Փոխանցումներ

Արագ, «մատչելի», պարզ, տարբեր արժույթներով և աշխարհի գրեթե բոլոր երկրներով փոխանցումներ կատարելու հնարավորություն։

Հայտնի և հեղինակավոր թղթակից բանկերի միջոցով Արդշինբանկում Դուք կարող եք միջոցներ փոխանցել ցանկացած երկիր, ցանկացած բանկ, ցանկացած արտարժույթով: Բացի այդ, մենք ապահովում ենք արտասահմանից Ձեզ փոխանցվող միջոցների արագ և ապահով ճանապարհներ: 

Հ/Հ

Արժույթ

AMD

USD

EUR

RUR

1.     Գործարքներ

1.1

Փոխանցումներ1, այդ թվում՝

Բանկ այցելելով

1.1.1    

ՀՀ տարածքում

1.1.1.1

Ներբանկային (միջմասնաճյուղային) փոխանցումներ հաշվից

0

0

0

0

1.1.1.2

Միջբանկային փոխանցումներ հաշվից

0

0,1% min 2,000 max 20,000 AMD

1.1.2    

ՀՀ տարածքից դուրս 2, 3

1.1.2.1

Եթե թղթակից բանկի ծախսերը կրում է «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ն, իսկ բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը (առկայության դեպքում) գանձվում են փոխանցվող գումարից (ծախսերի OUR տարբերակ)4

Ծառայությունը հասանելի չէ

0,14%

min 6,500

max 50,000 AMD

0,14%

min 8,000

max 50,000 AMD

0,14%

min 4,500

max 40,000 AMD

1.1.2.2

Եթե թղթակից և բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը գանձվում են փոխանցվող գումարից (ծախսերի SHA տարբերակ)5

Ծառայությունը հասանելի չէ

0.1%, min 4,500 max 45,000  AMD

Ծառայությունը հասանելի չէ

1.1.2.3

Եթե թղթակից և բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը կրում է «Արդշինիբանկ» ՓԲԸ-ն՝ գումարն ամբողջությամբ (առանց նվազեցումների) փոխանցելով ստացողին (ծախսերի GOUR տարբերակ)

Ծառայությունը հասանելի չէ

0.14%, min 5,500 max 50,000  AMD + 10,000 AMD

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

Internet-բանկինգ կամ Mobile-բանկինգ համակարգով

1.1.1    

ՀՀ տարածքում

1.1.1.1

Ներբանկային (միջմասնաճյուղային) փոխանցումներ հաշվից

0

0

0

0

1.1.1.2

Միջբանկային փոխանցումներ ՀՀ տարածքում հաշվից

0

0,1% min 1,500 max 20,000 AMD

1.1.2    

ՀՀ տարածքից դուրս 2, 3

1.1.2.1

Եթե թղթակից բանկի ծախսերը կրում է «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ն, իսկ բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը (առկայության դեպքում) գանձվում են փոխանցվող գումարից (ծախսերի OUR տարբերակ)4

Ծառայությունը հասանելի չէ

0,1% min 5,000 max 50,000 AMD

0,1% min 7,000 max 50,000 AMD

0,1% min 3,000 max 30,000 AMD

1.1.2.2

Եթե թղթակից և բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը գանձվում են փոխանցվող գումարից (ծախսերի SHA տարբերակ)5

Ծառայությունը հասանելի չէ

0.1%, min 4,500 max 45,000  AMD

Ծառայությունը հասանելի չէ

1.1.2.3

Եթե թղթակից և բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը կրում է «Արդշինիբանկ» ՓԲԸ-ն՝ գումարն ամբողջությամբ (առանց նվազեցումների) փոխանցելով ստացողին (ծախսերի GOUR տարբերակ)

