B-Աշխատավարձային սակագնային պայմանների փաթեթ | ardshinbank

B-Աշխատավարձային սակագնային պայմանների փաթեթ

Ուշադրություն. 12.07.2018թ-ից Maestro վճարային քարտի թողարկումը դադարեցված է: Հրապարակված Maestro վճարային քարտի պայմանները գործում են մինչև 12.07.2018թ-ը թողարկված քարտերի համար:

Հ/Հ

Վճարային քարտի տեսակը

ArCa-МИР Classic

Maestro/

Cirrus

Visa Electron

Visa Classic

Visa Individual

Visa Gold Debit

 

Վճարային քարտի արժույթը

AMD

AMD

AMD

AMD

AMD

AMD

1.     Հիմնական միջնորդավճարներ

1.1.     

Քարտի տրամադրում (թողարկում)

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

1.2.    

Քարտի սպասարկման վճար

120 ՀՀ դրամ ամսական

120 ՀՀ դրամ ամսական

120 ՀՀ դրամ ամսական

200 ՀՀ դրամ ամսական

500 ՀՀ դրամ ամսական

1200 ՀՀ դրամ ամսական

1.3.    

Քարտային հաշվի նվազագույն մնացորդ

0 ՀՀ դրամ

0 ՀՀ դրամ

0 ՀՀ դրամ

0 ՀՀ դրամ

0 ՀՀ դրամ

0 ՀՀ դրամ

1.4.    

Կից քարտի տարեկան սպասարկման վճար

Կից քարտ չի տրամադրվում

Կից քարտ չի տրամադրվում

Կից քարտ չի տրամադրվում

Կից քարտ չի տրամադրվում

Կից քարտ չի տրամադրվում

Կից քարտ չի տրամադրվում

1.5.    

Կանխիկացման գործարքներ իրականացնելու դիմաց վճարներ

 

 

 

 

 

 

 

-         Բանկի և ԱԿԲԱ Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկի բանկոմատներում

0%

0%

0%

0%

0%

0%

 

-         Բանկի կանխիկացման կետերում

1%

1%

1%

1%

1%

1%

 

-         «Արքա» համակարգի անդամ այլ բանկերի բանկոմատներում և կանխիկացման կետերում

1%

1%

1%

1%

1%

1%

 

-         Այլ բանկերի բանկոմատներում և կանխիկացման կետերում

1%

1% min 1500 ՀՀ դրամ

1% min 1500 ՀՀ դրամ

1% min 1500 ՀՀ դրամ

1% min 1500 ՀՀ դրամ

1% min 1500 ՀՀ դրամ

 

-         Առանց քարտի առկայության կանխիկ գումարի ստացում Բանկի դրամարկղերից

0%

1.6.    

Քարտային հաշվին դրամական միջոցների մուտքագրման գործարքներ իրականացնելու դիմաց վճարներ

 

 

 

 

 

 

 

-         Մինչև 100000 ՀՀ դրամ (կամ համարժեք արտարժույթ) կանխիկ դրամական միջոցների մուտքագրում բանկի դրամարկղից *

0.5% min 100 ՀՀ դրամ

0.5% min 100 ՀՀ դրամ

0.5% min 100 ՀՀ դրամ

0.5% min 100 ՀՀ դրամ

0.5% min 100 ՀՀ դրամ

0.5% min 100 ՀՀ դրամ

 

-         100000 ՀՀ դրամից (կամ համարժեք արտարժույթից) ավել կանխիկ դրամական միջոցների մուտքագրում

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

 

-         Քարտային հաշվի համալրում անկանխիկ փոխանցմամբ

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

 

-       Քարտային հաշվի համալրում «Արքա»  համակարգի բանկերի բանկոմատների միջոցով (Cash-in)

1%

1%

1%

1%

1%

1%

 

-       Քարտային հաշվի համալրում այլ բանկերի բանկոմատների միջոցով (Cash-in)

1.5%

1.5%

1.5%

1.5%

1.5%

1.5%

1.7.    

Քարտային հաշվին առկա մնացորդի դիմաց օրական հաշվարկվող տարեկան պարզ (անվանական) տոկոսադրույք**

 

 

 

 

 

 

 

-         Օրվա ավարտի դրությամբ մնացորդը մեծ կամ հավասար է 1.000.000 ՀՀ դրամից

2%

2%

2%

3%

3%

3%

 

-         Օրվա ավարտի դրությամբ մնացորդը փոքր է 1.000.000 ՀՀ դրամից

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1.8.    

Վճարային տերմինալներում քարտերի միջոցով ապրանքների և ծառայությունների դիմաց անկանխիկ վճարման միջնորդավճար

0%

0%

0%

0%

0%

0%

2.     Կորուստ և վերաթողարկում

2.1.          

Քարտի գործողության կասեցում բանկի հավաստագրման համակարգում

0

0

0

0

0

0

2.2.         

Քարտի գործողության կասեցում բանկի հավաստագրման համակարգում և տեղադրում Stop-list-ում

Ծառայությունը հասանելի չէ

15000 ՀՀ դրամ 2 շաբաթվա համար

15000 ՀՀ դրամ 2 շաբաթվա համար

15000 ՀՀ դրամ 2 շաբաթվա համար

15000 ՀՀ դրամ 2 շաբաթվա համար

15000 ՀՀ դրամ 2 շաբաթվա համար

2.3.         

Քարտի և PIN կոդի վերաթողարկում կորստի դեպքում

1000 ՀՀ դրամ

1000 ՀՀ դրամ

1000 ՀՀ դրամ

1000 ՀՀ դրամ

2500 ՀՀ դրամ

5000 ՀՀ դրամ

2.4.         

