ISIC-EYCA MasterCard | ardshinbank

ISIC-EYCA MasterCard

Ուշադրություն28.10.2018թ-ից ISIC-EYCA MasterCard նոր քարտերի թողարկումը դադարեցվում է: Ստորև պայմանները գործում են մինչև 28.10.2018 թվականը թողարկված ISIC-EYCA MasterCard վճարային քարտերի համար:

Քարտային հաշիվը կարող է բացվել ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով:

Միացեք միջազգային ուսանողական հանրությանը:

Արդշինվեստբանկը, "ՄԳԱ Կոնտինենտ" ընկերությունը, ISIC (International Student Identity Card) և EYCA (European Youth Card Association) միջազգային ուսանողական և երիտասարդական կազմակերպությունները համատեղ առաջարկում են ՀՀ շուկայում բացառիկ միջազգային վճարային քարտ:

Քարտը հնարավորություն է տալիս օգտվել ինչպես MasterCard Worldwide վճարահաշվարկային համակարգի լայն ցանցից (կատարել գնումներ, ստանալ կանխիկ դրամական միջոցներ ողջ աշխարհում և այլն), այնպես էլ ISIC և EYCA միջազգային կազմակերպությունների բազմաթիվ առաջարկներից և զեղչային համակարգերից, մասնավորապես`

 1. օգտվել EYCA-ի կողմից տրամադրվող զեղչային համակարգից, որն ընդգրկում է մոտ 100 000 կազմակերպություն` Եվրոպայի 38 երկրում (սպասարկման, մշակույթի և կրթության ոլորտներում), մասնակցել EYCA-ի անդամ երկրների կողմից իրականացվող երիտասարդական միջոցառումներին,
 2. մասնակցել Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից իրականցվող "Եվրոպական կամավորական ծառայություններ" ծրագրին,
 3. օգտվել ISIC միջազգային ուսանողական զեղչային ծրագրի կողմից տրամադրվող զեղչային համակարգից, որն ընդգրկում է ավելի քան 120 երկրի 40 000 կազմկերպություններ,
 4. ստանալ ISIC միջազգային ուսանողական անհատական քարտ և միանալ ավելի քան 4.5 միլիոն ուսանողներին ամբողջ աշխարհում,
 5. ստանալ ավելի քան 140 կազմակերպությունների կողմից տրամադրվող զեղչեր Հայաստանի Հանրապետության տարածքում: Զեղչերը գործում են տարբեր ոլորտներում` 
  - Մշակույթ` թատրոններ, կինոթատրոններ, թանգարաններ, ցուցահանդեսներ պատկերասրահներ և այլն,
  - Կրթություն` միջազգային և տեղական կրթական համալիրներ, մասնագիտական դասընթացներ և այլն, 
  - Տրանսպորտ` ավտոբուսների, գնացքների և ինքնաթիռների տոմսեր,
  - Ճանապարհորդություն` տուրիսատական ուղևորություններ, տեղավորում հյուրանոցներում, ճանապարհորդական ապահովագրություններ և այլն,
  - Խանութներ,
  - Զվարճանքի վայրեր` դիսկո ակումբներ, ժամանցի վայրեր, ռեստորաններ, սրճարաններ և այլն:

Զեղչերի մասին մանրամասն տեղեկատվություն կարող եք ստանալ www.eyca.org և www.isic.org պաշտոնական կայքերից: ՀՀ-ում զեղչեր տրամադրող բոլոր կազմակերպությունների մուտքերին փակցված են վճարային քարտի պատկերով ցուցանակներ, իսկ ամբողջական ցանկը հասանելի է "ՄԳԱ Կոնտինենտ" ընկերության պաշտոնական ինտերնետային կայքում` www.clearwater.am: Կատարեք գնումներ վճարային քարտով և ստացեք հնարավորություն ստանալու կրթաթոշակ մինչև 1 տարի ժամկետով: Ամենաբարձր շրջանառություն ունեցող վճարային քարտերի քարտատերերը կընդգկվեն կրթաթոշակ ստացողների ցանկում:

Հ/Հ

ISIC-EYCA MasterCard

AMD

USD

1.     Հիմնական միջնորդավճարներ

1.1  

Քարտի տրամադրում (թողարկում)

