Փոխանցումներ | ardshinbank

Փոխանցումներ

Արագ, «մատչելի», պարզ, տարբեր արժույթներով և աշխարհի գրեթե բոլոր երկրներով փոխանցումներ կատարելու հնարավորություն։

Հայտնի և հեղինակավոր թղթակից բանկերի միջոցով Արդշինբանկում Դուք կարող եք միջոցներ փոխանցել ցանկացած երկիր, ցանկացած բանկ, ցանկացած արտարժույթով: Բացի այդ, մենք ապահովում ենք արտասահմանից Ձեզ փոխանցվող միջոցների արագ և ապահով ճանապարհներ: 

Հ/Հ

Արժույթ

AMD

USD

EUR

RUR

1.     Գործարքներ

1.1

Փոխանցումներ1, այդ թվում՝

Բանկ այցելելով

1.1.1    

ՀՀ տարածքում

1.1.1.1

Ներբանկային (միջմասնաճյուղային) փոխանցումներ հաշվից

0

0

0

0

1.1.1.2

Միջբանկային փոխանցումներ հաշվից

0

0,1% min 2,000 max 20,000 AMD

1.1.2    

ՀՀ տարածքից դուրս2,3

1.1.2.1

Եթե թղթակից բանկի ծախսերը կրում է «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ն, իսկ բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը (առկայության դեպքում) գանձվում են փոխանցվող գումարից (ծախսերի OUR տարբերակ)4

Ծառայությունը հասանելի չէ

0,1% min 5,000 max 50,000 AMD

0,1% min 7,000 max 50,000 AMD

0,1% min 4,000 max 30,000 AMD

 

1.1.2.1 կետի փոխանցումներ ոչ ռեզիդենտ հաճախորդների դեպքում

Ծառայությունը հասանելի չէ

0,12% min 6,000 max 60,000 AMD

0,12% min 8,000 max 60,000 AMD

0,12% min 5,000 max 40,000 AMD

1.1.2.2

Եթե թղթակից և բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը գանձվում են փոխանցվող գումարից (ծախսերի SHA տարբերակ)5

Ծառայությունը հասանելի չէ

0.1%, min 4,000 max 30,000  AMD

Ծառայությունը հասանելի չէ

 

1.1.2.2 կետի փոխանցումներ ոչ ռեզիդենտ հաճախորդների դեպքում

Ծառայությունը հասանելի չէ

0.12%, min 6,000 max 50,000  AMD

Ծառայությունը հասանելի չէ

1.1.2.3

Եթե թղթակից և բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը կրում է «Արդշինիբանկ» ՓԲԸ-ն՝ գումարն ամբողջությամբ (առանց նվազեցումների) փոխանցելով ստացողին (ծախսերի GOUR տարբերակ)

Ծառայությունը հասանելի չէ

0.1%, min 5,000 max 50,000  AMD + 10,000 AMD

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

 

1.1.2.3 կետի փոխանցումներ ոչ ռեզիդենտ հաճախորդների դեպքում

Ծառայությունը հասանելի չէ

0.12%, min 6,000 max 60,000  AMD + 10,000 AMD

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

Internet-բանկինգ կամ Mobile-բանկինգ համակարգով

1.1.1    

ՀՀ տարածքում

1.1.1.1

Ներբանկային (միջմասնաճյուղային) փոխանցումներ հաշվից

0

0

0

0

1.1.1.2

Միջբանկային փոխանցումներ ՀՀ տարածքում հաշվից

0

0,1% min 1,500 max 20,000 AMD

1.1.2    

ՀՀ տարածքից դուրս 2, 3

1.1.2.1

Եթե թղթակից բանկի ծախսերը կրում է «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ն, իսկ բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը (առկայության դեպքում) գանձվում են փոխանցվող գումարից (ծախսերի OUR տարբերակ) 4

Ծառայությունը հասանելի չէ

0,09% min 5,000 max 50,000 AMD

0,09% min 7,000 max 50,000 AMD

0,09% min 3,000 max 30,000 AMD

 

1.1.2.1 կետի փոխանցումներ ոչ ռեզիդենտ հաճախորդների դեպքում

Ծառայությունը հասանելի չէ

0,11% min 6,000 max 50,000 AMD

0,11% min 7,000 max 50,000 AMD

0,11% min 4,000 max 30,000 AMD

1.1.2.2

Եթե թղթակից և բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը գանձվում են փոխանցվող գումարից (ծախսերի SHA տարբերակ)5

Ծառայությունը հասանելի չէ

0.09%, min 4,000 max 30,000  AMD

Ծառայությունը հասանելի չէ

 