Արտասահանում քարտի կորստի դեպքում կանխիկի շտապ տրամադրում

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

անվճար

2.5.         

Արտասահանում քարտի ժամանակավոր շտապ վերաթողարկում

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

անվճար

2.6.         

Քարտի գործողության ապակասեցում բանկի հավաստագրման համակարգում

1000 ՀՀ դրամ

1000 ՀՀ դրամ

1000 ՀՀ դրամ

1000 ՀՀ դրամ

1000 ՀՀ դրամ

1000 ՀՀ դրամ

2.7.         

Վճարային քարտի և քարտային հաշվի փակում քարտապանի դիմումի համաձայն

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

3.    Տույժեր և տուգանքներ

3.1.          

Քարտային հաշվի գերածախսի համար տույժ

48%

տարեկան

48%

տարեկան

48%

տարեկան

48%

տարեկան

48%

տարեկան

48%

տարեկան

4.    Փոխանցումներ

4.1.           

Քարտից քարտ փոխանցում Բանկի քարտին

0.30%

0.30%

0.30%

0.30%

0.30%

0.30%

4.2.          

Քարտից քարտ փոխանցում «Արքա» համակարգի անդամ այլ բանկերի քարտերին

0.50%

0.50%

0.50%

0.50%

0.50%

0.50%

4.3.          

Քարտային հաշվից փոխանցում

Համաձայն ֆիզիկական անձ հաճախորդների բանկային փոխանցումների և վճարումների սակագներ ու պայմանների (վճարային քարտի և քարտային հաշվի փակման դեպքում անվճար)

5.    Այլ միջնորդավճարներ

5.1.           

Լուսանկարի արտապատկերում

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

անվճար

5.2.          

Զեղչային ակումբին մասնակցություն

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

անվճար

5.3.          

Priority Pass քարտի տրամադրում

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

անվճար

5.4.          

Priority Pass ցանցին պատկանող սրահների մուտք

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

15000 ՀՀ դրամ

5.5.          

Հավաստագրումների վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկում

30 ՀՀ դրամ

30 ՀՀ դրամ

30 ՀՀ դրամ

30 ՀՀ դրամ

30 ՀՀ դրամ

անվճար

5.6.          

Քարտային հաշվի վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկում

 

 

 

 

 

 

Վարկային պարտավորությունների մարման վերաբերյալ

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

5.7.          

Քաղվածքի և տեղեկանքի տրամադրում ***

Համաձայն ֆիզիկական անձանց բանկային հաշիվների բացման և սպասարկման սակագների ու պայմանների

6.    Հավաստագրման սահմանաչափեր

6.1.          

Օրական կանխիկացման սահմանաչափ

500000 ՀՀ դրամ

500000 ՀՀ դրամ

500000 ՀՀ դրամ

500000 ՀՀ դրամ

500000 ՀՀ դրամ

1500000 ՀՀ դրամ

6.2.          

Օրական կանխիկացման գործարքների քանակ

3

3

3

4

4

7

6.3.         

 

500000 ՀՀ դրամ

500000 ՀՀ դրամ

500000 ՀՀ դրամ

1000000 ՀՀ դրամ

1000000 ՀՀ դրամ

3000000 ՀՀ դրամ

6.4.          

 

10

10

10

10

10

10

7.     Տրամադրման պայմաններ

7.1.   

Հիմնական չիպային, առանց հպման գործարքներ կատարելու հնարավորությամբ (բացառությամբ ArCA-Mir տեսակի քարտերի) վճարային քարտը տրամադրվում է ՀՀ կամ այլ երկրի քաղաքացիություն ունեցող չափահաս ֆիզիկական անձի, որը ներկայացնում է Դեբետային (հաշվարկային) քարտի տրամադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկով սահմանված պատշաճ և վավեր փաստաթղթեր և հանդիսանում է Բանկի հետ աշխատավարձային նախագծի շրջանականերում սույն սակագնային փաթեթով համագործակցող կազմակերպության աշխատակից:

7.2.  

Վճարային քարտը տրամադրվում է ՀՀ-ում փաստացի բնակության հասցե և քաղաքային կամ բջջային հեռախոսամար ունեցող ֆիզիկական անձանց:

7.3.  

Վճարային քարտը տրամադրվում է 5 տարի ժամկետով: Վճարային քարտի վերաթողարկումը նոր ժամկետով իրականացվում է Վճարային քարտերի կանոններով սահմանված դեպքերում:

7.4.  

Visa Electron, Visa Classic, Visa Gold Debit վճարային քարտերը կարող են տրամադրվել Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկով սահմանված փաստաթղթերը Բանկ ներկայացնելուց հետո առավելագույնը 10 րոպեի ընթացքում: Ընդ որում, նշված քարտերը չանհատականացված են, թողարկվում են միայն ՀՀ դրամով և վճարային քարտի ժամկետը 2 տարի է: Հակառակ  դեպքում վճարային քարտը տրամադրվում է առավելագույնը 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, Վճարային քարտն ակտիվացվում է  Վճարային քարտերի կանոններով սահմանված կարգով:

7.5.  

Միևույն աշխատավարձային նախագծի շրջանակներում կարող է թողարկվել առավելագույնը 2 աշխատավարձային (որի միջոցով ստացվում է աշխատավարձը) վճարային քարտ և բացվել առավելագույնը 2 աշխատավարձային հաշիվ:

7.6.  

