Փաթեթային առաջարկ ՄՓՄՁ հաճախորդների համար | ardshinbank

Փաթեթային առաջարկ ՄՓՄՁ հաճախորդների համար

Վճարելով Ստանդարտ Փաթեթի եռամսյակային արժեքը՝  0-ից մինչև 7500 ՀՀ դրամ կամ Ստանդարտ+ Փաթեթի եռամսյակային արժեքը՝ 9000-ից մինչև 30000 ՀՀ դրամ, Ձեզ կտրամադրվի անվճար Բանկային հաշիվներ, MC Business և  Visa gold դեբետային քարտեր՝ առանց տարեկան սպասարկման վճարի, ինչպես նաև այլ ծառայություններ արտոնյալ սակագներով:

Ստանդարտ Փաթեթը կտրամադրվի անվճար, եթե Բանկում առկա Ձեր  հաշիվների միջին օրական մնացորդը  եռամսյակի ընթացքում  գերազանցում է 50 մլն ՀՀ դրամը:

 

Վարչության 2022թ. նոյեմբերի 17-ի թիվ 01/090-556 Լ որոշում

 

Փաթեթի սպասարկման եռամսյակային վճար*

Հաշվի միջին մնացորդ  եռամսյակի ընթացքում (hաշվարկվում է որպես  եռամսյակի ընթացքում միջին օրական մնացորդ)

 

0 - 24,999, 999 ՀՀ դրամ ներառյալ

7,500

25,000,000-49,999,999 ՀՀ դրամ ներառյալ

5,000

50,000,000 ՀՀ և ավելի

0

Բանկային հաշիվներ, վճարահաշվարկային ծառայություններ, վճարային քարտեր

Բանկային հաշիվների բացում և վարում (անկախ արժույթից, առանց քանակային սահմանափակման) անվճար

MC Business դեբետային քարտի տրամադրում և սպասարկում (ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, ԵՎՐՈ, ՌԴ ռուբլի արժույթներով)**

(Քարտերը տրամադրվում են կազմակերպության աշխատակիցների անուններով)

1  քարտ անվճար (անկախ արժույթից)

Ինտերնետ Բանկինգ ծառայության ակտիվացում և սպասարկում

անվճար

Pos տերմինալի  ակտիվացում

անվճար

Visa Gold դեբետային քարտի տրամադրում և սպասարկում՝ Ընկերության տնօրենին և/կամ տնօրենի որոշմամբ Ընկերության աշխատակցին (ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, ԵՎՐՈ)** առավելագույնը 2 քարտ անվճար (անկախ արժույթից)

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝  Պարտադիր պայման է ՀՀ –ում կազմակերպության գրանցված  և տնօրենի, հիմնադրի, իրական շահառուի ՀՀ քաղաքացի լինելը:

*Փաթեթից Փաթեթ անցման և/կամ Փաթեթի դադարեցման պայմանները՝  համաձայն Հաճախորդի և Բանկի հետ կնքվող դիմում-առաջարկի:

** Գործող դեբետային քարտերի ընդհանուր քանակը չի կարող գերազանցել առանձին փաթեթների համար սահմանված առավելագույն քանակը:

Վարչության 2022թ. նոյեմբերի 17-ի թիվ 01/090-556 Լ որոշում

 

Փաթեթի սպասարկման եռամսյակային վճար*

 
Հաշվի միջին մնացորդ  եռամսյակի ընթացքում (hաշվարկվում է որպես  եռամսյակի ընթացքում միջին օրական մնացորդ)    

0 - 24,999, 999 ՀՀ դրամ ներառյալ

30,000

 

25,000,000-49,999,999 ՀՀ դրամ ներառյալ

15,000

 

50,000,000 ՀՀ և ավելի

9,000

 

Բանկային հաշիվներ, վճարահաշվարկային ծառայություններ, վճարային քարտեր

 

Բանկային հաշիվների բացում և վարում (անկախ արժույթից, առանց քանակային սահմանափակման)

անվճար

 

MC Business դեբետային քարտի տրամադրում և սպասարկում (ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, ԵՎՐՈ , ՌԴ ռուբլի արժույթներով)****

(Քարտերը տրամադրվում են կազմակերպության աշխատակիցների անուններով)

առավելագույնը 5 քարտ անվճար (անկախ արժույթից)  

Փոխանցումներ ՀՀ տարածքից դուրս OUR տարբերակով՝ Բանկ այցելելով կամ Internet-բանկ համակարգով

Ամսական 2 փոխանցում՝  գործող սակագնից 50% զեղչ

 

Ինտերնետ Բանկինգ ծառայության ակտիվացում և սպասարկում

անվճար

 

Pos տերմինալի ակտիվացում

անվճար

 

Աշխատավարձային նախագիծ  /եթե կազմակերպությունը Բանկի կողմից հավատարմագրված է և ունի 10 և ավել աշխատակից/

A – աշխատավարձային փաթեթ

 
Visa Gold դեբետային քարտի տրամադրում և սպասարկում՝ Ընկերության տնօրենին և/կամ տնօրենի որոշմամբ Ընկերության աշխատակցին (ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, ԵՎՐՈ արժույթներով):**** առավելագույնը 5 քարտ անվճար (անկախ արժույթից)  

MC Business վճարային քարտին տրամադրվող վարկային գիծ***

գործող տոկոսադրույքից - 0.5 տոկոսային կետ

 

SME-FLEXI վարկ, նաև ՓՄՁ հաճախորդների համար նախատեսված այլ վարկեր***

Վարկի տրամադրման միջնորդավճարից 50% զեղչ

 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝  Պարտադիր պայման է ՀՀ –ում կազմակերպության գրանցված  և տնօրենի, հիմնադրի, իրական շահառուի ՀՀ քաղաքացի լինելը:

*Փաթեթից  Փաթեթ անցման և/կամ  Փաթեթի դադարեցման պայմանները՝  համաձայն Հաճախորդի և Բանկի հետ կնքվող դիմում-առաջարկի:

*** Վարկային գծերն ու վարկերը տրամադրվում են Բանկի վարկավորման պայմաններին բավարարելու դեպքում:

**** Գործող դեբետային քարտերի ընդհանուր քանակը չի կարող գերազանցել առանձին փաթեթների համար սահմանված առավելագույն քանակը:

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է Հնգ, 2023-05-18 12:45
Developed by Studio One