Maestro Retiree | ardshinbank

Maestro Retiree

Վճարային քարտը նախատեսված է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում և արտասահմանում կենսաթոշակի ստացման, վճարումների և կանխիկացման գործառնությունների իրակացման համար:

Ոչ երես առ երես տեսակի գործառնությունների (այդ թվում ինտերնետ միջավայրում) իրականացումը սահմանափակ է: Փոխարենը քարտը առանձնանում է գործառնությունների իրականացման անվտանգության բարձր մակարդակով:

 

Հ/Հ

Maestro Կենսաթոշակային

AMD

1.     Հիմնական միջնորդավճարներ

1.1  

Քարտի տրամադրում (թողարկում)

12.07.2018թ-ից քարտի թողարկումը դադարեցված է: Ստորև պայմանները գործում են մինչև 12.07.2018թ-ը թողարկված Maestro վճարային քարտերի համար:

1.2  

Քարտի սպասարկման վարձ

անվճար

1.3  

Քարտային հաշվի նվազագույն մնացորդ

-

1.4  

Կից քարտի սպասարկման վարձ

Չի տրամադրվում

1.5  

Կանխիկացման գործարքներ իրականացնելու դիմաց վճարներ

 

 

-         Բանկի և ACBA-Credit Agricole բանկի բանկոմատներում

0%

 

-         Բանկի կանխիկացման կետերում

0%

 

-         «Արքա» համակարգի անդամ այլ բանկերի բանկոմատներում և կանխիկացման կետերում

0.5%

 

-         Այլ բանկերի բանկոմատներում

0.5%

 

-         Առանց քարտի առկայության կանխիկ գումարի ստացում Բանկի դրամարկղերից (կիրառելի չէ քարտի և քարտային հաշվի փակման դեպքում)

2%

 

-         Վճարային քարտի և քարտային հաշվի փակման դեպքում

անվճար

1.6  

Քարտային հաշվին դրամական միջոցների մուտքագրման գործարքներ իրականացնելու դիմաց վճարներ

 

 

-         Մինչև 100000ՀՀ դրամ (կամ համարժեք արտարժույթ) կանխիկ դրամական միջոցների մուտքագրում բանկի դրամարկղից*

1% min 100 ՀՀ դրամ

 

-         100000 ՀՀ դրամից (կամ համարժեք արտարժույթից) ավել կանխիկ դրամական միջոցների մուտքագրում

1% min 100 ՀՀ դրամ

 

-         Քարտային հաշվի համալրում անկանխիկ փոխանցմամբ

անվճար

 

-         Քարտային հաշվի համալրում «ԱրՔա» պրոցեսինգային կենտրոնում սպասարկվող բանկերի բանկոմատներում (Cash-in)

1%

 

-         Քարտային հաշվի համալրում  «ԱրՔա» պրոցեսինգային կենտրոնում չսպասարկվող  բանկերի բանկոմատներում (Cash-in)

1,5%

1.7  

Քարտային հաշվին առկա մնացորդի դիմաց օրական հաշվարկվող տարեկան պարզ (անվանական) տոկոսադրույք**

 

 

-         Օրվա ավարտի դրությամբ մնացորդը մեծ կամ հավասար է 1,000,000 ՀՀ դրամից

2%

 

-         Օրվա ավարտի դրությամբ մնացորդը փոքր է 1,000,000 ՀՀ դրամից 

0%

1.8  

Վճարային տերմինալներում քարտերի միջոցով ապրանքների և ծառայությունների դիմաց անկանխիկ վճարման միջնորդավճար

0%

2.     Կորուստ, վերաթողարկում և փակում

2.1           

Քարտի գործողության կասեցում բանկի հավաստագրման համակարգում

0

2.2          

Քարտի գործողության կասեցում բանկի հավաստագրման համակարգում և տեղադրում Stop-list-ում,

15000 ՀՀ դրամ

2 շաբաթվա համար

2.3          

Քարտի վերաթողարկում` համաձայն հաճախորդի դիմումի

անվճար

2.4          

Արտասահմանում քարտի կորստի դեպքում կանխիկի շտապ տրամադրում

Ծառայությունը հասանելի չէ

2.5          

Արտասահմանում քարտի ժամանակավոր շտապ վերաթողարկում 

Ծառայությունը հասանելի չէ

2.6          

PIN կոդի սխալ մուտքագրումների արդյունքում  կասեցված քարտի գործողության ապակասեցում բանկի հավաստագրման համակարգում