Սակագնային փաթեթը հասանելի է Բանկի հետ աշխատավարձային նախագծի շրջանակներում համակգործակցող այն կազմակերպությունների համար, որոնց հետ նշված համագործակցության շրջանակներում թողարկվելիք և գործող վճարային քարտերի քանակների հանրագումարը գերազանցում է 50-ը, ինչպես նաև առանձին դեպքերում` Բանկի ներքին իրավական ակտերի համաձայն:

* Բանկին պատկանող ինքնասպասարկման սարքերի խափանման կամ այդ սարքերից Բանկում սպասարկվող հաշիվների և քարտերի համալրման ծառայության անսանելիության դեպքում և ընթացքում տվյալ սակագինը սահմանվում է 0 (զրո) ՀՀ դրամ:

*** Բանկի հաճախորդներին տրամադրման ենթակա չեն ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պահպանության ժամկետը լրացած փաստաթղթերը և/կամ տեղեկատվությունը:

 

 

Հ/Հ

Վճարային քարտի տեսակը

ArCa-МИР Classic

Visa Electron

Visa Classic

Visa Individual

Visa Gold Debit

 

 

Վճարային քարտի արժույթը

AMD

AMD

AMD

AMD

AMD

 

1.     Հիմնական միջնորդավճարներ

 

1.1.     

Քարտի տրամադրում (թողարկում)

անվճար

 

1.2.    

Քարտի սպասարկման վճար

120 ՀՀ դրամ ամսական

120 ՀՀ դրամ ամսական

200 ՀՀ դրամ ամսական

500 ՀՀ դրամ ամսական

1200 ՀՀ դրամ ամսական

 

1.3.    

Քարտային հաշվի նվազագույն մնացորդ

0 ՀՀ դրամ

 

1.4.    

Կից քարտի տարեկան սպասարկման վճար

Կից քարտ չի տրամադրվում

 

1.5.    

Կանխիկացման գործարքներ իրականացնելու դիմաց վճարներ

 

 

 

 

 

 

 

-         Բանկի և ԱԿԲԱ Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկի բանկոմատներում

0%

 

 

-         Բանկի կանխիկացման կետերում

1%

 

 

-         «Արքա» համակարգի անդամ այլ բանկերի բանկոմատներում և կանխիկացման կետերում

1%

 

 

-         Այլ բանկերի բանկոմատներում և կանխիկացման կետերում

1%

1% min 1500 ՀՀ դրամ

1% min 1500 ՀՀ դրամ

1% min 1500 ՀՀ դրամ

1% min 1500 ՀՀ դրամ

 

 

-         Առանց քարտի առկայության կանխիկ գումարի ստացում Բանկի դրամարկղերից

0%

 

1.6.    

Քարտային հաշվին դրամական միջոցների մուտքագրման գործարքներ իրականացնելու դիմաց վճարներ

 

 

-      Մինչև 100000 ՀՀ դրամ (կամ համարժեք արտարժույթ) կանխիկ դրամական միջոցների մուտքագրում բանկի դրամարկղից *

0.5% min 100 ՀՀ դրամ

 

 

-         100000 ՀՀ դրամից (կամ համարժեք արտարժույթից) ավել կանխիկ դրամական միջոցների մուտքագրում

անվճար

 

 

-         Քարտային հաշվի համալրում անկանխիկ փոխանցմամբ

անվճար

 

 

-       Քարտային հաշվի համալրում «Արքա»  համակարգի բանկերի բանկոմատների միջոցով (Cash-in)

1%

 

 

-       Քարտային հաշվի համալրում այլ բանկերի բանկոմատների միջոցով (Cash-in)

1.5%

 

1.7.    

Քարտային հաշվին առկա մնացորդի դիմաց օրական հաշվարկվող տարեկան պարզ (անվանական) տոկոսադրույք**

 

 

-            Օրվա ավարտի դրությամբ մնացորդը մեծ կամ հավասար է 1.000.000 ՀՀ դրամից

2%

2%

3%

3%

3%

 

 

-            Օրվա ավարտի դրությամբ մնացորդը փոքր է 1.000.000 ՀՀ դրամից

0%

 

1.8.    

Վճարային տերմինալներում քարտերի միջոցով ապրանքների և ծառայությունների դիմաց անկանխիկ վճարման միջնորդավճար

0%

 

2.     Կորուստ և վերաթողարկում

 

2.1.          

Քարտի գործողության կասեցում բանկի հավաստագրման համակարգում

0

 

2.2.         

Քարտի գործողության կասեցում բանկի հավաստագրման համակարգում և տեղադրում Stop-list-ում

Ծառայությունը հասանելի չէ

15000 ՀՀ դրամ 2 շաբաթվա համար

15000 ՀՀ դրամ 2 շաբաթվա համար

15000 ՀՀ դրամ 2 շաբաթվա համար

15000 ՀՀ դրամ 2 շաբաթվա համար

 

2.3.         

Քարտի և PIN կոդի վերաթողարկում կորստի դեպքում

1000 ՀՀ դրամ

1000 ՀՀ դրամ

1000 ՀՀ դրամ

2500 ՀՀ դրամ

5000 ՀՀ դրամ

 

2.4.         

Արտասահանում քարտի կորստի դեպքում կանխիկի շտապ տրամադրում

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

անվճար

 

2.5.         

Արտասահանում քարտի ժամանակավոր շտապ վերաթողարկում

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

անվճար

 

2.6.         

Քարտի գործողության ապակասեցում բանկի հավաստագրման համակարգում

1000 ՀՀ դրամ

 

2.7.         

Վճարային քարտի և քարտային հաշվի փակում քարտապանի դիմումի համաձայն

Անվճար

 

3.1.          

