Ֆորվարդ գործարքներ | ardshinbank

Ֆորվարդ գործարքներ

Տնտեսվարող սուբյեկտների գործունեության ընթացքում առաջացող արտարժութային ռիսկերը հեջավորելու համար, Արդշինբանկը առաջարկում է  օգտվել ֆորվարդային գործարքներից, ինչը նրանց հնարավորություն կտա զերծ մնալու արտարժութային փոխարժեքների տատանումների բացասական հետևանքներից:

Արտարժութային ֆորվարդը Արդշինբանկի և հաճախորդի միջև կնքվող գրավոր պայմանագիր է՝ ապագայում որոշված օրը, պայմանագրում ֆիքսված ծավալով արտարժույթի գնման կամ վաճառքի վերաբերյալ՝ պայմանագրի կնքման պահին բանկի կողմից գնանշվող փոխարժեքով: Յուրաքանչյուր օրվա համար Արդշինբանկը հրապարակում է ֆորվարդ փոխարժեքները, կնքվող գործարքների նվազագույն և առավելագույն գումարները, պահանջվող ապահովածությունը (մարժա) և այլ պայմաններ:

 

USD

Ֆորվարդ առք

Ֆորվարդ վաճառք

Երաշխիքային գումար, % գործարքի գումարից

15 օր

392.54

400.68

10%

30 օր

393.58

401.87

10%

90 օր

397.61

406.47

10%

180 օր

401.91

413.64

10%

270 օր

408.32

420.92

10%

360 օր

414.73

427.21

10%

Մեկ գործարքի նվազագույն գումարը 50,000 ԱՄՆ դոլար է կամ դրան համարժեք արտարժույթ:

500,000 ԱՄՆ դոլար և դրան համարժեք արտարժույթը գերազանցող գործարքները կատարվում են պայմանագրային վավերապայմաններով, որոնք սահմանվում են գանձապետարանի կողմից:

 

 

EUR

Ֆորվարդ առք

Ֆորվարդ վաճառք

Երաշխիքային գումար, % գործարքի գումարից

15 օր

421.29

437.79

10%

30 օր

422.84

440.33

10%

90 օր

428.92

450.70

10%

180 օր

437.61

466.91

10%

270 օր

446.18

 483.76

10%

360 օր

455.16

500.05

10%

 

Մեկ գործարքի նվազագույն գումարը 50,000 ԱՄՆ դոլար է կամ դրան համարժեք արտարժույթ:

500,000 ԱՄՆ դոլար և դրան համարժեք արտարժույթը գերազանցող գործարքները կատարվում են պայմանագրային վավերապայմաններով, որոնք սահմանվում են գանձապետարանի կողմից:

 

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է Երք, 2023-01-31 09:56
Developed by Studio One