անվճար

անվճար

1.2  

Քարտի  սպասարկման վարձ

700 ՀՀ դրամ ամսական

700 ՀՀ դրամ ամսական

1.3  

Քարտային հաշվի նվազագույն մնացորդ

0  ՀՀ դրամ

0  ՀՀ դրամ

1.4  

Կից քարտի սպասարկման վարձ

Չի տրամադրվում

Չի տրամադրվում

1.5  

Կանխիկացման գործարքներ իրականացնելու դիմաց վճարներ

 

 

 

-         Բանկի և ACBA-Credit Agricole բանկի բանկոմատներում

0.2%

0.2%

 

-         Բանկի կանխիկացման կետերում

1%

1%

 

-         «Արքա» համակարգի անդամ այլ բանկերի բանկոմատներում և կանխիկացման կետերում

1%

1%

 

-         Այլ բանկերի բանկոմատներում

1% min 1500  ՀՀ դրամ

1% min 1500  ՀՀ դրամ

 

-         Առանց քարտի առկայության կանխիկ գումարի ստացում Բանկի դրամարկղերից (կիրառելի չէ քարտի և քարտային հաշվի փակման դեպքում)

Համաձայն ֆիզիկական անձանց համար կանխիկով գործառնությունների պայմանների

 

 

-         Վճարային քարտի և քարտային հաշվի փակման դեպքում

անվճար

անվճար

1.6  

Քարտային հաշվին դրամական միջոցների մուտքագրման գործարքներ իրականացնելու դիմաց վճարներ

 

 

 

-         Մինչև 100000 ՀՀ դրամ (կամ համարժեք արտարժույթ) կանխիկ դրամական միջոցների մուտքագրում բանկի դրամարկղից*

0.5% min 100 ՀՀ դրամ

0.5% min 100 ՀՀ դրամ

 

-         100000 ՀՀ դրամից (կամ համարժեք արտարժույթից) ավել կանխիկ դրամական միջոցների մուտքագրում

անվճար

անվճար

 

-         Քարտային հաշվի համալրում անկանխիկ փոխանցմամբ

անվճար

անվճար

 

-         Քարտային հաշվի համալրում «ԱրՔա» պրոցեսինգային կենտրոնում սպասարկվող բանկերի բանկոմատներում (Cash-in)

1%

1%

 

-         Քարտային հաշվի համալրում  «ԱրՔա» պրոցեսինգային կենտրոնում չսպասարկվող  բանկերի բանկոմատներում (Cash-in)

1,5%

1,5%

1.7  

Քարտային հաշվին առկա մնացորդի դիմաց օրական հաշվարկվող տարեկան պարզ (անվանական) տոկոսադրույք**

 

 

 

-         Օրվա ավարտի դրությամբ մնացորդը մեծ կամ հավասար է 1,000,000 ՀՀ դրամից կամ 2000 ԱՄՆ դոլարից

1%

0%

 

-         Օրվա ավարտի դրությամբ մնացորդը փոքր է 1,000,000 ՀՀ դրամից կամ 2000 ԱՄՆ դոլարից

0%

0%

1.8  

Ապրանքների և ծառայությունների համար անկանխիկ վճարման միջնորդավճար

0%

0%

2.    Կորուստ, վերաթողարկում և փակում

2.1          

Քարտի գործողության կասեցում բանկի հավաստագրման համակարգում

0

0

2.2         

Քարտի գործողության կասեցում բանկի հավաստագրման համակարգում և տեղադրում Stop-list-ում,

15000  ՀՀ դրամ 2 շաբաթվա համար համար

15000 ՀՀ դրամ  2  շաբաթվա համար համար

2.3         

Քարտի վերաթողարկում` համաձայն հաճախորդի դիմումի

1000  ՀՀ դրամ

1000  ՀՀ դրամ

2.4         

Արտասահմանում քարտի կորստի դեպքում կանխիկի շտապ տրամադրում

անվճար

անվճար

2.5         

Արտասահմանում քարտի ժամանակավոր շտապ վերաթողարկում 

անվճար

անվճար

2.6         

PIN կոդի սխալ մուտքագրումների արդյունքում  կասեցված քարտի գործողության ապակասեցում բանկի հավաստագրման համակարգում

