Վերանորոգում | ardshinbank

Վերանորոգում

ԳՆԱՀԱՏՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՕԳՆԱԿԱՆ

Բնակելի գույքի վերանորոգման, բարեկարգման, վերակառուցման համար նախատեսված այս վարկատեսակը հնարավորություն կընձեռի Ձեր բնակարանը համապատասխանեցնելու Ձեր պահանջմունքներին, և ապրելով ավելի բարեկեցիկ պայմաններում վճարել վարկի գումարը Ձեր ընտրած արժույթով:

Վարկի նպատակ

Բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում/վերակառուցում (բնակելի անշարժ գույքի արդիականացում)

Տարեկան տոկոսադրույք

10.85 - 12.85 %

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

12.37 - 15.77 %

Ժամկետ

5-20 տարի

Վարկի առավելագույն գումար

35 000 000 ՀՀ դրամ

ՀՀ դրամով տրամադրվող 60 մլն ՀՀ դրամը չգերազանցող վարկերը ներկայացվում են վերաֆինանսավորման «Ազգային հիփոթեքային ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ-ի կողմից: Բանկն իրավասու է վերանայել տարեկան տոկոսադրույքը «Ազգային հիփոթեքային ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ-ի կողմից վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի փոփոխման չափով:Վարկերը «Ազգային հիփոթեքային ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ-ի կողմից չվերաֆինանսավորելու կամ ֆինանսավորումը դադարեցնելու դեպքում վարկի պայմանները վերանայվում են և պայմանագրով սահմանված դրույքը բարձրացվում է 3% -ով (բացառությամբ Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված դեպքերի):  

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

 

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է
Developed by Studio One