Ֆինանսական հաշվետվություններ | ardshinbank

Ֆինանսական հաշվետվություններ

Արդշինբանկը հրապարակել է 2018թ-ի ֆինանսական հաշվետվությունները՝ արձանագրելով կայուն աճ: Տարեկան արդյունքներով Բանկն իր հիմնական ցուցանիշներով բարելավեց դիրքերն առաջատար եռյակում՝ զբաղեցնելով 2-րդ տեղն ընդհանուր ակտիվների, վարկային պորտֆելի, պարտավորությունների, սեփական կապիտալի մեծությամբ: 2018 թվականի արդյունքներով Բանկի զուտ շահույթը կազմել է 6.5 միլիարդ ՀՀ դրամ:

 

Ցուցանիշ

 

Բացարձակ մեծություն

31.12.18թ. դրությամբ

(միլիարդ ՀՀ դրամ)

 

Բացարձակ մեծության աճը

(միլիարդ ՀՀ դրամ)

 

Աճը % հարաբերակցությամբ

Ակտիվներ 672.9 104.9 18.5%
Վարկային պորտֆել 456.7 64.7 16.5%
Հաճախորդներից ներգրավված միջոցներ 367.2 22.2 6.4%
Սեփական կապիտալ 65.4 -1 -1.6%
Զուտ շահույթ 6.5 1   17.1%

 

 

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է
Developed by Studio One