ հարաբերակցությունը

 1. 27

Տարիքային սահմանափակում

 

 1. 28

Սքորինգի կիրառմամբ վարկային գծերի դեպքում

Հաճախորդը պետք է վարկը հաստատման պահին լինի 21 տարեկան, իսկ վարկի վերջնաժամկետին ոչ ավել քան 63 տարեկան:

 1. 29

Աշխատավարձը հաշվի առնելու դեպքում

 1. 30

Թիրախային խմբերի նախահաստատված սահմանաչափերի ցանկի դեպքում

 1. 31

Իրավաբանական անձի երաշխավորությամբ  վարկային գծերի դեպքում

 1. 32

Ժամկետային  միջոցների գրավադրմամբ վարկային գծերի դեպքում

Հաճախորդը պետք է լինի նվազագույնը 18 տարեկան

 1. 33

Սքորինգի կիրառմամբ վարկային գծերի դեպքում հաճախորդի եկամտի նկատմամբ պահանջներ

 •  Աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարները, կենսաթոշակ, ինչպես նաև երկրորդյաին եկամուտ, որի կազմը և եկամտի հաշվարկում մասնակցության կշիռները որոշվում են համաձայն՝  Բանկում  Հաճախորդի ամսական ստացվող եկամտի հաշվարկման կշիռների ցանկի:
 1. 34

Քաղաքացիության և գրանցման նկատմամբ պահանջներ

 

           

    7.34.1

Սքորինգի կիրառմամբ վարկային գծերի դեպքում

 • Վարկառուն պետք է լինի ՀՀ քաղաքացի,
 • Վարկառուի հաշվառման վայր պետք է հանդիսանա Հայաստանի Հանրապետությունը,

       7.34.2

Թիրախային խմբերի նախահաստատված սահմանաչափերի ցանկի դեպքում

     7.34.3

Աշխատավարձը հաշվի առնելու դեպքում

      7.34.4

Իրավաբանական անձի երաշխավորությամբ  վարկային գծերի դեպքում

 • Վարկառուն պետք է լինի ՀՀ,  կամ այլ երկրի քաղաքացի

       7.34.5

Ժամկետային  միջոցների գրավադրմամբ վարկային գծերի դեպքում

 1. 35

Անձնական տվյալների նկատմամբ պահանջներ

 • բջջային հեռախոսահամարի առկայություն
 • էլեկտրոնային փոստի հասցեի առկայություն
 1. 36

Կազմակերպության նկատմամբ պահանջներ

Կիրառելի է միայն իրավաբանական անձ երաշխավորող հանդիսացող կազմակերպության նկատմամբ՝ համաձայն Բանկում երաշխավոր Իրավաբանական անձանց նկատմամբ պահանջների:

 

 1. 37

Այլ պահանջներ

Ժամկետային ավանդի գրավադրում իրականացվում է միայն եթե ավանդը պատկանում է վարկառուին, չի հանդիսանում համատեղ և(կամ) հօգուտ երրորդ անձի և(կամ) չի հանդիսանում այլ վարկի(պարտավորության) գրավի առարկա և(կամ) արգելանքի տակ չէ: Միևնույն վարկային գծի ստացման համար կարող է գրավադրվել միայն մեկ ժամետային ավանդ: 

 1. Տրամադրման պայմաններ
 1. 1

Հիմնական չիպային, առանց հպման գործարքներ կատարելու հնարավորությամբ վարկային քարտը տրամադրվում է վարկային գծի տրամադրման վերաբերյալ դրական որոշման առկայության դեպքում:

 1. 2

Սույն սակագնային փաթեթում ներկայացված վճարային քարտը կարող է տրամադրվել, որպես կից քարտ Բանկում պրեմիում վարկային քարտ  ունեցող  և Վարկային քարտի տրամադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկով սահմանված պատշաճ և վավեր փաստաթղթեր ներկայացրած քարտապանին:

 1. 3

Կից քարտի քարտապան կարող է հանդիսանալ ցանկացած ֆիզիկական անձ` անկախ քաղաքացիությունից և տարիքից, այդ թվում հիմնական քարտի քարտապանը:

 1. 4

Վարկային քարտ չի տրամադրվում առանց վարկային գծի առկայության: Վարկային քարտը ենթակա է փակման վարկային գծի պայմանագրի ժամկետը լրանալու կամ պայմանագիրը լուծելու դեպքում:

 1. 5

Վճարային քարտը տրամադրվում է 5 տարի ժամկետով, վճարային քարտի վերաթողարկումը նոր ժամկետով իրականացվում է  Վճարային քարտերի կանոններով սահմանված դեպքերում:

 1. 6

Վճարային քարտը թողարկվում է վարկային գծի հաստատումից հետո առավելագույնը 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում` Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկով սահմանված փաստաթղթերը Բանկ ներկայացնելու դեպքում և ակտիվացվում է Վճարային քարտերի կանոններով սահմանված կարգով:

 1. 7

Իրավաբանական անձի երաշխավորությամբ վարկային քարտերի և վարկային գծերի  տրամադրման հայտերի ընդունումը իրականացվում է միայն այն մասնաճյուղում որտեղ սպասարկվում է տվյալ իրավաբանական անձը: 

*«Տարեկան պարզ (անվանական) տոկոսադրույքը» տարեկան կտրվածքով սակագներով սահմանված տոկոսադրույք է, որի հիման վրա Բանկը հաշվարկում է Հաճախորդին վճարման ենթակա տոկոսագումարները:

Օրինակ` 1000 ՀՀ դրամ * 5% = 50 ՀՀ դրամ` 365 օրվա համար

Հաշվի տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը (APY) այն տոկոսն է, որն անձը կստանա 1000 ՀՀ դրամ ավանդի դիմաց 365-օրյա ժամանակահատվածի ընթացքում տարեկան պարզ տոկոսադրույքի կիրառման և տոկոսների կապիտալացման ու վճարման հաճախականության հետևանքով:

Ավանդի տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն է հանդիսանում տարեկան տոկոսային եկամտաբերության տոկոսադրույքով վճարվող տոկոսների հաշվարկման արդյունքում ստացված գումարը:

Տարեկան տոկոսային եկամտաբերության հաշվարկման կարգը սահմանված է ՀՀ ԿԲ «Բանկային ավանդների տարեկան տոկոսային եկամտբարերության հաշվարկում» Կանոնակարգ 8/02-ով:

Բանկը վճարման ենթակա տոկոսագումարը վճարում է հաճախորդի հաշվին յուրաքանչյուր եռամսյակը մեկ անգամ, ընդ որում «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն Հաճախորդին հաշվեգրված տոկոսները վճարելիս Բանկը հանդես է գալիս որպես ավանդատուի հարկային գործակալ, գանձում է եկամտային հարկ տոկոսագումարի (եկամտի) օրենքով սահմանված չափով և փոխանցում պետական բյուջե:

** Cashback ծառայությունը տրամադրվում է հետևյալ սկզբունքով

1)     Cashback ծառայությունը մատուցվում է ապրանքներ կամ ծառայություններ ձեռք բերած քարտապաններին: Եթե վերը նշված սկզբունքը չի պաշտպանվել Բանկը իրավասու է կատարել վճարված/վճարվելիք գումարների վերահաշվարկ:

2)     Cashback ծառայության իմաստով անկանխիկ վճարումներ չեն համարվում ինտերնետով կամ բանկոմատով իրականացված կոմունալ վճարները, քարտից քարտ փոխանցումները, էլեկտրոնային դրամապանակների լիցքավորումը, ապահովագրական ծառայությունների դիմաց և բուքմեկերային և այլ խաղային կայքերում վճարումները, քարտային հաշվից ներբանկային, ՀՀ կամ օտարերկրյա բանկեր միջբանկային փոխանցումները և բոլոր այն գործարքները, որոնց արդյունքում քարտապանը իրականացնում է միջոցների տեղափոխում՝ առանց ռեալ ապրանք կամ ծառայություն ձեռք բերելու:

3)     Ինտերնետով կամ բանկոմատով իրականացված կոմունալ վճարներ», «քարտից քարտ փոխանցումներ», «Էլեկտրոնային դրամապանակների լիցքավորում», «ապահովագրության դիմաց վճար», «բուքմեկերային և այլ խաղային կայքերում վճարումները» և այլ գործարքների տեսակների նույնականացումն իրականացվում է վճարահաշվարկային համակարգի կողմից ստացված տեղեկատվության հիման վրա:

4)     Եթե նախկինում կատարված անկանխիկ վճարման չեղարկման կամ ճշգրտման նպատակով սպասարկողի կողմից նախաձեռնվել է հետվերադարձի (refund) գործարք, ապա հերթական հետվճարի գումարի հաշվարվում անկանխիկ գործարքների շրջանառությունը նվազեցվում է այս գործարքների գումարի չափով:

5)     Cashback ծառայության շրջանակներում վերադարձվող գումարները ենթակա են հարկման «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն, որոնց վճարելիս, Բանկը հանդես է գալիս որպես քարտապանի հարկային գործակալ, գանձում է եկամտային հարկ օրենքով սահմանված չափով և կարգով և փոխանցում ՀՀ պետական բյուջե:

6)     Cashback ծառայության շրջանակներում վճարումները իրականացվում են ամսեկան կտրվածքով, ոչ ուշ քան հերթական ամավա ավարտից հետո 7-րդ աշխատանքային օրը: Ընդ որում, քարտը և քարտային հաշիվը տվյալ ամսվա ընթացքում փակելու դեպքում հաճախորդին Cashback վճարում չի իրականացվում:

7) Cashback ծառայության ամսական վճարը չի կարող գերազանցել հաճախորդի տվյալ քարտի համար սահմանված վարկային սահմանաչափի դիմաց հաշվարկվելիք գումարի չափը: Ամսական տվյալ քարտի վարկային սահմանաչափից ավել կատարված շրջանառության դիմաց Cashback չի հաշվառվում:

*** Տոկոսագումարի հաշվարկման օրինակ

Վարկային գծի սահմանաչափ – 5.000.000 ՀՀ դրամ

Օգտագործված մաս-1.825.000 ՀՀ դրամ

Վարկի տարեկան տոկոսադրույք – 20%

Տարվա օրերի քանակ – 365 օր

Օրական կուտակվող տոկոսի մեծությունը կկազմի – 1000 ՀՀ դրամ (տոկոսագումարը կկազմի 1.825.000*20% /365=1000 ՀՀ դրամ)

*** Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգ

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը հաշվարկվում է ներքոհիշյալ բանաձևով`

Որտեղ`

i - տարեկան փաստացի տոկոսադրույքն է (APR),

A – Վարկային գծի գումարը (Բանկի կողմից Հաճախորդին տրամադրված Վարկային գծի սկզբնական գումարը),

n – Վարկային գծի մարմանն ուղղված վճարի թիվը,

N – Վարկային գծի մարմանն ուղղված վերջին վճարի թիվը,

Kn – Վարկային գծի մարմանն ուղղված n-րդ վճարի գումարը,

Dn – Վարկային գծի տրամադրման օրից մինչև Վարկային գծի մարմանն ուղղված n-րդ վճարի կատարման օրն ընկած ժամանակահատվածը՝ արտահայտված օրերի թվով,

i -ն՝ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը, կարող է հաշվարկվել, եթե հավասարման մյուս տվյալները հայտնի են Վարկային գծի  պայմանագրից կամ այլ կերպ:

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը հաշվարկվում է Վարկային գծի պայմանագրի կնքման պահին՝ ենթադրելով, որ Վարկային գծի պայմանագիրը գործելու է Հաշվարկային քարտով վարկային գծի պայմանագիր կնքելու կամ Վարկային քարտի տրամադրման, սպասարկման, վարկային գծի և(կամ) գրավի խառը պայմանագիր կնքելու առաջարկ-դիմումում նշված  ժամկետում, և կողմերը պատշաճ կերպով ու պայմանավորված ժամկետներում կատարելու են Վարկային գծի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունները:

Մարման արտոնյալ ժամանակահատվածը (առկայության դեպքում) հաշվի չի առնվում տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկում:

Տարվա մեջ օրերի բազային թիվը ընդունված է տարվա փաստացի օրացուցային օրերի քանակը,

Հաշվարկված տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի մեծությունը կլորացվում է առնվազն մինչև մեկ հարյուրերորդական և բազմապատկվում է 100-ով՝ տոկոսային մեծություն ստանալու համար:

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկում չեն ներառվում`

 • Lրացուցիչ վճարային քարտի թողարկման վարձը և քարտային հաշվի տարեկան սպասարկման վարձը,
 • Կրեդիտի մարման պարտավորության խախտման և վճարային սահմանաչափի գերազանցման համար հաշվարկվող տոկոսները, տուժանքը (տույժերը և տուգանքները),
 • Կանխիկացման և կանխիկի մուտքագրման համար միջնորդավճարները,
 • Տարբեր տեսակի փաստաթղթերի տրամադրման համար վճարները,
 • Արժույթի փոխարկման համար միջնորդավճարները:

**** Սույն կետում նշված պայմանը նախատեսվում է միայն վարկային պայմանագրով սահմանված լինելու դեպքում:

Նշված պայմաններին համապատասխանության ստուգումն իրականացվում է վարկային գծի ժամկետի ավարտից երկու ամիս առաջ:

Զգուշացում`

Հաճախորդի կողմից տոկոսագումարների և վարկի գումարների մարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում այդ մասին տեղեկատվությունը կտրամադրվի ՀՀ Կենտրոնական Բանկի վարկային ռեգիստրին և ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորտինգ ՓԲԸ-ին:

Որոշման կայացման և վարկային գծի տրամադրման ժամկետները`

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացումից և նախնական հավանությունը ստանալուց հետո վարկային գծի տրամադրման վերաբերյալ վերջնական որոշումը կայացվում է և Հաճախորդը տեղեկացվում է առավելագույնը 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Վերջնական որոշման կայացումից հետո վարկային գիծը տրամադրվում է առավելագույնը 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Վարկային գծի տրամադրման գործոններն են, այդ թվում, բայց ոչ միայն, սույն վարկավորման պայմանների պահանջներին բավարարելը և փաստաթղթերի ցանկով սահմանված պատշաճ փաստաթղթեր և տեղեկատություն տրամադրելը,

Վարկային գծի մերժման գործոններն են սույն վարկավորման պայմանների պահանջներին չբավարարելը, անարժանահավատ կամ թերի տեղեկությունների և փաստաթղթերի տրամադրումը, կամ Բանկի վարկավորման կանոններով սահմանված այլ դեպքերը:

ՈՒՇԱԴՐՈՒՅԹՈՒՆ՝ այս վարկի անվանական տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել Բանկի կողմից: 

***** Բանկի հաճախորդներին տրամադրման ենթակա չեն ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պահպանության ժամկետը լրացած փաստաթղթերը և/կամ տեղեկատվությունը:

****** Բանկին պատկանող ինքնասպասարկման սարքերի խափանման կամ այդ սարքերից Բանկում սպասարկվող հաշիվների և քարտերի համալրման ծառայության անհասանելիության դեպքում և ընթացքում, ինչպես նաև ինքնասպասարկման սարքերով չհամալրված Բանկի մասնաճյուղերի(ՀՍՎ) համար, տվյալ սակագինը սահմանվում է 0 (զրո) ՀՀ դրամ:

******* Այն դեպքում, երբ հաճախորդի զուտ աշխատավարձի (դրան հավասարեցված այլ վճարների) մասին տեղեկանք չի ներկայացվում, ապա զուտ աշխատավարձի (դրան հավասարեցված այլ վճարների) չափը որոշվում է հաճախորդի վերջին չորս ամիսների ընթացքում ստացված և աշխատավարձի վճարման նպատակով իրականացված մուտքերը վերլուծելու եղանակով: Այս դեպքում որպես զուտ աշխատավարձի չափ համարվում է վերջին չորս ամիսներին ստացված աշխատավարձերից նվազագույնը, ընդ որում` եթե դիտարկվող չորս ամիսներից որևէ մեկի ընթացքում հաճախորդը չի ստացել աշխատավարձ կամ դրան հավասարեցված այլ վճարներ, այդ ամիսը դիտարկմանը չի մասնակցում, իսկ որպես չորրորդ ամիս դիտարկվում է նախորդողը:

******** Լրացուցիչ ծառայությունների շրջանակում տրամադրվում է վճարային քարտի ապահովագրություն՝ 200000 ՀՀ դրամ ապահովագրական գումարով, 1 տարի ժամկետով:

Այն դեպքում, երբ հաճախորդի աշխատավարձի չափը փոփոխվել է և առավելագույն վարկային սահմանաչափը, հաճախորդի ցանկությամբ, պետք է հաշվարկվի ավելի բարձր զուտ աշխատավարձի հիման վրա` որպես զուտ աշխատավարձի չափ դիտարկվում է հաճախորդի գործատուի կողմից տրված աշխատավարձի չափի մասին տեղեկանքում նշված զուտ աշխատավարձը:

Բանկի աշխատակիցների դեպքում հասանելի առավելագույն սահմանաչափը զուտ աշխատավարձի 10-ապատիկն է

Բացի սույն սակագներում սահմանվածից, կանխիկացման գործարքների իրականացման համար սպասարկող բանկի կողմից կարող են կիրառվել սպասարկման լրացուցիչ միջնորդավճարներ:

 

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է Երկ, 2023-04-10 15:07
Developed by Studio One