1.1.2.2 կետի փոխանցումներ ոչ ռեզիդենտ հաճախորդների դեպքում

Ծառայությունը հասանելի չէ

0.11%, min 5,000 max 40,000  AMD

Ծառայությունը հասանելի չէ

1.1.2.3

Եթե թղթակից և բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը կրում է «Արդշինիբանկ» ՓԲԸ-ն՝ գումարն ամբողջությամբ (առանց նվազեցումների) փոխանցելով ստացողին (ծախսերի GOUR տարբերակ)

Ծառայությունը հասանելի չէ

0.1%, min 5,000, max 50,000  AMD + 10,000 AMD

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

 

1.1.2.3 կետի փոխանցումներ ոչ ռեզիդենտ հաճախորդների դեպքում

Ծառայությունը հասանելի չէ

0.11%, min 6,000 max 60,000  AMD + 10,000 AMD

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

1.2         

Վճարումներ, այդ թվում՝

Բանկ այցելելով

1.2.1.1

Կոմունալ և այլ վճարումներ հաշվից

0

0

0

0

1.2.1.2

Վճարումներ պետ. բյուջե հաշվից

0

Ծառայությունը հասանելի չէ

Internet-բանկինգ կամ Mobile-բանկինգ համակարգով

1.2.1.1

Կոմունալ և այլ վճարումներ հաշվից

0

0

0

0

1.2.1.2

Վճարումներ պետ. բյուջե հաշվից

0

Ծառայությունը հասանելի չէ

1.3         

Շտապ փոխանցումներ6

1.3.1.1

Բանկ այցելելով կամ Հեռախոսային-բանկ համակարգով

Տվյալ փոխանցման համար նախատեսված սակագնին + 10,000 AMD

1.3.1.2

Internet-բանկինգ կամ Mobile-բանկինգ համակարգով

1.4         

Փոխանցումների տվյալների փոփոխություն, ներառյալ` հետ կանչ կամ չեղյալ համարում7

1.4.1.1

Ներբանկային (միջմասնաճյուղային) փոխանցումներ

0

0

0

0

1.4.1.2

Միջբանկային փոխանցումներ ՀՀ տարածքում

0

0

0

0

1.4.2.3

Փոխանցումներ ՀՀ տարածքից դուրս և արտերկրից ստացված՝

1.4.2.3.1

Հաճախորդի դիմումի համաձայն

Ծառայությունը հասանելի չէ

25,000 AMD

1.4.2.3.2

Թղթակից բանկերից ստացված հարցման հիման վրա` ստացված փոխանցումների համար8

Ծառայությունը հասանելի չէ

5,000 AMD

1.5         

Փոխանցումների որոնում, փոխանցման կարգավիճակի ստուգում

7,500 AMD

1.6         

Պարբերական վճարման հանձնարարականների կազմում9

0

2.     Գործարքների սահմանափակումներ և ժամկետներ

2.1 Փոխանցման ժամկետներ, այդ թվում՝

Տրման ժամկետ10

Կատարման ժամկետ11

2.1.1

Բանկ այցելելով

Ներբանկային

Գործառնական օրվա ընթացքում մինչև 16:45

Մինչև 16:45 տրված հանձնարականների դեպքում միևնույն գործառնական օրվա ընթացքում առավելագույնը 10 րոպեի ընթացքում, 16:45-ից  հետո տրված հանձնարականների դեպքում առավելագույնը մինչև հաջորդ գործառնական օրվա ավարտը

Միջբանկային

Մինչև 15:45 տրված հանձնարականների դեպքում միևնույն գործառնական օրվա ընթացքում, 15:45-ից  հետո տրված հանձնարականների դեպքում առավելագույնը մինչև հաջորդ գործառնական օրվա ավարտը

2.1.2

Ինտերնետ, mobile կամ հեռախոսային- բանկ համակարգով

Ներբանկային

Շուրջօրյա

Մինչև 19:00 տրված հանձնարականների դեպքում միևնույն գործառնական օրվա ընթացքում առավելագույնը 10 րոպեի ընթացքում, 19:00-ից  հետո տրված հանձնարականների դեպքում առավելագույնը մինչև հաջորդ գործառնական օրվա ավարտը

Միջբանկային

Մինչև 15:45 տրված հանձնարականների դեպքում միևնույն գործառնական օրվա ընթացքում, 15:45-ից  հետո տրված հանձնարականների դեպքում առավելագույնը մինչև հաջորդ գործառնական օրվա ավարտը

2.2 Պետբյուջե կատարվող վճարների ժամկետներայդ թվում՝

Տրման ժամկետ

Կատարման ժամկետ

2.2.1

Բանկ այցելելով

Գործառնական օրվա ընթացքում մինչև 16:45

Մինչև 15:45 տրված հանձնարականների դեպքում միևնույն գործառնական օրվա ընթացքում առավելագույնը 10 րոպեի ընթացքում, 15:45-ից  հետո տրված հանձնարականների դեպքում առավելագույնը մինչև հաջորդ գործառնական օրվա ավարտը