անվճար

2.7          

Վճարային քարտի և քարտային հաշվի փակում

անվճար

3.    Տույժեր և տուգանքներ

3.1        

Քարտային հաշվի գերածախսի համար տույժ

48% տարեկան

4.    Փոխանցումներ

4.1         

Քարտից քարտ փոխանցում Բանկի քարտին

0.30%

4.2         

Քարտից քարտ փոխանցում «Արքա» համակարգի անդամ այլ բանկերի քարտերին

0.50%

              4.3

Քարտից քարտ փոխանցում Արքա համակարգի անդամ չհանդիսացող բանկերի քարտերին

1% min.500 դրամ

4.4         

Քարտային հաշվից  փոխանցումներ

Համաձայն ֆիզիկական անձ հաճախորդների բանկային փոխանցումների և վճարումների սակագներ ու պայմանների (ներբանկային և միջբանկային փոխանցումները ՀՀ բանկեր վճարային քարտի և քարտային հաշվի փակման դեպքում կատարվում են անվճար)

** Բանկի հաճախորդներին տրամադրման ենթակա չեն ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պահպանության ժամկետը լրացած փաստաթղթերը և/կամ տեղեկատվությունը:

*** Բանկին պատկանող ինքնասպասարկման սարքերի խափանման կամ այդ սարքերից Բանկում սպասարկվող հաշիվների և քարտերի համալրման ծառայության անհասանելիության դեպքում և ընթացքում տվյալ սակագինը սահմանվում է 0 (զրո) ՀՀ դրամ:

 

Հ/Հ

Maestro Կենսաթոշակային

AMD

 1. Հիմնական միջնորդավճարներ

1.1  

Քարտի տրամադրում (թողարկում)

անվճար

1.2  

Քարտի սպասարկման վարձ

անվճար

1.3  

Քարտային հաշվի նվազագույն մնացորդ

-

1.4  

Կից քարտի սպասարկման վարձ

Չի տրամադրվում

1.5  

Կանխիկացման գործարքներ իրականացնելու դիմաց վճարներ

 

 

 • Բանկի բանկոմատներում

0%

 

 • Բանկի կանխիկացման կետերում

0%

 

 • «Արքա» համակարգի անդամ այլ բանկերի բանկոմատներում և կանխիկացման կետերում

0.5%

 

 • Այլ բանկերի բանկոմատներում

0.5%

 

 • Առանց քարտի առկայության կանխիկ գումարի ստացում Բանկի դրամարկղերից

0%

 

 • Վճարային քարտի և քարտային հաշվի փակման դեպքում

անվճար

1.6  

Քարտային հաշվին դրամական միջոցների մուտքագրման գործարքներ իրականացնելու դիմաց վճարներ

 

 

 • Մինչև 100000ՀՀ դրամ (կամ համարժեք արտարժույթ) կանխիկ դրամական միջոցների մուտքագրում բանկի դրամարկղից*

1% min 100 ՀՀ դրամ

 

 • 100000 ՀՀ դրամից (կամ համարժեք արտարժույթից) ավել կանխիկ դրամական միջոցների մուտքագրում

1% min 100 ՀՀ դրամ

 

 • Քարտային հաշվի համալրում անկանխիկ փոխանցմամբ

անվճար

 

 • Քարտային հաշվի համալրում «ԱրՔա» պրոցեսինգային կենտրոնում սպասարկվող բանկերի բանկոմատներում (Cash-in)

1%

 

 • Քարտային հաշվի համալրում  «ԱրՔա» պրոցեսինգային կենտրոնում չսպասարկվող  բանկերի բանկոմատներում (Cash-in)

1,5%

1.7  

Քարտային հաշվին առկա մնացորդի դիմաց օրական հաշվարկվող տարեկան պարզ (անվանական) տոկոսադրույք**

 

 

 • Օրվա ավարտի դրությամբ մնացորդը մեծ կամ հավասար է 1,000,000 ՀՀ դրամից

2%

 

 • Օրվա ավարտի դրությամբ մնացորդը փոքր է 1,000,000 ՀՀ դրամից 

0%

1.8  

Վճարային տերմինալներում քարտերի միջոցով ապրանքների և ծառայությունների դիմաց անկանխիկ վճարման միջնորդավճար

