Վարկեր փոքր ձեռնարկություններին | ardshinbank

Վարկեր փոքր ձեռնարկություններին

Վարկի նպատակ

1. Շրջանառու միջոցների ձեռքբերում,
2. Հիմնական միջոցների ձեռքբերում,
3.Բիզնեսի զարգացման նպատակով այլ ներդրումներ,
4. Այլ ֆինանսական հաստատությունում գործող բիզնես վարկի տեղափոխում 

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

Եվրո

Վարկի նվազագույն գումար

                                                                     2,000,000

                                                                            4,000

                                                             4,000

Տվյալ վարկատեսակի գծով վարկառուին հասանելի առավելագույն գումար

                                                                  100,000,000

                                                                        200,000

                                                         200,000

Տարեկան տոկոսադրույք

9.25-11.25%

11%-13.5% 

8%-11.5%

ժամկետ

1. Շրջանառու միջոցների ձեռքբերման դեպքում 24-60 ամիս,
2. Այլ նպատակների դեպքում 24-120 ամիս 

1. Շրջանառու միջոցների ձեռքբերման դեպքում 24-60 ամիս,
2. Այլ նպատակների դեպքում 24-120 ամիս

Վարկի ապահովվածություն

1.Անշարժ գույքի գրավ և,
2. Իրավաբանական անձի դեպքում՝ 20% և ավել ֆիզիկական անձ բաժնետերերի (փայատերերի) երաշխավորություն և,
3. Հաճախորդի բանկային հաշիվների և շրջանառության գրավ (առանց սառեցման)

 

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է
Developed by Studio One