Վերաֆինանսավորում | ardshinbank

Վերաֆինանսավորում

ԳՆԱՀԱՏՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Լավագույն հնարավորությունը ձեր գործող արտարժութային հիփոթեքային վարկի տոկոսադրույքը 1%-ային կետով ցածր տոկոսադրույքով "Արդշինբանկ" ՓԲԸ տեղափոխելու համար:

Վարկի նպատակ

Կառուցապատման աշխատանքներն ավարտված բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերում,
Կառուցվող բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերում,
Բնակելի տան կառուցում կամ կառուցապատման շարունակում,
Բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում/վերակառուցում (բնակելի անշարժ գույքի արդիականացում)

Արժույթ

AMD, USD

Ժամկետ

3-20 տարի

Վարկի առավելագույն գումար

50 000 000 ՀՀ դրամ*

Տարեկան տոկոսադրույք

Հաճախորդի գործող վարկի տոկոսադրույքից 0.5-2%(կախված վարկառուի վարկարժանության գնահատականից) ցածր, սակայն ոչ պակաս, քան 11.5%

Տարեկան փաստացի  տոկոսադրույք` սկսած 11.8%-ից

* Վարկի գումարը չի կարող գերազանցել վերաֆինանսավորող  վարկի մնացորդային գումարը:

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

 

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է
Developed by Studio One