0%

 1. Կորուստ, վերաթողարկում և փակում
 1. 1

Քարտի գործողության կասեցում բանկի հավաստագրման համակարգում

0

 1. 2

Քարտի գործողության կասեցում բանկի հավաստագրման համակարգում և տեղադրում Stop-list-ում,

15000 ՀՀ դրամ

2 շաբաթվա համար

 1. 3

Քարտի վերաթողարկում` համաձայն հաճախորդի դիմումի

անվճար

 1. 4

Արտասահմանում քարտի կորստի դեպքում կանխիկի շտապ տրամադրում

Ծառայությունը հասանելի չէ

 1. 5

Արտասահմանում քարտի ժամանակավոր շտապ վերաթողարկում 

Ծառայությունը հասանելի չէ

 1. 6

PIN կոդի սխալ մուտքագրումների արդյունքում  կասեցված քարտի գործողության ապակասեցում բանկի հավաստագրման համակարգում

անվճար

 1. 7

Վճարային քարտի և քարտային հաշվի փակում

անվճար

 1. Տույժեր և տուգանքներ
 1. 1

Քարտային հաշվի գերածախսի համար տույժ

օրական 0.30%

 1. Փոխանցումներ
 1. 1

Քարտից քարտ փոխանցում Բանկի քարտին

0.30%

 1. 2

Քարտից քարտ փոխանցում «Արքա» համակարգի անդամ այլ բանկերի քարտերին

0.50%

 1. 3

Քարտային հաշվից  փոխանցումներ

Համաձայն ֆիզիկական անձ հաճախորդների բանկային փոխանցումների և վճարումների սակագներ ու պայմանների (ներբանկային և միջբանկային փոխանցումները ՀՀ բանկեր վճարային քարտի և քարտային հաշվի փակման դեպքում կատարվում են անվճար)

** Բանկի հաճախորդներին տրամադրման ենթակա չեն ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պահպանության ժամկետը լրացած փաստաթղթերը և/կամ տեղեկատվությունը:

*** Բանկին պատկանող ինքնասպասարկման սարքերի խափանման կամ այդ սարքերից Բանկում սպասարկվող հաշիվների և քարտերի համալրման ծառայության անհասանելիության դեպքում և ընթացքում տվյալ սակագինը սահմանվում է 0 (զրո) ՀՀ դրամ:

 

 • 5.1         

  Լուսանկարի արտապատկերում

  Ծառայությունը հասանելի չէ

  5.2         

  Բանկի Զեղչային ակումբին մասնակցություն

  անվճար

  5.3         

  Priority Pass քարտի տրամադրում և վերաթողարկում

  Ծառայությունը հասանելի չէ

  5.4         

  Priority Pass ցանցին պատկանող սրահների մուտք

  Ծառայությունը հասանելի չէ

  5.5         

  Հավաստագրումների վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկում

  30 ՀՀ դրամ

  5.6         

  Քարտային հաշվի վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկում

   

  ·         Վարկային պարտավորությունների մարման վերաբերյալ

  30 ՀՀ դրամ

  5.7         

  Քաղվածքի և տեղեկանքի տրամադրում***

  Համաձայն ֆիզիկական անձանց բանկային հաշիվների բացման և սպասարկման սակագների ու պայմանների

   

  1. 1

  Օրական կանխիկացման սահմանաչափ

  500000 ՀՀ դրամ

  1. 2

  Օրական կանխիկացման գործարքների քանակ

  3

  1. 3

  Օրական անկանխիկ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ

  500000 ՀՀ դրամ

  1. 4

  Օրական անկանխիկ գործարքների քանակ

  10

  1. 5

  Օրական քարտից քարտ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված քարտերին

  2500000 ՀՀ դրամ

  1. 6

  Օրական քարտից քարտ  գործարքների քանակ ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված քարտերին

  5

  1. 7

  Օրական քարտից քարտ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված քարտերին

  1000000 ՀՀ դրամ

  1. 8

  Օրական քարտից քարտ  գործարքների քանակ  ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված քարտերին

  3

  1. 9

  Շաբաթական քարտից քարտ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված քարտերին

  5000000 ՀՀ դրամ

  1. 10

  Շաբաթական  քարտից քարտ  գործարքների քանակ ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված քարտերին

  10

  1. 11

  Շաբաթական քարտից քարտ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված քարտերին

  2500000 ՀՀ դրամ

  1. 12

  Շաբաթական քարտից քարտ  գործարքների քանակ  ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված քարտերին

  5

  1. 13

  Ամսական քարտից քարտ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված քարտերին