2.2.2

Ինտերնետ, mobile կամ հեռախոսային-բանկ համակարգով

Շուրջօրյա

2.3 Շտապ փոխանցումներ, այդ թվում՝

Տրման ժամկետ

Կատարման ժամկետ

2.3.1

Բանկ այցելելով

9:15-ից մինչև 15:45

Մինչև 15:45 տրված հանձնարականների դեպքում միևնույն գործառնական օրվա ընթացքում,

15:45-ից  հետո ձևավորված շտապ փոխանցումներն իրականացվում են հաջորդ գործառնական օրը՝ 2 աշխատանքային ժամվա ընթացքում

2.3.2

Ինտերնետ, mobile կամ հեռախոսային-բանկ համակարգով

 

1 Արտարժույթի գումարի նկատմամբ տոկոսներով արտահայտված միջնորդավճարները գանձվում են ՀՀ դրամով: Բանկում Հաճախորդի հաշիվներին ՀՀ դրամով բավարար միջոցներ չլինելու դեպքում, Բանկն իրավունք ունի միջնորդավճարի գումարը կամ դրա մի մասը փոխարկել արտարժույթով ունեցած միջոցներից` հաշվարկման համար կիրառելով տվյալ արժույթի ՀՀ Կենտրոնական Բանկի միջին փոխարժեքը:

2 Բանկը կարող է ինքնուրույն, առանց հաճախորդի նախնական համաձայնության, ընտրել միջոցների փոխանցման ճանապարհը (միջնորդ բանկին)՝ համաձայն Բանկում առկա տեղեկագրերի՝ այն դեպքում, եթե փոխանցման ամբողջական ճանապարհը (միջնորդ բանկը) նշված չէ հաճախորդի կողմից ներկայացված վճարման հանձնարարականում: Միևնույն ժամանակ, անհրաժեշտություն դեպքում, Բանկը կարող է ինքնուրույն, առանց հաճախորդի նախնական համաձայնության, փոխել միջնորդ բանկին, եթե հաճախորդի կողմից ներկայացված վճարման հանձնարարականում նշված է որևիցէ այլ միջնորդ բանկ: Կախված միջնորդ բանկերի քանակից` հնարավոր է, որ գումարը շահառուին (ստացողին) հասնի որոշակի նվազեցումներով:

3 Փոխանցումները իրականացվում են Հաճախորդի բանկային հաշվից:

4 Բանկում գնանշվող այլ արտարժույթներով (բացառությամբ EUR և RUB) փոխանցումների համար տվյալ սակագինը համընկնում է USD արժույթի սակագնի հետ, իսկ չգնանշվող արտարժույթներով գումարի փոխանցման համար սակագինը սահմանվում է 0.2% min 10,000 AMD max 80,000 AMD:

5 Բանկում գնանշվող այլ արտարժույթներով (բացառությամբ RUB) փոխանցումների համար տվյալ սակագինը համընկնում է USD/EUR արժույթի սակագնի հետ, իսկ չգնանշվող արտարժույթներով գումարի փոխանցման համար սակագինը հետևյալն է 0.2% min 10,000 AMD max 80,000 AMD

6 Շտապ փոխանցումներում ներառված չեն ՀՀ տարածքից դուրս փոխանցումները:

7 Հաճախորդի դիմումի համաձայն վճարման հանձնարարականի տվյալների փոփոխումը և չեղյալ համարումը նախքան Բանկի կողմից փոխանցման փաստացի կատարումը իրականացվում է անվճար: Վճարման հանձնարարականի չեղյալ համարումը իրականացվում է օրենքով սահմանված կարգով: Եթե փոխանցված միջոցներն արդեն վճարված են շահառուին, ապա Բանկը պատասխանատվություն չի կրում գումարների վերադարձման համար:

8 Միջնորդավճարը գանձվում է փոխանցված գումարից:

9 Սակագինը վերաբերվում է միայն պարբերական վճարման հանձնարարականի կազմմանը, փոխանցումները կատարվում են համաձայն տվյալ փոխանցման տեսակի համար սահմանված սակագնի:

10 Շուրջօրյա, երկարացված գրաֆիկով և հանգստյան օրերին աշխատող մասնաճյուղերի դեպքում հանձնարարականները տրվում են մասնաճյուղի աշխատանքային գրաֆիկին համապատասխան:

11 Ժամկետը վերաբերում է Բանկի կողմից գործարքի կատարմանը:

 

*ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ցանկում ընդգրկվող օֆշորային տարածքներում գրանցված ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց համար սահմանված են հատուկ սակագներ:

**Բանկը, ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում, ինչպես նաև  գործարքը ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կասկածելի դիտարկվելու դեպքում, իրավունք ունի կասեցնել գործարքը կամ հրաժարվել այն կատարելուց (այդ թվում՝ մերժել հաճախորդի հետ գործարար հարաբերություն հաստատելը):

 

 

 

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է Ուրբ, 2021-07-23 18:47
Developed by Studio One