Քարտային հաշվի գերածախսի համար տույժ

օրական 0.30%

 

3.    Փոխանցումներ

 

4.1.           

Քարտից քարտ փոխանցում Բանկի քարտին

0.30%

 

4.2.          

Քարտից քարտ փոխանցում «Արքա» համակարգի անդամ այլ բանկերի քարտերին

0.50%

 

4.3.          

Քարտից քարտ փոխանցում Արքա համակարգի անդամ չհանդիսացող բանկերի քարտերին

1% min.500 դրամ

 

4.4.          

Քարտային հաշվից փոխանցում

Համաձայն ֆիզիկական անձ հաճախորդների բանկային փոխանցումների և վճարումների սակագներ ու պայմանների (վճարային քարտի և քարտային հաշվի փակման դեպքում անվճար)

 

4.    Այլ միջնորդավճարներ

 

5.1.           

Լուսանկարի արտապատկերում

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

անվճար

 

5.2.          

Զեղչային ակումբին մասնակցություն

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

անվճար

 

5.3.          

Priority Pass քարտի տրամադրում

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

անվճար

 

5.4.          

Priority Pass ցանցին պատկանող սրահների մուտք

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

15000 ՀՀ դրամ

 

5.5.          

Հավաստագրումների վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկում

30 ՀՀ դրամ

30 ՀՀ դրամ

30 ՀՀ դրամ

30 ՀՀ դրամ

անվճար

 

5.6.          

Քարտային հաշվի վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկում

 

Վարկային պարտավորությունների մարման վերաբերյալ

անվճար

5.7.          

Քաղվածքի և տեղեկանքի տրամադրում ***

Համաձայն ֆիզիկական անձանց բանկային հաշիվների բացման և սպասարկման սակագների ու պայմանների

 

5.8.          

Բանկի պաշտոնական ինտերնետային կայքէջում տեղադրված աշխատավարձային քարտերի քարտապանների արտոնությունների փաթեթ

30.000 ՀՀ դրամ միանվագ****

 

5.    Հավաստագրման սահմանաչափեր

 

6.1.        

Օրական կանխիկացման սահմանաչափ

500000 ՀՀ դրամ

500000 ՀՀ դրամ

500000 ՀՀ դրամ

500000 ՀՀ դրամ

1500000 ՀՀ դրամ

 

6.2.        

Օրական կանխիկացման գործարքների քանակ

3

3

4

4

7

 

6.3.       

Օրական անկանխիկ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ

500000 ՀՀ դրամ

500000 ՀՀ դրամ

1000000 ՀՀ դրամ

1000000 ՀՀ դրամ

3000000 ՀՀ դրամ

 

6.4.        

Օրական անկանխիկ գործարքների քանակ

10

10

10

10

10

 

6.5.        

Օրական քարտից քարտ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված քարտերին

2500000 ՀՀ դրամ

 

6.6.       

Օրական քարտից քարտ  գործարքների քանակ ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված քարտերին

5

 

6.7.        

Օրական քարտից քարտ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված քարտերին

1000000 ՀՀ դրամ

 

6.8.       

Օրական քարտից քարտ  գործարքների քանակ  ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված քարտերին

3

 

6.9.       

Շաբաթական քարտից քարտ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված քարտերին

5000000 ՀՀ դրամ

 

6.10.      

Շաբաթական  քարտից քարտ  գործարքների քանակ ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված քարտերին

10

 

6.11.       

Շաբաթական քարտից քարտ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված քարտերին

2500000 ՀՀ դրամ

 

6.12.      

Շաբաթական քարտից քարտ  գործարքների քանակ  ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված քարտերին

5

 

6.13.      

Ամսական քարտից քարտ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված քարտերին

7500000 ՀՀ դրամ

 

6.14.      

Ամսական  քարտից քարտ  գործարքների քանակ ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված քարտերին

20

 

6.15.      

Ամսական  քարտից քարտ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված քարտերին

4000000 ՀՀ դրամ

 

6.16.      

Ամսական  քարտից քարտ  գործարքների քանակ  ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված քարտերին

10

 

6.    Տրամադրման պայմաններ

 

7.1.   

Հիմնական չիպային, առանց հպման գործարքներ կատարելու հնարավորությամբ (բացառությամբ ArCa-Mir տեսակի քարտերի) վճարային քարտը տրամադրվում է ՀՀ կամ այլ երկրի քաղաքացիություն ունեցող չափահաս ֆիզիկական անձի, որը ներկայացնում է Դեբետային (հաշվարկային) քարտի տրամադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկով սահմանված պատշաճ և վավեր փաստաթղթեր և հանդիսանում է Բանկի հետ աշխատավարձային նախագծի շրջանականերում սույն սակագնային փաթեթով համագործակցող կազմակերպության աշխատակից:

 

7.2.  

Վճարային քարտը տրամադրվում է ՀՀ-ում փաստացի բնակության հասցե և քաղաքային կամ բջջային հեռախոսամար ունեցող ֆիզիկական անձանց:

 

7.3.  

Վճարային քարտը տրամադրվում է 5 տարի ժամկետով: Վճարային քարտի վերաթողարկումը նոր ժամկետով իրականացվում է Վճարային քարտերի կանոններով սահմանված դեպքերում:

 

7.4.  