Ծառայությունը հասանելի չէ

0.1%, min 5,000, max 50,000  AMD + 10,000 AMD

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

1.2         

Վճարումներ, այդ թվում՝

Բանկ այցելելով

1.2.1.1

Կոմունալ և այլ վճարումներ հաշվից

0

0

0

0

1.2.1.2

Վճարումներ պետ. բյուջե հաշվից

0

Ծառայությունը հասանելի չէ

Internet-բանկինգ կամ Mobile-բանկինգ համակարգով

1.2.1.1

Կոմունալ և այլ վճարումներ հաշվից

0

0

0

0

1.2.1.2

Վճարումներ պետ. բյուջե հաշվից

0

Ծառայությունը հասանելի չէ

1.3         

Շտապ փոխանցումներ6

1.3.1.1

Բանկ այցելելով կամ Հեռախոսային-բանկ համակարգով

Միևնույն գործառնական օրվա մեջ 1 ժամվա ընթացքում 9:15-ից մինչև 15:00-ը` տվյալ փոխանցման համար նախատեսված սակագնին + 10,000 AMD արժեքով

1.3.1.2

Internet-բանկինգ կամ Mobile-բանկինգ համակարգով

1.4         

Փոխանցումների տվյալների փոփոխություն, ներառյալ` հետ կանչ կամ չեղյալ համարում7

1.4.1.1

Ներբանկային (միջմասնաճյուղային) փոխանցումներ

0

0

0

0

1.4.1.2

Միջբանկային փոխանցումներ ՀՀ տարածքում

0

0

0

0

1.4.2.3

Փոխանցումներ ՀՀ տարածքից դուրս և արտերկրից ստացված՝

1.4.2.3.1

Հաճախորդի դիմումի համաձայն

Ծառայությունը հասանելի չէ

25,000 AMD

1.4.2.3.2

Թղթակից բանկերից ստացված հարցման հիման վրա` ստացված փոխանցումների համար8

Ծառայությունը հասանելի չէ

5,000 AMD

1.5         

Փոխանցումների որոնում, փոխանցման կարգավիճակի ստուգում

7,500 AMD

1.6         

Պարբերական վճարման հանձնարարականի կազմում9

0

2.     Գործարքների սահմանափակումներ և ժամկետներ

2.1 Փոխանցման ժամկետներ10, այդ թվում՝

Տրման ժամկետ11

Կատարման ժամկետ12

2.1.1

Բանկ այցելելով

Ներբանկային

Գործառնական օրվա ընթացքում մինչև 16:45

Մինչև 16:45 տրված հանձնարականների դեպքում միևնույն գործառնական օրվա ընթացքում առավելագույնը 10 րոպեի ընթացքում, 16:45-ից  հետո տրված հանձնարականների դեպքում առավելագույնը մինչև հաջորդ գործառնական օրվա ավարտը

Միջբանկային

Գործառնական օրվա ընթացքում մինչև 16:45

Առավելագույնը մինչև հաջորդ գործառնական օրվա ավարտը

2.1.2

Ինտերնետ, mobile կամ հեռախոսային- բանկ համակարգով

Ներբանկային

Շուրջօրյա

Մինչև 18:00 տրված հանձնարականների դեպքում միևնույն գործառնական օրվա ընթացքում առավելագույնը 10 րոպեի ընթացքում, 18:00-ից  հետո տրված հանձնարականների դեպքում առավելագույնը մինչև հաջորդ գործառնական օրվա ավարտը

Միջբանկային

Շուրջօրյա

Առավելագույնը մինչև հաջորդ գործառնական օրվա ավարտը

2.2 Պետ. բյուջե կատարվող վճարների ժամկետներ, այդ թվում՝

Տրման ժամկետ

Կատարման ժամկետ

2.2.1

Բանկ այցելելով

Գործառնական օրվա ընթացքում մինչև 16:45

Մինչև 16:45 տրված հանձնարականների դեպքում միևնույն գործառնական օրվա ընթացքում առավելագույնը 10 րոպեի ընթացքում, 16:45-ից  հետո տրված հանձնարականների դեպքում առավելագույնը մինչև հաջորդ գործառնական օրվա ավարտը

2.2.2

Ինտերնետ, mobile կամ հեռախոսային-բանկ համակարգով

Շուրջօրյա

Մինչև 18:00 տրված հանձնարականների դեպքում միևնույն գործառնական օրվա ընթացքում առավելագույնը 10 րոպեի ընթացքում, 18:00-ից  հետո տրված հանձնարականների դեպքում առավելագույնը մինչև հաջորդ գործառնական օրվա ավարտը1 Արտարժույթի գումարի նկատմամբ տոկոսներով արտահայտված միջնորդավճարները գանձվում են ՀՀ դրամով: Բանկում Հաճախորդի հաշիվներին ՀՀ դրամով բավարար միջոցներ չլինելու դեպքում, Բանկն իրավունք ունի միջնորդավճարի գումարը կամ դրա մի մասը փոխարկել արտարժույթով ունեցած միջոցներից` հաշվարկման համար կիրառելով տվյալ արժույթի ՀՀ Կենտրոնական Բանկի միջին փոխարժեքը:

