Վերանորոգում | ardshinbank

Վերանորոգում

ԳՆԱՀԱՏՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՕԳՆԱԿԱՆ

Բնակելի գույքի վերանորոգման, բարեկարգման, վերակառուցման համար նախատեսված այս վարկատեսակը հնարավորություն կընձեռի Ձեր բնակարանը համապատասխանեցնելու Ձեր պահանջմունքներին, և ապրելով ավելի բարեկեցիկ պայմաններում վճարել վարկի գումարը Ձեր ընտրած արժույթով:

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ               ԱՄՆ դոլար

Վարկի ֆինանսավորման աղբյուր

«Ազգային հիփոթեքային ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ «Արդշինբանկ» ՓԲԸ «Արդշինբանկ» ՓԲԸ

Վարկի նպատակ

Բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում/վերակառուցում (բնակելի անշարժ գույքի արդիականացում)

1. Բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում/վերակառուցում (բնակելի անշարժ գույքի արդիականացում)

2. Այլ ֆինանսական կազմակերպություններում տվյալ անշարժ գույքի վերանորոգման/վերակառուցման նպատակով ստացված հիփոթեքային վարկի վերաֆինանսավորում և նոր սահմանաչափի տրամադրում
 

Տարեկան տոկոսադրույք

(հաստատուն/հաստատուն (ճշգրտվող))1

11.3-14.4%

14.5% 12.5%
Մանրամասն
Տարեկան տոկոսադրույք (լողացող)2 - ՀԴ+5.87% ՀԴ+6.7%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

11.92–16.04%  11.8–13.71%

Առավելագույն ժամկետ

240 ամիս

239 ամիս 240 ամիս

Նվազագույն ժամկետ

 120 ամիս

120 ամիս 36 ամիս

Վարկի առավելագույն գումար

60 000 000 ՀՀ դրամ

100 000 000 ՀՀ դրամ 200 000 ԱՄՆ դոլար
Վարկի ամսական սպասարկման վճար չի սահմանվում
Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար 5 000 ՀՀ դրամ
Վարկի տրամադրման  միանվագ միջնորդավճար 50 000 ՀՀ դրամ
Գրավի ձևակերպման վճար* 27,100 ՀՀ դրամ

*Գույք(եր)ի գծով կադաստրային գրանցումները կատարվում են միայն ստանդարտ ժամկետով (ոչ արագացված կարգով):

 

¹ Բանկի ռեսուրսով տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքները վերանայվում են՝ սկսած վարկային պայմանագրի գործողության 37-րդ ամսից` Հաշվարկային դրույքի (ՀԴ) փոփոխման դեպքում: Վարկային պայմանագրի գործողության ընթացքում վարկի տոկոսադրույքը վարկի տրամադրման ժամանակ սահմանված տոկոսադրույքի համեմատ չի կարող բարձրանալ կամ իջնել ավելի քան 2.5 տոկոսային կետով:

² Lողացող տոկոսադրույքով տրամադրվող վարկի Հաշվարկային դրույքի (ՀԴ) արժեքը հավասար է վարկի տրամադրման վերաբերյալ որոշման կայացման պահին Բանկում գործող ՀԴ արժեքին:

Հաշվարկային դրույքի (ՀԴ) սահմանման աղյուսակ

 

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

Գործող 9.5% 4.0%
01.02.2022թ. - 07.08.2022թ. 8.5% 4.0%
03.08.2021թ. - 31.01.2022թ. 7% 4.5%

01.02.2021թ. - 02.08.2021թ.

6%

4%

03.08.2020թ. - 01.02.2021թ.

6% 4.5%

29.04.2020թ.- 03.08.2020թ.

6.13%

4.5%

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
 

ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅՔԻ (ՀԴ) ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ, ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ և ՓՈՓՈԽՄԱՆ ԿԱՐԳ

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ

 

 

 

Content for comparison

Հեռախոսազանգի պատվեր

ԵՐԲ՞ ԿԱՊՎԵՆՔ ՁԵԶ ՀԵՏ
:
ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է Երկ, 2022-08-15 12:43
Developed by Studio One