Visa Electron, Visa Classic, Visa Gold Debit վճարային քարտերը կարող են տրամադրվել Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկով սահմանված փաստաթղթերը Բանկ ներկայացնելուց հետո առավելագույնը 10 րոպեի ընթացքում: Ընդ որում, նշված քարտերը չանհատականացված են, թողարկվում են միայն ՀՀ դրամով և վճարային քարտի ժամկետը 2 տարի է: Հակառակ  դեպքում վճարային քարտը տրամադրվում է առավելագույնը 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, Վճարային քարտն ակտիվացվում է  Վճարային քարտերի կանոններով սահմանված կարգով:

 

7.5.  

Միևույն աշխատավարձային նախագծի շրջանակներում կարող է թողարկվել առավելագույնը 2 աշխատավարձային (որի միջոցով ստացվում է աշխատավարձը) վճարային քարտ և բացվել առավելագույնը 2 աշխատավարձային հաշիվ

 

7.6.  

Սակագնային փաթեթը հասանելի է Բանկի հետ աշխատավարձային նախագծի շրջանակներում համակգործակցող այն կազմակերպությունների համար, որոնց հետ նշված համագործակցության շրջանակներում թողարկվելիք և գործող վճարային քարտերի քանակների հանրագումարը գերազանցում է 50-ը, ինչպես նաև առանձին դեպքերում` Բանկի ներքին իրավական ակտերի համաձայն:

 

 

*Բանկին պատկանող ինքնասպասարկման սարքերի խափանման կամ այդ սարքերից Բանկում սպասարկվող հաշիվների և քարտերի համալրման ծառայության անսանելիության դեպքում և ընթացքում տվյալ սակագինը սահմանվում է 0 (զրո) ՀՀ դրամ:

** «Տարեկան պարզ (անվանական) տոկոսադրույքը» տարեկան կտրվածքով սակագներով սահմանված տոկոսադրույք է, որի հիման վրա Բանկը հաշվարկում է Հաճախորդին վճարման ենթակա տոկոսագումարները:

Օրինակ` 1000 ՀՀ դրամ * 5% = 50 ՀՀ դրամ` 365 օրվա համար

Հաշվի տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը (APY) այն տոկոսն է, որն անձը կստանա 1000 ՀՀ դրամ ավանդի դիմաց 365-օրյա ժամանակահատվածի ընթացքում տարեկան պարզ տոկոսադրույքի կիրառման և տոկոսների կապիտալացման ու վճարման հաճախականության հետևանքով:

Ավանդի տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն է հանդիսանում տարեկան տոկոսային եկամտաբերության տոկոսադրույքով վճարվող տոկոսների հաշվարկման արդյունքում ստացված գումարը:

Տարեկան տոկոսային եկամտաբերության հաշվարկման կարգը սահմանված է ՀՀ ԿԲ «Բանկային ավանդների տարեկան տոկոսային եկամտաբրերության հաշվարկում» Կանոնակարգ 8/02-ով:

 

Բանկը վճարման ենթակա տոկոսագումարը վճարում է հաճախորդի հաշվին յուրաքանչյուր եռամսյակը մեկ անգամ, ընդ որում «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն Հաճախորդին հաշվեգրված տոկոսները վճարելիս Բանկը հանդես է գալիս որպես ավանդատուի հարկային գործակալ, գանձում է եկամտային հարկ տոկոսագումարի (եկամտի) օրենքով սահմանված չափով և փոխանցում պետական բյուջե: 

*** Բանկի հաճախորդներին տրամադրման ենթակա չեն ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պահպանության ժամկետը լրացած փաստաթղթերը և/կամ տեղեկատվությունը:

**** Միջնորդավճարը չի գանձվում արտոնությունների փաթեթի ակտիվացմանը հաջորդող 48 ամիսների ընթացքում հաճախորդի կողմից Բանկին ներկայացված  աշխատավարձը Բանկի քարտային հաշվի միջոցով ստանալու դեպքում, ընդ որում՝ աշխատավարձի չափի մասին Բանկում տեղեկությունների բացակայության դեպքում աշխատավարձի զուտ (տնօրինվող) չափը չի կարող պակաս լինել, քան ամսական 40.000 ՀՀ դրամը: Արտոնությունների փաթեթի ակտիվացման սկիզբ է համարվում փաթեթում ներառված ծառայությունների շրջանակներում համապատասխան պայմանագրի կնքման օրը, իսկ մեկից ավելի ծառայություններից օգտվելու դեպքում փաթեթի ակտիվացման սկիզբ է համարվում ժամանակային առումով վերջին պայմանագրի կնքման ամսաթիվը: Սույն կետով սահմանված պայմանի խախտումը հիմք է սույն պայմանների 5.8. կետով սահմանված միջնորդավճարի գանձման համար:

 

Հ/Հ

Վճարային քարտի տեսակը

ArCa-МИР Classic

Visa Classic

Visa Individual

Visa Gold Debit

 

 

Վճարային քարտի արժույթը

AMD

AMD

AMD

AMD

 

 1. Հիմնական միջնորդավճարներ
 1. 1

Քարտի տրամադրում (թողարկում)

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

 

 1. 2

Քարտի սպասարկման վճար

120 ՀՀ դրամ ամսական

120 ՀՀ դրամ ամսական

500 ՀՀ դրամ ամսական

1200 ՀՀ դրամ ամսական

 

 1. 3

Քարտային հաշվի նվազագույն մնացորդ

0 ՀՀ դրամ

0 ՀՀ դրամ

0 ՀՀ դրամ

0 ՀՀ դրամ

 

 1. 4

Կից քարտի տարեկան սպասարկման վճար

Կից քարտ չի տրամադրվում

Կից քարտ չի տրամադրվում

Կից քարտ չի տրամադրվում

Կից քարտ չի տրամադրվում

 

