Ֆինանսական հաշվետվություններ | ardshinbank

Ֆինանսական հաշվետվություններ

Արդշինբանկը հրապարակել է 2016թ-ի ֆինանսական հաշվետվությունները՝ արձանագրելով կայուն աճ: Տարեկան արդյունքներով Բանկն իր հիմնական ցուցանիշներով բարելավեց դիրքերն առաջատար եռյակում՝ զբաղեցնելով 2-րդ տեղն ընդհանուր ակտիվների, վարկային պորտֆելի, պարտավորությունների, հաճախորդներից ներգրաված միջոցների մեծություններով: 2016 թվականի արդյունքներով Բանկի զուտ շահույթը կազմել է 4.1 միլիարդ ՀՀ դրամ (առանց Առեքսիմբանկի հետ միաձուլման արդյունքների):

Ցուցանիշ

 

Բացարձակ մեծություն

31.12.16թ. դրությամբ

(միլիարդ ՀՀ դրամ)

 

Բացարձակ մեծության աճը

(միլիարդ ՀՀ դրամ)

 

Աճը % հարաբերակցությամբ

Ակտիվներ 548.4 148.0 37.0%
Վարկային պորտֆել 358 83.5 30.4%
Հաճախորդներից ներգրավված միջոցներ 297.7 93.6 45.9%
Սեփական կապիտալ 71.5 23.1 47.7%

 

 

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է
Developed by Studio One