Mastercard Debit | ardshinbank

Mastercard Debit

MasterCard Debit

AMD

USD

EUR

RUB

Քարտի տրամադրում (թողարկում)

Անվճար

Քարտի սպասարկման վճար, եթե վերջին օրացուցային ամսվա ընացքում հաշվի միջին օրական մնացորդը ավել է 100 000 ՀՀ դրամից

Անվճար

Քարտի սպասարկման վճար, եթե վերջին օրացուցային ամսվա ընացքում հաշվի միջին օրական մնացորդը պակաս է 100 000 ՀՀ դրամից

400 ՀՀ դրամ ամսական

Կից քարտի տարեկան սպասարկման վճար

200 ՀՀ դրամ ամսական

Բանկի և Ակբա բանկի բանկոմատներից կանխիկացման միջնորդավճար

0% մինչև օրական 100000 դրամ գործարքների դիմաց և 0.5% օրական 100000 դրամ սահմանաչափը գերազանցող գործարքի և դրան հաջորդող գործարքների դիմաց

0% մինչև օրական գործարքի հաշվառման օրվա Բանկի առքի փոխարժեքով 200 USD-ին համարժեք  գործարքների դիմաց և 0.5% օրական 200 USD նույն սկզբունքով հաշվարկված սահմանաչափը գերազանցող գործարքի և դրան հաջորդող գործարքների դիմաց

0% մինչև օրական գործարքի հաշվառման օրվա Բանկի առքի փոխարժեքով 200 EUR-ին համարժեք  գործարքների դիմաց և 0.5% օրական 200 EUR նույն սկզբունքով հաշվարկված սահմանաչափը գերազանցող գործարքի և դրան հաջորդող գործարքների դիմաց

0% մինչև օրական գործարքի հաշվառման օրվա Բանկի առքի փոխարժեքով 15000 ՌԴ ռուբլու գործարքների դիմաց և 0.5% օրական 15000 RUB նույն սկզբունքով հաշվարկված սահմանաչափը գերազանցող գործարքի և դրան հաջորդող գործարքների դիմաց

 
Վճարային քարտը տրամադրվում է 5 տարի ժամկետով:

Վճարային քարտը թողարկվում է  Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկով սահմանված փաստաթղթերը Բանկ ներկայացնելուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում և ակտիվացվում է Վճարային քարտերի կանոններով սահմանված կարգով:

ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

MasterCard Standard – Non Resident

AMD

USD

EUR

 

Քարտի տրամադրում (թողարկում)

15000 դրամ

 

Կից քարտի տրամադրում (թողարկում)

15000 դրամ

 

Քարտի սպասարկման վճար

400 ՀՀ դրամ ամսական

 

Կից քարտի սպասարկման վարձ

200 ՀՀ դրամ ամսական

 

Կանխիկացման գործարքներ իրականացնելու դիմաց վճարներ

 

 

 

 

  • Բանկի և Ակբա բանկի բանկոմատներում

0,5%

 

  • Բանկի և Ակբա բանկի բանկոմատներում թվայնացված քարտով

1,5% min 1500 ՀՀ դրամ

 

Վճարային քարտը տրամադրվում է 5 տարի ժամկետով;

Վճարային քարտը թողարկվում է անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկով սահմանված փաստաթղթերը Բանկ ներկայացնելուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում և ակտիվացվում է  Վճարային քարտերի կանոններով սահմանված կարգով:

 

 

ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է Ուրբ, 2022-09-23 18:11
Developed by Studio One