 1. 5

Կանխիկացման գործարքներ իրականացնելու դիմաց վճարներ

 

 

 

 

 

 

 • Բանկի և ԱԿԲԱ Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկի բանկոմատներում

0%

0%

0%

0%

 

 

 • Բանկի կանխիկացման կետերում

1%

1%

1%

1%

 

 

 • «Արքա» համակարգի անդամ այլ բանկերի բանկոմատներում և կանխիկացման կետերում

1%

1%

1%

1%

 

 

 • Այլ բանկերի բանկոմատներում և կանխիկացման կետերում

1%

1% min 1500 ՀՀ դրամ

1% min 1500 ՀՀ դրամ

1% min 1500 ՀՀ դրամ

 

 

 • Առանց քարտի առկայության կանխիկ գումարի ստացում Բանկի դրամարկղերից

0%

 

 1. 6

Քարտային հաշվին դրամական միջոցների մուտքագրման գործարքներ իրականացնելու դիմաց վճարներ

 

 

 

 

 

 

 • Մինչև 100000 ՀՀ դրամ (կամ համարժեք արտարժույթ) կանխիկ դրամական միջոցների մուտքագրում բանկի դրամարկղից *

0.5% min 100 ՀՀ դրամ

0.5% min 100 ՀՀ դրամ

0.5% min 100 ՀՀ դրամ

0.5% min 100 ՀՀ դրամ

 

 

 • 100000 ՀՀ դրամից (կամ համարժեք արտարժույթից) ավել կանխիկ դրամական միջոցների մուտքագրում

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

 

 

 • Քարտային հաշվի համալրում անկանխիկ փոխանցմամբ

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

 

 

 • Քարտային հաշվի համալրում «Արքա»  համակարգի բանկերի բանկոմատների միջոցով (Cash-in)

1%

1%

1%

1%

 

 

 • Քարտային հաշվի համալրում այլ բանկերի բանկոմատների միջոցով (Cash-in)

1.5%

1.5%

1.5%

1.5%

 

 1. 7

Քարտային հաշվին առկա մնացորդի դիմաց օրական հաշվարկվող տարեկան պարզ (անվանական) տոկոսադրույք**

 

 

 

 

 

 

 • Օրվա ավարտի դրությամբ մնացորդը մեծ կամ հավասար է 1.000.000 ՀՀ դրամից

2%

2%

3%

3%

 

 

 • Օրվա ավարտի դրությամբ մնացորդը փոքր է 1.000.000 ՀՀ դրամից

0%

0%

0%

0%

 

 1. 8

Վճարային տերմինալներում քարտերի միջոցով ապրանքների և ծառայությունների դիմաց անկանխիկ վճարման միջնորդավճար

0%

0%

0%

0%

 

 1. Կորուստ և վերաթողարկում
 1. 1

Քարտի գործողության կասեցում բանկի հավաստագրման համակարգում

0

0

0

0

 

 1. 2

Քարտի գործողության կասեցում բանկի հավաստագրման համակարգում և տեղադրում Stop-list-ում

Ծառայությունը հասանելի չէ

15000 ՀՀ դրամ 2 շաբաթվա համար

15000 ՀՀ դրամ 2 շաբաթվա համար

15000 ՀՀ դրամ 2 շաբաթվա համար

 

 1. 3

Քարտի և PIN կոդի վերաթողարկում կորստի դեպքում

1000 ՀՀ դրամ

1000 ՀՀ դրամ

2500 ՀՀ դրամ

5000 ՀՀ դրամ

 

 1. 4

Արտասահանում քարտի կորստի դեպքում կանխիկի շտապ տրամադրում

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

անվճար

 

 1. 5

Արտասահանում քարտի ժամանակավոր շտապ վերաթողարկում

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

անվճար

 

 1. 6

Քարտի գործողության ապակասեցում բանկի հավաստագրման համակարգում

1000 ՀՀ դրամ

1000 ՀՀ դրամ

1000 ՀՀ դրամ

1000 ՀՀ դրամ

 

 1. 7

Վճարային քարտի և քարտային հաշվի փակում քարտապանի դիմումի համաձայն

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

 

 1.  

Քարտային հաշվի գերածախսի համար տույժ

48% տարեկան

48% տարեկան

48% տարեկան

48% տարեկան

 

 4. Փոխանցումներ

 1. 1

Քարտից քարտ փոխանցում Բանկի քարտին

0.30%

0.30%

0.30%

0.30%

 

 1. 2

Քարտից քարտ փոխանցում «Արքա» համակարգի անդամ այլ բանկերի քարտերին

0.50%

0.50%

0.50%

0.50%

 

 1. 3

Քարտից քարտ փոխանցում «Արքա» համակարգի անդամ չհանդիսացող այլ բանկերի քարտերին

1% min 500 դրամ

1% min 500 դրամ

1% min 500 դրամ

1% min 500 դրամ

 

 1. 4

Քարտային հաշվից փոխանցում

Համաձայն ֆիզիկական անձ հաճախորդների բանկային փոխանցումների և վճարումների սակագներ ու պայմանների (վճարային քարտի և քարտային հաշվի փակման դեպքում անվճար)

 

5. Այլ միջնորդավճարներ

 1. 1

Լուսանկարի արտապատկերում

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

անվճար

 

 1. 2

Զեղչային ակումբին մասնակցություն

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

անվճար

 

 1. 3

Priority Pass քարտի տրամադրում

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

անվճար

 

 1. 4

Priority Pass ցանցին պատկանող սրահների մուտք

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

15000 ՀՀ դրամ

 