  7500000 ՀՀ դրամ

  1. 14

  Ամսական  քարտից քարտ  գործարքների քանակ ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված քարտերին

  20

  1. 15

  Ամսական  քարտից քարտ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված քարտերին

  4000000 ՀՀ դրամ

  1. 16

  Ամսական  քարտից քարտ  գործարքների քանակ  ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված քարտերին

  10

   

   

 • 7.1         

  Հիմնական վճարային քարտը տրամադրվում է ՀՀ, կամ այլ երկրի քաղաքացիություն ունեցող և կենսաթոշակառու հանդիսացող չափահաս ֆիզիկական անձի, որը ներկայացնում է Դեբետային (հաշվարկային) քարտի տրամադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկով սահմանված  պատշաճ և վավեր փաստաթղթեր:

  7.2         

  Վճարային քարտը տրամադրվում է ՀՀ-ում փաստացի բնակության հասցե և բջջային հեռախոսամար ունեցող ֆիզիկական անձանց:

  7.3         

  Վճարային քարտը տրամադրվում է 2 տարի ժամկետով, վճարային քարտի վերաթողարկումը նոր ժամկետով իրականացվում է Վճարային քարտերի կանոններով  սահմանված դեպքերում:

  7.4         

  Վճարային քարտի հաշիվը բացվում է ՀՀ դրամով:

  7.5         

  Միևնույն արժույթով կարող է թողարկվել միայն մեկ  նույնատեսակ վճարային քարտ:

  7.6         

  Վճարային քարտին կցված բանկային հաշվով կենսաթոշակ ստանալու համար կենսաթոշակառուն վճարային քարտը և բանկային հաշվի վերաբերյալ ծանուցումը ստանալուց հետո պետք է ներկայանա ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության Սոցիալական ապահովության պետական ծառայության համապատասխան տեղային բաժանմունք և ներկայացնի բանկային հաշվով կենսաթոշակ ստանալու վերաբերյալ դիմում:  

  7.7         

  Կենսաթոշակի ստացման անընդհատությունը ապահովելու համար կենսաթոշակառուն առաջին կենսաթոշակի փոխանցումից հետո մինչև օրացուցային մեկ տարի լրանալը պետք է առնվազն մեկ անգամ անձամբ ներկայանա Բանկ և ստորագրի ներկայանալու վերաբերյալ փաստաթուղթ: Յուրաքանչյուր ներկայանալու փաստը առձանագրելուց հետո կենսաթոշակի փոխանցումները կիրականացվեն ևս մեկ տարվա ընթացքում: 

  7.8         

  Վճարային քարտը թողարկվում է Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկով սահմանված փաստաթղթերը Բանկ ներկայացնելուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում և ակտիվացվում է  Վճարային քարտերի կանոններով սահմանված կարգով: Եթե հաճախորդը համաձայն է ստանալ չանհատականացված քարտ, ապա այն տրամադրվում է անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկով սահմանված փաստաթղթերը Բանկ ներկայացնելուց հետո առավելագույնը 15 րոպեի ընթացքում:

   

 • 5.1 

  Լուսանկարի արտապատկերում

  Ծառայությունը հասանելի չէ

  5.2

  Բանկի Զեղչային ակումբին մասնակցություն

  անվճար

  5.3

  Priority Pass քարտի տրամադրում և վերաթողարկում

  Ծառայությունը հասանելի չէ

  5.4

  Priority Pass ցանցին պատկանող սրահների մուտք

  Ծառայությունը հասանելի չէ

  5.5

  Հավաստագրումների վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկում

  30 ՀՀ դրամ

  5.6

  Քարտային հաշվի վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկում

   

  • Վարկային պարտավորությունների մարման վերաբերյալ

  30 ՀՀ դրամ

  5.7

  Քաղվածքի և տեղեկանքի տրամադրում***

  Համաձայն ֆիզիկական անձանց բանկային հաշիվների բացման և սպասարկման սակագների ու պայմանների

   

 • 6.1

  Օրական կանխիկացման սահմանաչափ

  500000 ՀՀ դրամ

  6.2

  Օրական կանխիկացման գործարքների քանակ

  3

  6.3

  Օրական անկանխիկ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ

  500000 ՀՀ դրամ

  6.4

  Օրական անկանխիկ գործարքների քանակ

  10

   