1000 ՀՀ դրամ

1000 ՀՀ դրամ

2.7         

Վճարային քարտի և քարտային հաշվի փակում

Անվճար

Անվճար

3.    Տույժեր և տուգանքներ

3.1         

Քարտային հաշվի գերածախսի համար տույժ

48% տարեկան

48% տարեկան

4.    Փոխանցումներ

4.1      

Քարտից քարտ փոխանցում Բանկի քարտին

0.30%

0.30%

4.2   

Քարտից քարտ փոխանցում «Արքա» համակարգի անդամ այլ բանկերի քարտերին

0.50%

0.50%

              4.3

Քարտից քարտ փոխանցում Արքա համակարգի անդամ չհանդիսացող բանկերի քարտերին

1% min.500 դրամ

4.4  

Քարտային հաշվից  փոխանցումներ

Համաձայն ֆիզիկական անձ հաճախորդների բանկային փոխանցումների և վճարումների սակագներ ու պայմանների (ներբանկային և միջբանկային փոխանցումները ՀՀ բանկեր վճարային քարտի և քարտային հաշվի փակման դեպքում կատարվում են անվճար)

5.    Այլ միջնորդավճարներ

5.1         

Լուսանկարի արտապատկերում

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

5.2         

Բանկի Զեղչային ակումբին մասնակցություն

անվճար

անվճար

5.3         

Priority Pass քարտի տրամադրում և վերաթողարկում

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

5.4         

Priority Pass ցանցին պատկանող սրահների մուտք

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

5.5         

Հավաստագրումների վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկում

30 ՀՀ դրամ

30 ՀՀ դրամ

5.6         

Քարտային հաշվի վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկում

 

 

Վարկային պարտավորությունների մարման վերաբերյալ

30 ՀՀ դրամ

30 ՀՀ դրամ

5.7         

Քաղվածքի և տեղեկանքի տրամադրում ***

 Համաձայն ֆիզիկական անձանց բանկային հաշիվների բացման և սպասարկման սակագների ու պայմանների

* «Տարեկան պարզ (անվանական) տոկոսադրույքը» տարեկան կտրվածքով սակագներով սահմանված տոկոսադրույք է, որի հիման վրա Բանկը հաշվարկում է Հաճախորդին վճարման ենթակա տոկոսագումարները:

Օրինակ` 1000 ՀՀ դրամ * 5% = 50 ՀՀ դրամ` 365 օրվա համար

Հաշվի տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը (APY) այն տոկոսն է, որն անձը կստանա 1000 ՀՀ դրամ ավանդի դիմաց 365-օրյա ժամանակահատվածի ընթացքում տարեկան պարզ տոկոսադրույքի կիրառման և տոկոսների կապիտալացման ու վճարման կանոնավոր հաճախականության հետևանքով:

Ավանդի տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն է հանդիսանում տարեկան տոկոսային եկամտաբերության տոկոսադրույքով վճարվող տոկոսների հաշվարկման արդյունքում ստացված գումարը:

Տարեկան տոկոսային եկամտաբերության հաշվարկման կարգը սահմանված է ՀՀ ԿԲ «Բանկային ավանդների տարեկան տոկոսային եկամտբարերության հաշվարկումը» Կանոնակարգ 8/02-ով:

Բանկը վճարման ենթակա տոկոսագումարը վճարում է հաճախորդի հաշվին յուրաքանչյուր եռամսյակը մեկ անգամ, ընդ որում «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն Հաճախորդին հաշվեգրված տոկոսները վճարելիս Բանկը հանդես է գալիս որպես ավանդատուի հարկային գործակալ, գանձում է եկամտային հարկ տոկոսագումարի (եկամտի) օրենքով սահմանված չափով և փոխանցում պետական բյուջե:

** Բանկի հաճախորդներին տրամադրման ենթակա չեն ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պահպանության ժամկետը լրացած փաստաթղթերը և/կամ տեղեկատվությունը:

*** Բանկին պատկանող ինքնասպասարկման սարքերի խափանման կամ այդ սարքերից Բանկում սպասարկվող հաշիվների և քարտերի համալրման ծառայության անհասանելիության դեպքում և ընթացքում տվյալ սակագինը սահմանվում է 0 (զրո) ՀՀ դրամ:

 

  1. 1

  Օրական կանխիկացման սահմանաչափ

  500000 ՀՀ դրամ

  1000 ԱՄՆ դոլար
  1. 2

  Օրական կանխիկացման գործարքների քանակ

  3

  1. 3

  Օրական անկանխիկ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ

  500000 ՀՀ դրամ

  1000 ԱՄՆ դոլար
  1. 4

  Օրական անկանխիկ գործարքների քանակ

  10

  1. 5

  Օրական քարտից քարտ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված քարտերին

  2500000 ՀՀ դրամ

  5000 ԱՄՆ դոլար
  1. 6

  Օրական քարտից քարտ  գործարքների քանակ ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված քարտերին

  5

  1. 7

  Օրական քարտից քարտ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված քարտերին

  1000000 ՀՀ դրամ

  2000 ԱՄՆ դոլար
  1. 8

  Օրական քարտից քարտ  գործարքների քանակ  ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված քարտերին

  3

  1. 9

  Շաբաթական քարտից քարտ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված քարտերին

  5000000 ՀՀ դրամ

  10000 ԱՄՆ դոլար
  1. 10

  Շաբաթական  քարտից քարտ  գործարքների քանակ ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված քարտերին

  10

  1. 11

  Շաբաթական քարտից քարտ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված քարտերին

  2500000 ՀՀ դրամ

  5000 ԱՄՆ դոլար
  1. 12

  Շաբաթական քարտից քարտ  գործարքների քանակ  ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված քարտերին

  5

  1. 13

  Ամսական քարտից քարտ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված քարտերին

  7500000 ՀՀ դրամ

  15000 ԱՄՆ դոլար
  1. 14

  Ամսական  քարտից քարտ  գործարքների քանակ ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված քարտերին

  20

  1. 15

  Ամսական  քարտից քարտ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված քարտերին

  4000000 ՀՀ դրամ

  8000 ԱՄՆ դոլար
  1. 16

  Ամսական  քարտից քարտ  գործարքների քանակ  ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված քարտերին

  10

   

 • 7.1         

  Հիմնական վճարային քարտը տրամադրվում է ՀՀ կամ այլ երկրի քաղաքացիություն ունեցող չափահաս ֆիզիկական անձի, որի տարիքը չի գերազանցում 30 տարեկանը, որը ներկայացնում է Դեբետային (հաշվարկային) քարտի տրամադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկով սահմանված  պատշաճ և վավեր փաստաթղթեր և հանդիսանում է աշխարհի որևէ ուսումնական հաստատության ստացիոնար (full-time) ուսանող (բակալավրիատ, մագիստրատուրա, ասպիրանտուրա և այլն):

  Այլ երկրի քաղաքացի հանդիսացող ֆիզիկական անձանց քարտը տրամադրվում է միայն ՀՀ որևէ բարձրակարգ ուսումնական հաստատության ստացիոնար ուսանող հանդիսանալու դեպքում:

  7.2         

  Վճարային քարտը տրամադրվում է ՀՀ-ում փաստացի բնակության հասցե, էլեկտրոնային փոստի հասցե  և բջջային հեռախոսամար ունեցող ֆիզիկական անձանց:

  7.3         

  Վճարային քարտը տրամադրվում է 2 տարի ժամկետով, վճարային քարտի վերաթողարկումը նոր ժամկետով իրականացվում է միայն հաճախորդի կողմից Բանկ ներկայանալու և ուսանողի կարգավիճակը սամանված փաստաթղթի միջոցով հաստատելու դեպքում:

  7.4         

  Վճարային քարտի հաշիվը բացվում է սակագներում առկա արժույթներից որևիցե մեկով:

  7.5         

  Միևնույն արժույթով կարող է թողարկվել միայն մեկ  նույնատեսակ վճարային քարտ:

  7.6         

  Վճարային քարտը թողարկվում է Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկով սահմանված փաստաթղթերը Բանկ ներկայացնելուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում և ակտիվացվում է  Վճարային քարտերի կանոններով սահմանված կարգով:

   

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է Ուրբ, 2021-12-03 12:30
Developed by Studio One