 1. 5

Հավաստագրումների վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկում

15 ՀՀ դրամ

15 ՀՀ դրամ

15 ՀՀ դրամ

անվճար

 

 1. 6

Վարկային պարտավորությունների մարման վերաբերյալ

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

 

 1. 7

Քաղվածքի և տեղեկանքի տրամադրում ***

Համաձայն ֆիզիկական անձանց բանկային հաշիվների բացման և սպասարկման սակագների ու պայմանների

 

 1. 8

Բանկի պաշտոնական ինտերնետային կայքէջում տեղադրված աշխատավարձային քարտերի քարտապանների արտոնությունների փաթեթ

30.000 ՀՀ դրամ միանվագ****

 

6.Հավաստագրման սահմանաչափեր

 1. 1

Օրական կանխիկացման սահմանաչափ

500000 ՀՀ դրամ

500000 ՀՀ դրամ

500000 ՀՀ դրամ

1500000 ՀՀ դրամ

 

 1. 2

Օրական կանխիկացման գործարքների քանակ

3

4

4

7

 

 1. 3

Օրական անկանխիկ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ

500000 ՀՀ դրամ

1000000 ՀՀ դրամ

1000000 ՀՀ դրամ

3000000 ՀՀ դրամ

 

 1. 4

Օրական անկանխիկ գործարքների քանակ

10

10

10

10

 

 1. 5

Օրական քարտից քարտ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված քարտերին

2500000 ՀՀ դրամ

2500000 ՀՀ դրամ

2500000 ՀՀ դրամ

2500000 ՀՀ դրամ

 

 1. 6

Օրական քարտից քարտ  գործարքների քանակ ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված քարտերին

5

5

5

5

 

 1. 7

Օրական քարտից քարտ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված քարտերին

1000000 ՀՀ դրամ

1000000 ՀՀ դրամ

1000000 ՀՀ դրամ

1000000 ՀՀ դրամ

 

 1. 8

Օրական քարտից քարտ  գործարքների քանակ  ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված քարտերին

3

3

3

3

 

 1. 9

Շաբաթական քարտից քարտ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված քարտերին

5000000 ՀՀ դրամ

5000000 ՀՀ դրամ

5000000 ՀՀ դրամ

5000000 ՀՀ դրամ

 

 1. 10

Շաբաթական  քարտից քարտ  գործարքների քանակ ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված քարտերին

10

10

10

10

 

 1. 11

Շաբաթական քարտից քարտ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված քարտերին

2500000 ՀՀ դրամ

2500000 ՀՀ դրամ

2500000 ՀՀ դրամ

2500000 ՀՀ դրամ

 

 1. 12

Շաբաթական քարտից քարտ  գործարքների քանակ  ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված քարտերին

5

5

5

5

 

 1. 13

Ամսական քարտից քարտ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված քարտերին

7500000 ՀՀ դրամ

7500000 ՀՀ դրամ

7500000 ՀՀ դրամ

7500000 ՀՀ դրամ

 

 1. 14

Ամսական  քարտից քարտ  գործարքների քանակ ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված քարտերին

20

20

20

20

 

 1. 15

Ամսական  քարտից քարտ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված քարտերին

4000000 ՀՀ դրամ

4000000 ՀՀ դրամ

4000000 ՀՀ դրամ

4000000 ՀՀ դրամ

 

 1. 16

Ամսական  քարտից քարտ  գործարքների քանակ  ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված քարտերին

10

10

10

10

 

7.Տրամադրման պայմաններ

 1. 1

Հիմնական չիպային, առանց հպման գործարքներ կատարելու հնարավորությամբ (բացառությամբ ArCA-Mir տեսակի քարտերի) վճարային քարտը տրամադրվում է ՀՀ կամ այլ երկրի քաղաքացիություն ունեցող 14 տարեկանը լրացած ֆիզիկական անձի, որը ներկայացնում է Դեբետային (հաշվարկային) քարտի տրամադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկով սահմանված պատշաճ և վավեր փաստաթղթեր և հանդիսանում է Բանկի հետ աշխատավարձային նախագծի շրջանականերում սույն սակագնային փաթեթով համագործակցող կազմակերպության աշխատակից:

 

 1. 2

Վճարային քարտը տրամադրվում է ՀՀ-ում փաստացի բնակության հասցե և քաղաքային կամ բջջային հեռախոսամար ունեցող ֆիզիկական անձանց:

 

 1. 3

Վճարային քարտը տրամադրվում է 5 տարի ժամկետով: Վճարային քարտի վերաթողարկումը նոր ժամկետով իրականացվում է Վճարային քարտերի կանոններով սահմանված դեպքերում:

 

 1. 4

Visa Classic, Visa Gold Debit վճարային քարտերը կարող են տրամադրվել Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկով սահմանված փաստաթղթերը Բանկ ներկայացնելուց հետո առավելագույնը 10 րոպեի ընթացքում: Ընդ որում, նշված քարտերը չանհատականացված են, թողարկվում են միայն ՀՀ դրամով և վճարային քարտի ժամկետը 2 տարի է: Հակառակ  դեպքում վճարային քարտը տրամադրվում է առավելագույնը 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, Վճարային քարտն ակտիվացվում է  Վճարային քարտերի կանոններով սահմանված կարգով:

 

 1. 5

Միևույն աշխատավարձային նախագծի շրջանակներում կարող է թողարկվել առավելագույնը 2 աշխատավարձային (որի միջոցով ստացվում է աշխատավարձը) վճարային քարտ և բացվել առավելագույնը 2 աշխատավարձային հաշիվ

 