 • 7.1

  Հիմնական վճարային քարտը տրամադրվում է ՀՀ,  ԼՂՀ կամ այլ երկրի

   քաղաքացիություն ունեցող և կենսաթոշակառու հանդիսացող չափահաս ֆիզիկական անձի, որը ներկայացնում է Դեբետային (հաշվարկային) քարտի տրամադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկով սահմանված  պատշաճ և վավեր փաստաթղթեր:

  7.2

  Վճարային քարտը տրամադրվում է ՀՀ-ում կամ ԼՂՀ-ում փաստացի բնակության հասցե և բջջային հեռախոսամար ունեցող ֆիզիկական անձանց:

  7.3

  Վճարային քարտը տրամադրվում է 2 տարի ժամկետով, վճարային քարտի վերաթողարկումը նոր ժամկետով իրականացվում է Վճարային քարտերի կանոններով  սահմանված դեպքերում:

  7.4

  Վճարային քարտի հաշիվը բացվում է ՀՀ դրամով:

  7.5

  Միևնույն արժույթով կարող է թողարկվել միայն մեկ  նույնատեսակ վճարային քարտ:

  7.6

  Վճարային քարտին կցված բանկային հաշվով կենսաթոշակ ստանալու համար կենսաթոշակառուն վճարային քարտը և բանկային հաշվի վերաբերյալ ծանուցումը ստանալուց հետո պետք է ներկայանա ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության Սոցիալական ապահովության պետական ծառայության համապատասխան տեղային բաժանմունք և ներկայացնի բանկային հաշվով կենսաթոշակ ստանալու վերաբերյալ դիմում:  

  7.7

  Կենսաթոշակի ստացման անընդհատությունը ապահովելու համար կենսաթոշակառուն առաջին կենսաթոշակի փոխանցումից հետո մինչև օրացուցային մեկ տարի լրանալը պետք է առնվազն մեկ անգամ անձամբ ներկայանա Բանկ և ստորագրի ներկայանալու վերաբերյալ փաստաթուղթ: Յուրաքանչյուր ներկայանալու փաստը առձանագրելուց հետո կենսաթոշակի փոխանցումները կիրականացվեն ևս մեկ տարվա ընթացքում: 

  7.8

  Վճարային քարտը թողարկվում է Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկով սահմանված փաստաթղթերը Բանկ ներկայացնելուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում և ակտիվացվում է  Վճարային քարտերի կանոններով սահմանված կարգով: Եթե հաճախորդը համաձայն է ստանալ չանհատականացված քարտ, ապա այն տրամադրվում է   Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկով սահմանված փաստաթղթերը Բանկ ներկայացնելուց հետո առավելագույնը 15 րոպեի ընթացքում:

   

   

   

 • *Տարեկան պարզ (անվանական) տոկոսադրույքը” տարեկան կտրվածքով սակագներով սահմանված տոկոսադրույք է, որի հիման վրա Բանկը հաշվարկում է Հաճախորդին վճարման ենթակա տոկոսագումարները:

  Օրինակ` 1000 ՀՀ դրամ * 5% = 50 ՀՀ դրամ` 365 օրվա համար

  Հաշվի տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը (APY) այն տոկոսն է, որն անձը կստանա 1000 ՀՀ դրամ ավանդի դիմաց 365-օրյա ժամանակահատվածի ընթացքում տարեկան պարզ տոկոսադրույքի կիրառման և տոկոսների կապիտալացման ու վճարման կանոնավոր հաճախականության հետևանքով:

  Ավանդի տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն է հանդիսանում տարեկան տոկոսային եկամտաբերության տոկոսադրույքով վճարվող տոկոսների հաշվարկման արդյունքում ստացված գումարը:

  Տարեկան տոկոսային եկամտաբերության հաշվարկման կարգը սահմանված է ՀՀ ԿԲ «Բանկային ավանդների տարեկան տոկոսային եկամտբարերության հաշվարկումը» Կանոնակարգ 8/02-ով:

  Բանկը վճարման ենթակա տոկոսագումարը վճարում է հաճախորդի հաշվին յուրաքանչյուր եռամսյակը մեկ անգամ, ընդ որում «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն Հաճախորդին հաշվեգրված տոկոսները վճարելիս Բանկը հանդես է գալիս որպես ավանդատուի հարկային գործակալ, գանձում է եկամտային հարկ տոկոսագումարի (եկամտի) օրենքով սահմանված չափով և փոխանցում պետական բյուջե:

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է
Developed by Studio One