2 Բանկը կարող է ինքնուրույն, առանց հաճախորդի նախնական համաձայնության, ընտրել միջոցների փոխանցման ճանապարհը (միջնորդ բանկին)՝ համաձայն Բանկում առկա տեղեկագրերի՝ այն դեպքում, եթե փոխանցման ամբողջական ճանապարհը (միջնորդ բանկը) նշված չէ հաճախորդի կողմից ներկայացված վճարման հանձնարարականում: Կախված միջնորդ բանկերի քանակից` հնարավոր է, որ գումարը շահառուին (ստացողին) հասնի որոշակի նվազեցումներով:

3 Փոխանցումները իրականացվում են Հաճախորդի բանկային հաշվից:

4 Բանկում գնանշվող այլ արտարժույթներով (բացառությամբ EUR և RUB) փոխանցումների համար տվյալ սակագինը համընկնում է USD արժույթի սակագնի հետ, իսկ չգնանշվող արտարժույթներով գումարի փոխանցման համար սակագինը սահմանվում է 0.2% min 10,000 AMD max 80,000 AMD:

5 Բանկում գնանշվող այլ արտարժույթներով (բացառությամբ RUB) փոխանցումների համար տվյալ սակագինը համընկնում է USD/EUR արժույթի սակագնի հետ, իսկ չգնանշվող արտարժույթներով գումարի փոխանցման համար սակագինը հետևյալն է 0.2% min 10,000 AMD max 80,000 AMD

6 Բանկի Գործառնական օրվա ավարտից հետո ձևավորված շտապ փոխանցումներն իրականացվում են հաջորդ գործառնական օրը՝ 2 աշխատանքային ժամվա ընթացքում: Շտապ փոխանցումներում ներառված չեն ՀՀ տարածքից դուրս փոխանցումները:

7 Հաճախորդի դիմումի համաձայն վճարման հանձնարարականի տվյալների փոփոխումը և չեղյալ համարումը նախքան Բանկի կողմից փոխանցման փաստացի կատարումը իրականացվում է անվճար: Վճարման հանձնարարականի չեղյալ համարումը իրականացվում է օրենքով սահմանված կարգով: Եթե փոխանցված միջոցներն արդեն վճարված են շահառուին, ապա Բանկը պատասխանատվություն չի կրում գումարների վերադարձման համար:

8 Միջնորդավճարը գանձվում է փոխանցված գումարից:

9 Սակագինը վերաբերվում է միայն պարբերական վճարման հանձնարարականի կազմմանը, փոխանցումները կատարվում են համաձայն տվյալ փոխանցման տեսակի համար սահմանված սակագնի:

10 «Գործառնական օր» է համարվում Երևանի ժամանակով (GMT+4) Բանկային օրվա 9:15-ից մինչև 18:00-ն ընկած ժամանակահատվածը: «Գործառնական օրվա» ավարտից հետո ձևավորված` տրված հանձնարարականները իրականացվում են հաջորդ «Գործառնական օրվա» ընթացքում:

11 Շուրջօրյա, երկարացված գրաֆիկով և հանգստյան օրերին աշխատող մասնաճյուղերի դեպքում հանձնարարականները տրվում են մասնաճյուղի աշխատանքային գրաֆիկին համապատասխան:

12 Ժամկետը վերաբերում է Բանկի կողմից գործարքի կատարմանը:

*ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ցանկում ընդգրկվող օֆշորային տարածքներում գրանցված ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց համար սահմանված են հատուկ սակագներ:

**Բանկը, ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում, ինչպես նաև  գործարքը ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կասկածելի դիտարկվելու դեպքում, իրավունք ունի կասեցնել գործարքը կամ հրաժարվել այն կատարելուց (այդ թվում՝ մերժել հաճախորդի հետ գործարար հարաբերություն հաստատելը):

 

 

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է Երկ, 2017-07-03 15:22
Developed by Studio One