 1. 6

Սակագնային փաթեթը հասանելի է Բանկի հետ աշխատավարձային նախագծի շրջանակներում համակգործակցող այն կազմակերպությունների համար, որոնց հետ նշված համագործակցության շրջանակներում թողարկվելիք և գործող վճարային քարտերի քանակների հանրագումարը գերազանցում է 50-ը, ինչպես նաև առանձին դեպքերում` Բանկի ներքին իրավական ակտերի համաձայն:

 

 

*Բանկին պատկանող ինքնասպասարկման սարքերի խափանման կամ այդ սարքերից Բանկում սպասարկվող հաշիվների և քարտերի համալրման ծառայության անսանելիության դեպքում և ընթացքում տվյալ սակագինը սահմանվում է 0 (զրո) ՀՀ դրամ:

 

** «Տարեկան պարզ (անվանական) տոկոսադրույքը» տարեկան կտրվածքով սակագներով սահմանված տոկոսադրույք է, որի հիման վրա Բանկը հաշվարկում է Հաճախորդին վճարման ենթակա տոկոսագումարները:

Օրինակ` 1000 ՀՀ դրամ * 5% = 50 ՀՀ դրամ` 365 օրվա համար

Հաշվի տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը (APY) այն տոկոսն է, որն անձը կստանա 1000 ՀՀ դրամ ավանդի դիմաց 365-օրյա ժամանակահատվածի ընթացքում տարեկան պարզ տոկոսադրույքի կիրառման և տոկոսների կապիտալացման ու վճարման հաճախականության հետևանքով:

Ավանդի տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն է հանդիսանում տարեկան տոկոսային եկամտաբերության տոկոսադրույքով վճարվող տոկոսների հաշվարկման արդյունքում ստացված գումարը:

Տարեկան տոկոսային եկամտաբերության հաշվարկման կարգը սահմանված է ՀՀ ԿԲ “Բանկային ավանդների տարեկան տոկոսային եկամտաբրերության հաշվարկում” Կանոնակարգ 8/02-ով:

 

Բանկը վճարման ենթակա տոկոսագումարը վճարում է հաճախորդի հաշվին յուրաքանչյուր եռամսյակը մեկ անգամ, ընդ որում «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն Հաճախորդին հաշվեգրված տոկոսները վճարելիս Բանկը հանդես է գալիս որպես ավանդատուի հարկային գործակալ, գանձում է եկամտային հարկ տոկոսագումարի (եկամտի) օրենքով սահմանված չափով և փոխանցում պետական բյուջե: 

*** Բանկի հաճախորդներին տրամադրման ենթակա չեն ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պահպանության ժամկետը լրացած փաստաթղթերը և/կամ տեղեկատվությունը: **** Միջնորդավճարը չի գանձվում արտոնությունների փաթեթի ակտիվացմանը հաջորդող 48 ամիսների ընթացքում հաճախորդի կողմից Բանկին ներկայացված  աշխատավարձը Բանկի քարտային հաշվի միջոցով ստանալու դեպքում, ընդ որում՝ աշխատավարձի չափի մասին Բանկում տեղեկությունների բացակայության դեպքում աշխատավարձի զուտ (տնօրինվող) չափը չի կարող պակաս լինել, քան ամսական 40.000 ՀՀ դրամը: Արտոնությունների փաթեթի ակտիվացման սկիզբ է համարվում փաթեթում ներառված ծառայությունների շրջանակներում համապատասխան պայմանագրի կնքման օրը, իսկ մեկից ավելի ծառայություններից օգտվելու դեպքում փաթեթի ակտիվացման սկիզբ է համարվում ժամանակային առումով վերջին պայմանագրի կնքման ամսաթիվը: Սույն կետով սահմանված պայմանի խախտումը հիմք է սույն պայմանների 5.8. կետով սահմանված միջնորդավճարի գանձման համար:

 

 

 

 

 • ** «Տարեկան պարզ (անվանական) տոկոսադրույքը» տարեկան կտրվածքով սակագներով սահմանված տոկոսադրույք է, որի հիման վրա Բանկը հաշվարկում է Հաճախորդին վճարման ենթակա տոկոսագումարները:

  Օրինակ` 1000 ՀՀ դրամ * 5% = 50 ՀՀ դրամ` 365 օրվա համար

  Հաշվի տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը (APY) այն տոկոսն է, որն անձը կստանա 1000 ՀՀ դրամ ավանդի դիմաց 365-օրյա ժամանակահատվածի ընթացքում տարեկան պարզ տոկոսադրույքի կիրառման և տոկոսների կապիտալացման ու վճարման հաճախականության հետևանքով:

  Ավանդի տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն է հանդիսանում տարեկան տոկոսային եկամտաբերության տոկոսադրույքով վճարվող տոկոսների հաշվարկման արդյունքում ստացված գումարը:

  Տարեկան տոկոսային եկամտաբերության հաշվարկման կարգը սահմանված է ՀՀ ԿԲ “Բանկային ավանդների տարեկան տոկոսային եկամտաբրերության հաշվարկում” Կանոնակարգ 8/02-ով:

  Բանկը վճարման ենթակա տոկոսագումարը վճարում է հաճախորդի հաշվին յուրաքանչյուր եռամսյակը մեկ անգամ, ընդ որում «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն Հաճախորդին հաշվեգրված տոկոսները վճարելիս Բանկը հանդես է գալիս որպես ավանդատուի հարկային գործակալ, գանձում է եկամտային հարկ տոկոսագումարի (եկամտի) օրենքով սահմանված չափով և փոխանցում պետական բյուջե: 

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է
Developed by Studio One